Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Psalm 8

Laupäev, 1. Jaanuar 2005

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 8

Loodu ülistus oma Loojale
1Laulujuhatajale, gati pillil mängijale; Taaveti laul.
2Issand, meie Jumal, kui auline on sinu nimi kogu maailmas! Sinu aukuulsus ulatub üle taevaste.
3Väetite ja imikute suust sa valmistasid kiitva väe oma vastaste pärast, et sundida vait jääma vaenlast ja kättemaksjat.
4Kui ma näen su taevast, su sõrmede tööd, kuud ja tähti, mis sa oled rajanud,
5siis mis on inimene, et sa temale mõtled, ja inimesepoeg, et sa tema eest hoolitsed?
6Sa tegid ta pisut alamaks Jumalast ja ehtisid teda au ja austusega.
7Sa seadsid ta valitsema oma kätetööd; kõik sa panid tema jalge alla,
8lambad, kitsed ja härjad, kõik, samuti metsloomad,
9taeva linnud ja mere kalad ja kõik, mis mere radadel liigub.
10Issand, meie Jumal, kui auline on sinu nimi kogu maailmas!

Kätte on jõudnud aasta 2005. Uue aasta esimene päev tundub nagu valge puhas paberileht, millele alles hakatakse midagi märkima. Aasta algul tehakse ju ikka palju plaane, mõtetes vaadatakse kaugusesse. Vana Testamendi psalme on kristlased lugenud aga läbi kahe aastatuhande. Neid on loetud, et leida vaimulikus elus julgustust ja rasketel eluhetkedel lohutust.

Tänase psalmi autor vaatab samuti kaugusesse. Ta vaatab öist taevalaotust. Tõstes oma silmad taeva poole, näeb ta õhtumaises taevas määratul hulgal tähti. Psalmi autor näeb just nendes tähtedes, taevavõlvis Jumala kätetööd. Siis aga pöörduvad tema mõtted tähtedelt maa peale. Avarat tähistaevast vaatlev inimene tunneb tavaliselt ennast ääretult väikesena. Nii ka psalmist, kes küsib, mis siis on inimene Tema silmis, kes on loonud selle taeva ja maa, kes on seadnud tähed oma kohtadele. Mis selle keskel on aga inimese roll? Kuid selle keskel selgub, et inimene Jumala silmis ei ole üldse pisike, tähtsusetu tolmukübeke. Psalmist jutustab ümber loomislugu. Ta mainib inimesele antud õigust Jumala loodu valitsemisel. Sellest kumab tänagi meile sõnum, et lihtne, kuid samas tähelepanelik loodusevaatlus võib inimest juhatada sügava jumalatundmiseni. Tean oma lähikonnast inimesi, kes on just loodust märgates avastanud seaduspärasused ja läbi nende jõudnud küsimusele: kes on selle taga? Ja arutledes edasi on nende tee viinud neid kirikusse, kus kõik on otsekui oma õigesse kohta paika loksunud – looduse roll, inimese roll, ja on märgatud Jumalat, Loojat, kes kõigele elu on andnud.
Kuid samas, loodusest võib palju õppida. Looduses märkame – nagu eespool märgitud – Jumala seaduseid. Jeesus suunas sageli oma kuulajate pilgud ümbritsevale loodusele. Ta ütles, vaadake lilli või linde või märgake puudel kevadisi pungasid. Tähelepanelik ja aupaklik looduse vaatleja märkab alati looduses midagi uut ja huvitavat. Kuid veel enam mõistame me olemust või rolli siis, kui me näeme seda Jumala imepärase loominguna. Siis me oskame seda ka hoida ja kaitsta. Siis me ei muutu mitte halastamatuks, saamahimuliseks tarbijaks, kes ootab enda ümbritsevalt vaid enda hellitamist, teenimist, oma mugavuse kindlustamist, vaid siis saab loodus meie jaoks partneriks, Jumala loomingu osaks, mille ees me oleme vastutavad. Ükskord sõitsin mööda käänulist metsateed ja autot juhtides mõtlesin oma muredele, ettevõtmistele, elu olukordadele, kuid järsku peatus mu pilk metsatee ääres olevatel puudel ja taipasin, et looduses ei eksisteeri õnnelikke ega õnnetuid puid. Kui vaadata puud, siis puu ju lihtsalt kasvab ja elab. Meie inimestena istume aga igaüks otsekui oma kohtupingis ja me anname pidevalt enda ümber olevatele asjadele, inimestele, mõtetele, kogemustele hinnanguid. Me määratleme iga hetke kas meeldivaks või ebameeldivaks, õnnelikuks või õnnetuks. Ja võibolla sellepärast ei jätkugi meil aega elada, sest me pidevalt anname hinnanguid, pidevalt oleme kohtuniku rollis ja püüame asju enda mõtete järgi seada. Kuid loodus – ta lihtsalt on. Ta elab ja kasvab. Olen kuulnud paljude inimeste jutustusi rasketest eluolukordadest küll Siberis, küll pagenduses, ja mind on hämmastanud see, et nii palju, kui ma olen kuulnud lugusid jutustavat, siis rasketel aegadel kunagi inimesed ei langenud stressi, ei kannatanud elutüdimuse all. Siis tuli kas elada või lihtsalt surra. Ei ole ma kuulnud jutustusi sellest, et keegi oleks kergekäeliselt mõistuse kaotanud või lihtsalt eluväsimuse, tüdimuse käes piinelnud. Need inimesed, kes tulid Siberist tagasi, suutsid siin, kodumaal, palju korda saata, ja see karm ja raske kogemus oli neid pigem elujõulisemaks teinud.

Andku Jumal meile jõudu, et me võiksime märgata looduse ilu, märgata looduses Looja loomingut, ja võiksime loodusest õppida, et nii nagu loodus kiidab Loojat, et ka meie oma eludega annaksime austust Loojale.

Selle kommentaari autor: Leevi Lillemäe