Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Tagasihoidlikkuse tarkus

Reede, 18. Veebruar 2005

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Õp 30:15-33

Aguri tähelepanekud
15Verekaanil on kaks tütart: "Anna! Anna!" Kolm asja on, mis ei saa täis, neli, mis ei ütle: "Küllalt!":
16surmavald, viljatu üsk, maa, mis ei saa küllaldaselt vett, ja tuli, mis iialgi ei ütle: "Aitab!"
17Silma, mis irvitab isa ja põlgab ema sõna kuulamist, peavad kaarnad jõe ääres välja nokkima ja kotka pojad sööma.
18Kolm asja on mulle väga imelised, jah, neli on, mida ma ei mõista:
19kotka tee taeva all, mao tee kalju peal, laeva tee keset merd ja mehe tee neitsi juurde.
20Niisugune on abielurikkuja naise tee: ta sööb ja pühib suu puhtaks ning ütleb: "Ma pole kurja teinud!"
21Kolme asja all väriseb maa, jah, nelja all, mida see ei suuda taluda:
22sulase all, kui ta saab kuningaks, ja jõleda all, kui tal on külluses leiba,
23vihatud naise all, kui ta saab mehele, ja teenija all, kui ta kõrvale tõrjub oma emanda.
24Need neli on küll kõige pisemad maa peal, aga ometi on nad targemad kui targad:
25sipelgad on väeti hulk, ometi valmistavad nad suvel oma leiva;
26kaljumägrad on jõuetu hulk, ometi teevad nad oma kodud kaljusse;
27rohutirtsudel ei ole kuningat, ometi lähevad nad kõik rühmadena välja;
28sisalikku võib püüda kätega, ometi leidub teda kuninga paleedes.
29Neid on kolm, kelle astumine on rühikas, jah, neljal on rühikas käik:
30lõvi, kangelane loomade seas, kes ei tagane kellegi eest;
31uhkeldav kukk või sikk, ja kuningas, kes sammub oma rahva ees.
32Kui sa oled hoobeldes rumal olnud, siis mõtle järele, käsi suu peal!
33Sest piima kirnumisest saab võid, nina nuuskamisest tuleb verd ja viha õhutamisest puhkeb riid."

Looduses esinev kord ning eesmärgipärasus annavad tunnistust Jumala olemasolust ja suurusest ning inimene on ikka soovinud Jumala olemasolu kohta võimsat tõestust. Jumalat võib näha ka palju väiksemas. Need väikesed asetab Piibel enesepiisavale inimesele eeskujuks nii, nagu Jeesus asetas lapse jumalariiki pääsemise võrdkujuks. Piibellikus järjestuses jäävad end ise esimeseks asetavad sageli viimasteks.

Õpetussõnades asetatakse vaikimine ettepoole rääkimisest. Tark inimene on vait ega arva enesest enam kui sobilik on. Enese ülendamine teistest kõrgemale tekitab vaid viha ja solvumist ning toob tüli majja (32, 33). Toodud näited teiste halvakspanemisest ning eneseülendamisest võrdlevad survamist sõja kuulutamisega: piima kirnudes saad võid, nina väänates hakkab verd jooksma, viha õhutades lõpeb asi sõjaga.

Tänapäeva enesereklaami soosivas ühiskonnas on raske jääda tagasihoidlikuks. Juba töökohta otsides pead ülistama oma häid omadusi ning erilisust. Suurem osa meist on siiski keskpäraste võimetega - üliandekaid on vaid väike vähemus. Ja me ei ole vastutavad mitte oma taibukuse mõõdust, vaid selle vastutustundlikkust kasutamisest oma kutsumuse ja ülesannete täitmisel.

Inimestena oleme tegelikult Jumala majapidajad, kelle ülesandeks on kaitsta ja viljelda meie kätte usaldatud maad. Luther ütles, et Jumal lüpsab isegi lehmad inimese abiga. Sellepärast on meil vaja olla targad ning usinad oma toimimises, nagu sipelgad, kes suvel korjavad valmis oma talvevarud.

„Tema peab kasvama, aga mina pean kahanema.“

Selle kommentaari autor: Seija Mäkelä