Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kes lisab teadmisi, lisab valu

Neljapäev, 17. Veebruar 2005

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Õp 30:1-14

Aguri tähelepanekud
1Massalase Aguri, Jake poja sõnad; nõnda ütleb see mees Iitielile, Iitielile ja Uukalile:
2"Kui ma olen ka rumalam meestest ja mul ei ole inimmõistust
3ja ma ei ole õppinud tarkust, aga pühade teadmist ma tean.
4Kes on läinud taevasse ja on sealt alla tulnud? Kes on kogunud tuule oma pihkudesse? Kes on mähkinud vee vaibasse? Kes on paigale pannud kõik maaääred? Mis on ta nimi ja mis on ta poja nimi? Küllap sa tead!
5Jumala iga sõna on selge, tema on kilbiks neile, kes otsivad kaitset temalt.
6Ära lisa midagi tema sõnadele, et ta ei võtaks sind vastutusele ja sina ei jääks valelikuks!
7Kaht asja ma palun sinult, ära neid mulle keela, enne kui ma suren:
8pettus ja valekõne hoia minust eemal, vaesust ega rikkust ära mulle anna, toida mind aga vajaliku leivaga,
9et ma küllastudes ei hakkaks salgama ega ütleks: "Kes on Issand?" või et ma vaeseks jäädes ei hakkaks varastama ega patustaks oma Jumala nime vastu.
10Ära laima sulast ta isandale, et ta ei kiruks sind ja sina ei jääks süüdlaseks!
11On neid, kes neavad oma isa ega õnnista oma ema.
12On neid, kes iseenese silmis on puhtad, kuid ei ole oma saastast puhtaks pestud.
13On neid - ah, kui ülbed on nende silmad ja kui kõrgele on tõstetud nende silmalaud.
14On neid, kelle hambad on mõõgad ja lõualuud noad, et süüa viletsaid maalt ja vaeseid inimeste hulgast.

On tore jälgida kuidas väikse laps pidevalt uut juurde õpib. Terve maailm lõhnades, maitsetes, piltides ja helides avaneb talle uuena. Aja möödudes ning teabe lisandudes võib ühel hetkel tekkida vajadus vastu seista sellele pidevale infotulvale. Ka tarkuse tagaajamisel on piirid. Äkki muutub inimene aastate möödudes muidu lihtsalt pessimistiks või isegi küünikuks?

Teadmise ja elukogemuse lisamine on iseenesest väsitav protsess. Lugedes, mida tunneb see Vana Testamendi tark, meenub Koguja raamatu tõdemus vaevanägemise tühisusest ning inimelu kaduvusest. Autori mõtiskluste lõpptulemus on olemuselt siiski positiivne: elu on väärt nautimist ja iga päeva üle tasub rõõmu tunda just selle kaduvuse pärast. Inimesel on raske oma piiratust tunnistada, ja seda eriti silmitsi seistes vääramatu vananemisprotsessiga. Heidetakse ju ka Lääne kultuurile ette selle idealiseerivat suhtumist noorusesse.

Mida abistavat on pakkuda Jumala sõnal selliste mõtetega maadlevale inimesele? Loetud tekst tõstab meie vaate Jumala kõikvõimsuse poole. Temas ja Tema Pojas on kogud tarkuse ja teadmise allikas. Ja tema ilmutus inimesele selle ja tulevase elu tarbeks on täiuslik (4-6).
Temasse ja tema tõotustesse uskudes võib inimene olla varjul homse päeva murede eest.
Ja Õpetussõnade ainus palve seostubki just nende mõtetega. End Jumala hooleks jättes palub raamatu autor Jumalalt ausat meelt ning vajalikku toimetulekut (7-8).

„Temal on vägi teid üles ehitada ja anda teile pärand kõigi pühitsetute seas.“ (Ap 20:32)

Selle kommentaari autor: Seija Mäkelä