Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Tänu õunte eest

Pühapäev, 3. Oktoober 2004

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 65

Jumala heategude kiitus
1Laulujuhatajale: Taaveti laul ja lauluviis.
2Vaikse meelega kiidetakse sind, Jumal, Siionis ning tasutakse sulle tõotused.
3Sina kuuled palvet, sinu juurde tuleb kõik liha.
4Minu süüteod on minust vägevamad, aga meie üleastumised annad sina andeks.
5Õnnis on see, kelle sina valid ja lased tulla enese ligi elama sinu õuedes; küll meid täidetakse su koja, su püha templi hüvedest.
6Kardetavate tegudega vastad sa meile õigluses, sa meie pääste Jumal, sa kõige ilmamaa otsade ja kauge mere lootus,
7kes kinnitad mäed oma rammuga ja oled vöötatud vägevusega,
8kes vaigistad mere kohisemise, selle lainete mühina ja rahvaste möllu,
9nõnda et ilmamaa äärte elanikud kardavad su imetähti. Päikese tõusu ja loojaku maad sa paned rõõmsasti hõiskama.
10Sina oled maa eest hoolitsenud ja seda jootnud; sa teed selle väga rikkaks. Jumala veesooned on täis vett; sa valmistad nende uudsevilja, kui sa nõnda maad valmistad,
11kastes selle vagusid ja pudendades selle mullapanku. Vihmapiiskadega sa teed maa pehmeks ning õnnistad selle kasvu.
12Sa ehid aasta oma headusega ja su jäljed tilguvad õli.
13Rohtla vainud haljendavad ja kingud vöötavad end ilutsemisega,
14nurmed rõivastuvad lambakarjadesse ja orud mähkuvad vilja; nad hõiskavad, nad laulavadki.

1) Kui ma esimest korda Aafrikasse jõudsin, oli parasjagu november, viimasest vihmasajust oli möödunud juba üle kahe kuu. Kõikjal valitses kollakashalli tooni tolm, millega olid kaetud isegi üksikud puu küljes kuivanud lehed. Seal ja siis sain korraga aru, kui kaunis võib olla roheline muru. Sinnamaani olin iseenesestmõistetavaks pidanud puhast jooksvat joogivett, elektrivalgust ning mahlaseid sügisõunu.
Palu, et Jumal räägiks tänase teksti vahendusel sinu vastu, näidates sulle neid õnnistusi, mida võtad iseenesestmõistetavaina.

Maavärinad, tornaadod ja uputused (s 7,8) sisenevad meedia vahendusel meie kodudesse iga päev, kuid enamiku jaoks jäävad nad siiski millekski, mis sünnib „kusagil seal eemal“. Nii mitmed paigad tänases maailmas on hävimas looduskatastroofide või tsiviilkonfliktide (8b) tagajärjel. Et meil puudub vahetu kogemus sõjakoledustest, suhtume ka rahusse sageli enesestmõistetavalt, selle asemel et tänada Jumalat rahuaegade eest (s 9).

Täpselt samal viisil võime unustada, mil määral kogu elu on sõltuv vee olemasolust (10-14).
Minu kodumaal, Inglismaal, kus enamasti sajab liiga palju, on tavaks nuriseda selle üle, et vihm rikub meie puhkusi ja segab ettevõtmisi. Olles elanud mõnda aega Aafrikas, olen näinud põllumehi abitult seismas ja vaatamas, kuidas valmiv saak närbub ja hävib vihmapuudusel, ning olen kaasa elanud kannatuseajale, mis järgneb ikaldusele. Olen õppinud tänama Jumalat vihma ja õunte eest!

****************************

2) Ilus ja kosutav lugemine, võiks selle teksti kohta öelda. Aga siia, esmapilgul nii lihtsasse teksti, on peidetud ka tarkuseteri.
Otsigem need üles! Laul vahendab kiituse ja tänu tähtsust. Laulu autor ütleb, et kiitus tasub Jumalale tõotused. Kui soovime oma ellu enam rõõmu, tuleb meil korrigeerida oma kiitusi. Ka selles psalmis kordub varemgi väljendatud mõte, et sissepääs Jumala ligidusse on kiitus. Taavet peab õndsaks neid, keda Jumal valib oma lähedusse. Kummatigi sõltub lähedusse pääs tänust. Seega määrab inimese seotuse Kõigekõrgemaga otsus kiita Jumalat või laita olukordi. Samuti toob Taavet esile kiituse teise tulemuse: teades ja teadvustades, et kogu saagi eest, mida Ta on lubanud meil koristada põllult ja aiast, võlgneme tänu Talle; Tema helduse tõttu täituvad meie aidad ja salved Jumala hüvedega.
Kiites juhtub midagi ka meie süütegudega. Süüteod, mis on meist vägevamad, saavad Jumala vägevuse all uue mõõtme. Me võime saada Jumalalt andeks, me võime muutuda. Me võime saada uue rõõmu. Me võime hakata endasse ja oma ellu teisiti suhtuma. Ja see pole enam pelk “mõtle positiivselt” mäng, vaid teadlikuks saamine Jumala reaalsusest. Kiites muutub Jumal suuremaks! Ei, mitte objektiivsust arvestades (kes suudakski öelda, kui vägev Looja on), aga meie mõtetes saab Ta aulisema koha. Niisiis, õppigem Taavetilt kiitust!
Sa võid saada uut rõõmu uudsevilja eest tänades!

Tehes oma toimetusi täna, täna Jumalat „vee“ (s 10) ja „vilja“ (11) eest oma elus.

Selle kommentaari autor: 1) Pauline Wager 2) Külli Remsu