Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kui Jumal ununeb

Laupäev, 15. Jaanuar 2005

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Hesekieli 22:1-16

Jeruusalemma patud
1Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles:
2"Sina, inimesepoeg, kas sina ei mõistaks hukka, kas sina ei mõistaks hukka veresüüga linna? Tee temale teatavaks kõik ta häbiteod
3ja ütle: Nõnda ütleb Issand Jumal: Linnale, kes valab verd enese sees ja kes valmistab enesele ebajumalaid, et ennast rüvetada, tuleb aeg!
4Oma vere läbi, mida sa oled valanud, oled sa süüdlaseks saanud ja oma ebajumalate läbi, keda sa oled valmistanud, oled sa rüvetatud; sa oled toonud ligidale oma päevad ja oled jõudnud oma aastateni. Seepärast ma annan sind paganaile teotamiseks ja kõigile maadele pilkeks.
5Lähedased ja kauged pilkavad sind kui seda, kelle nimi on rüvetatud, kelle seas valitseb segadus.
6Vaata, Iisraeli vürstid sinu sees loodavad igaüks oma käsivarre peale ja valavad verd.
7Su sees põlatakse isa ja ema, tehakse liiga võõrale, kes on su keskel, ja rõhutakse vaeslast ja lesknaist.
8Mis minule on püha, seda sa halvustad ja sa teotad mu hingamispäevi.
9Su sees on keelekandjaid inimesi, kes põhjustavad verevalamist, su sees süüakse mägedel, su keskel tehakse häbitegu.
10Su sees paljastatakse isa häbet, kasutatakse kurjasti kuuverest roojastatud naist.
11Su sees teeb üks jäledust ligimese naisega, teine rüvetab häbiteoga oma miniat, kolmas kasutab kurjasti oma õde, oma isa tütart.
12Su sees võetakse meelehead verevalamiseks; sa võtad renti ja liigkasu ning tahad oma ligimeselt saada tulu vägivallaga, aga unustad minu, ütleb Issand Jumal.13Aga vaata, mina löön oma käed kokku su kasu pärast, mis sa oled saanud, ja su veresüü pärast, mis su keskel on.
14Kas su süda peab vastu? Või on su käed tugevad neil päevil, kui ma nõuan sinult aru? Mina, Issand, olen rääkinud ja teen seda.
15Ma pillutan sind paganate sekka ja puistan sind mööda maid ning lõpetan sinu roojuse su seest.
16Sa oled ennast teotanud paganate silme ees ja sa saad tunda, et mina olen Issand."

Võib öelda, et 22. peatükk on kaetud verega. Jätkub Jeruusalemma ja selle elanike pattude avalikustamine.

Sõna „veri“ mainitakse 2,3,4,6,9,12 ja 13 salmis. Piiblis illustreerib veri sageli vägivaldselt võetud elu. Mõrv aga on eriti suur kuritegu elu enese Andja vastu. Jeruusalemmast oli saanud saatana võimutroon, kus saadeti korda taolisele valitsusele vastavaid tegusid. On ju kurat olnud algusest peale tapja, kelle eesmärgiks on hävitada Jumalalt kingitud elu selle kõikides vormides. Loeme, kuidas terve linn viib täide kurja nõu otse deemonliku agarusega. Sellepärast oli vaja see hävitada ning inimesed hajutada üle terve maa.
Eriline vastutus maa halva olukorra eest asetatakse preestritele, rahva juhtidele, maaomanikele – ehk neile, kes tol ajal olid rikkaimad ja omasid võimu.
Jumala loomistöö hulka kuulus erinevate asjade lahutamise. Ta eraldas valguse pimedusest, veed vetest ja öö päevast. Vaid nii saabus kaose keskele kord. Rahva valitsejad, eriti aga preestrid olid oma sellealase ülesande hooletusse jätnud. Keegi ei ütelnud inimestele enam- mis on õige ja mis vale. Ja järjest kasvav eksimine viis rahva otse kaose suunas. Preestritel ning ülikutel ei olnud armastust oma rahva vastu niigi palju, et nad oleksid rahvale näidanud, mida need oma elus valesti teevad. Nad olid hoolimatud – ja see on armastuse vastand. Mõnikord võib vihastamine õiges kohas olla suurim armastuse väljendus. Aga kõikesalliv ükskõiksus omakorda suurim hoolimatus. Sellise käitumise tagajärjed on kõikidele nähtavad linna tänavail.

Millal sina osutasid viimati oma ligimesele armastust, näidates sellele, mida ta valesti teeb?

Selle kommentaari autor: Jukka Norvanto