Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Hirm ja arm

Teisipäev, 24. Jaanuar 2023

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Ms 16:1-16

Haagar ja Ismael
1Ja Saarai, Aabrami naine, ei toonud temale last ilmale; aga tal oli teenijaks egiptlanna, nimega Haagar.
2Ja Saarai ütles Aabramile: „Vaata, Issand on mind keelanud last saamast. Heida nüüd mu teenija juurde, vahest saan järeltulija temalt!” Ja Aabram kuulas Saarai sõna.
3Ja Saarai, Aabrami naine, võttis egiptlanna Haagari, oma teenija, pärast seda kui Aabram oli kümme aastat elanud Kaananimaal, ja andis ta oma mehele Aabramile naiseks.
4Ja tema heitis Haagari juurde ja see jäi lapseootele; aga kui see nägi, et ta oli lapseootel, siis oli ta emand tema silmis nagu alam.
5Ja Saarai ütles Aabramile: „Mulle sündinud ülekohus tulgu sinu peale! Ma andsin oma teenija sinu sülle, aga kui ta nüüd näeb, et ta on lapseootel, siis olen mina tema silmis nagu alam. Issand mõistku õigust minu ja sinu vahel!”
6Aga Aabram ütles Saaraile: „Vaata, su teenija on sinu käes! Talita temaga, nagu sa heaks arvad!” Siis Saarai alandas teda, aga seejärel ta põgenes tema juurest.
7Ja Issanda ingel leidis tema veeallika juurest kõrbes, Suuri tee ääres oleva allika juurest.
8Ja ta ütles: „Haagar, Saarai teenija! Kust sa tuled ja kuhu sa lähed?” Ja tema vastas: „Ma põgenen oma emanda Saarai eest.”
9Siis ütles Issanda ingel temale: „Mine tagasi oma emanda juurde ja alanda ennast tema käte alla!”
10Ja Issanda ingel ütles temale: „Ma teen sinu soo nõnda arvurikkaks, et see paljuse pärast pole loetav!”
11Ja Issanda ingel ütles temale: „Vaata, sa oled lapseootel ja tood poja ilmale! Pane temale nimeks Ismael, sest Issand on kuulnud su alandusest!
12Temast tuleb mees nagu metseesel - tema käsi on igaühe vastu ja igaühe käsi on tema vastu - ta elab vaenus kõigi oma vendadega.”
13Siis ta nimetas Issandat, kes temaga oli rääkinud, nimega „Sina oled nähtav Jumal”, sest ta ütles: „Kas ma siin ikka veel näen pärast oma nägemust?”
14Seepärast nimetatakse seda kaevu Lahhai-Roi kaevuks; vaata, see on Kaadesi ja Baaredi vahel.
15Ja Haagar tõi Aabramile poja ilmale; ja Aabram pani oma pojale, kelle Haagar oli sünnitanud, nimeks Ismael.
16Ja Aabram oli kaheksakümmend kuus aastat vana, kui Haagar Aabramile Ismaeli ilmale tõi.

Kuusteist salmi millesse on pakitud värvikas ülevaade tundepingest laetud otsustest ja suhetest. Loo kolme osalise valikutes on segi austust väärivad motiivid ja küsitav käitumine. Jumal viib täide oma plaani ebatäiuslike inimeste eludes, kes elavad keset segaseid suhteid.

Lugeja jaoks võib olla üllatav Jumala sekkumine põgeneva Haagari ellu (s 7-14). Selle egiptlannast teenija osaks saab terve rida “esimesi” kogemisi: esimest korda ilmub Issanda ingel kellelegi; ning esimest korda kõnetab Jumal otse üht naist (peale Eeva) (s 7); esimene tõotus erilise, õnnestunud sünni kohta, millega antakse teada ka lapse sugu  (ning tõotatakse veel palju lapsi tulevikus); esimene kord, kus Jumal reageerib ahastusele (s 11) (2Ms 3:7; 1Sm 1:10; Ps 34:6 ); esimene ja ainuke inimene, kes annab nime Jumalale (s 13).

Enamgi veel: kuigi Haagar põgenes halva kohtlemise eest, saab ta Jumalalt käsu tagasi minna ja…. alanduda” (s 9). Haagari jaoks, kes oli juba kogenud kuritarvitamist, oli see käsk jumalik, aga ka suurt hirmu äratav ja ometi ta kuuletub. Haagar ei olnud tõotatud poja ema ega ka lepingu osaline, kuid näeme selgelt, et Jumal hoolib temast ja neist, kes on välja tõugatud, ning ka meie peame hoolima. Nii saab Haagarile osaks au olla Pühakirjas esimene inimene, kes annab Jumalale nime. Mis oli ta nii julgeks muutnud? Kas ta usaldab nüüd Jumalat, kes oli kuulnud tema ahastust ning teda tähele pannud? 

Edasisest loost näeme, et ka Aabraham nägi sel perioodil Iisemaelis tõotuse täitumist (s 15, vrdl 1Ms 17:18- 21). Ning eriliselt tähelepanuväärne on asjaolu, et kogu edasisest piibliloost, ei leia me  ühtegi teadet vaenu või konfliktide kohta Iismaeli ja Iisraeli järeltuijate vahel.

Me ise loeme seda lugu kaasaegses maailmas, kus suhted on pingelised nii juutide, kirstlaste kui ka muslimite vahel (kes loevad oma esiisaks Iismaeli). Islamiusulistese suhtutakse kaasajal väga erineval viisil - samamoodi kui Aabraham ja Saara suhtusid erinevalt Haagarisse.. Ometi on meie kohus järgida Jumala suhtumist ja tegusid. Lepinguliin läheb Iisaki kaudu (1Ms 17:20-21), kuid enne eraldumist saame teada, et ka Iismaeil järeltulijad on nende “kõikdie rahvaste” hulgas, lkeda õnnistatakse Aabrahami läbi.

 
Kuidas saaksid sina - kui Aabrahami järletulija ja Jumala laps (Gl 3:7; 1Jh 3:1) - oma elus väljendada Jumala hoolimist Haagari järeltulijate vastu?


Selle kommentaari autor: APÜ