Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Nagu lambad, kel pole karjast

Kolmapäev, 16. Veebruar 2005

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Õp 29:15-27

Veel Saalomoni tarkust
15Vits ja noomimine annavad tarkust, aga omapead jäetud poiss teeb häbi oma emale.
16Kui õelaid saab palju, siis on ka üleastumisi palju, aga õiged saavad näha nende hukkumist.
17Karista oma poega, siis on sul temast rahu ja ta rõõmustab su hinge!
18Kui nägemus puudub, muutub rahvas ohjeldamatuks, aga Seadust pidades on ta õnnis.
19Sõnadega ei saa sulast õpetada, sest kuigi ta mõistab, ei võta ta kuulda.
20Kas näed nobeda kõnega meest? Ennem võib loota albile kui temale.
21Kui sulast noorelt hellitatakse, siis on ta viimaks tüliks.
22Viha pidav inimene õhutab riidu ja raevutsejal on palju üleastumisi.
23Inimest alandab ta oma ülbus, aga kes on alandliku vaimuga, saab au.
24Kes vargaga jagab, vihkab oma hinge: ta kuuleb küll needmist, aga ei avalda midagi.
25Inimeste kartmine paneb püünise, aga kes loodab Issanda peale, on kaitstud.
26Paljud otsivad valitseja poolehoidu, aga Issandalt tuleb igaühele õigus.
27Õigete meelest on jäle ülekohtune mees, aga õelate meelest on jäle õigel teel käija.

Nii usulises kui poliitilises juhtimises on juhil ääretult suurt tähendus. Õpetussõnad vaatlevad ka maapealse võimu kasutamist. Lutheri järgi valitseb Jumal maailma kahe käega. <br>Paremat kätt esindab vaimulik, kirikuvalitsus ning vasakut ilmalik valitsus. <br>Kui ohjade hoidja peaks puuduma, satub rahvas eksiteele (18). Muserdavaiks näiteiks selle kohta on tänapäeva kriisialadel valitsevad poliitilised vastuolud.

Vana Testamendi aegsed prohvetid olid valitsejaile väga olulised infovahendajad, kes rõhutasid Jumala seaduse (toora) täitmise olulisust nii kuningale kui rahvale. Ja nii nagu tänapäevalgi - oli rahvale suureks kiusatuseks ebajumalate poole pöördumine. Sama olukord valitses Jeesuse ajal ning Jeesus tundis kaasa ekslevaile ning kurnatud rahvahulkadele. Koguduse juhi amet on karjaseamet ning tema ülesannete hulka kuulub Jumala sõna kuulutamine ja sakramentide jagamine. Jeesuse vastuolu omaaegsete vaimulike juhtidega tekkis eelkõige seetõttu, et viimased ei täitnud oma kohust nende hoolde usaldatud karja vastu. Neile oli olulisem isiklike plusspunktide korjamine Jumala ees.
Huvitav on loetud õpetussõnade käsitlus orjade õpetamisest (s 19, 21).
Juudid pidasid oluliseks seaduse õpetamist nii poistele kui tütarlastele. Orje see korraldus ei puudutanud ja orjade õpetamise viisid olid karmikäelisemad.
Ometi kehtib igasuguse õpetamise puhul: mida noorena õpitakse, seda vanas eas osatakse.

„Pidage meeles oma juhatajaid, kes teile on rääkinud Jumala sõna; pidades silmas nende elukäigu lõppu, võtke eeskujuks nende usk!“ (Hb 13:7)

Selle kommentaari autor: Seija Mäkelä