Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ela nii nagu õpetad

Laupäev, 19. Veebruar 2005

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Õp 31:1-9

Emalik õpetus kuningale
1Lemueli, Massa kuninga sõnad, millega ta ema teda õpetas:
2"Mis oleks mul sulle öelda, mu poeg, mu üsa poeg, mu tõotuste poeg?
3Ära anna oma rammu naistele, oma teid nende hooleks, kes hävitavad kuningaid!
4Ei sünni kuningail, Lemuel, ei sünni kuningail juua veini ega vürstidel himustada vägijooki,
5et nad juues ei unustaks seadust ega väänaks kõigi vaeste õigust.
6Andke vägijooki norutajale ja veini sellele, kelle hing on kibestunud,
7et ta jooks ja unustaks oma vaesuse ega mõtleks enam oma vaevale!
8Ava oma suu keeletu heaks, õiguse tegemiseks kõigile põlatuile!
9Ava oma suu, mõista õiglast kohut, tee õigust viletsale ja vaesele!

Elutarkuse õpikuna käsitlevad Õpetussõnad ka inimese seksuaalsust ning alkoholiga ümberkäimist. Ajalehti vaadates näeme, kuidas neid teemasid on inimelu käsitledes võimatu vältida. Alkoholi kuritarvitamine ja selle hävitavad tagajärjed saavad järjest laiema ulatuse. Kuidas muuta siin tarkuse kasvatav hääl kuuldavaks?

Üks tark vaimulik õpetaja ütles, et vanemate kõige efektiivsemad alandajad on nende lapsed., sest lapsed on oma vanemate vigade suhtes eriliselt tähelepanelikud. Üsna varsti märkavad lapsed vastuolu vanemate tegude ja sõnade vahel. Et aga vanemad on olnud laste esmased ja peamised kasvatajad läbi aastatuhandete, tuleb neid selles töös toetada ning aidata. Ennekõike tuleb meelde tuletada nende kätte usaldatud ülesande olulisust. Seda teadlikkust saame kasvatada näiteks toetades laste ja noortega tegelevate organisatsioonide tööd. Nii saadame vanematele sõnumi sellest, et laste ja noorte kätes on rahva tulevik. Ja võime rõõmustada ja tänada Jumalat koguduste ning kristlike organisatsioonide poolt läbi aastasadade tehtud tööst laste ning noortega.
Kirstlike lapsevanematena saame toetuda ka Piibli tõotustele palve mõju kohta. On öeldud, et paljude palvete laps ei saa hukka minna. Jumala juures ei ole lootusetuid juhtumeid. Tema võib halva pöörata heaks ning kunagi ei ole liiga hilja alustamiseks.. Oluline on mõista, et isegi puuduliku ning sageli ka vigase kasvatuse taga on enamasti armastus ja mure oma lapse tuleviku pärast.

Kes (laps või noor) sinu ümber võiks eriliselt vajada sinu armastust ja eestpalveid?

Selle kommentaari autor: Seija Mäkelä