Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kogu universumi Kuningas

Neljapäev, 5. Mai 2005

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 47

Jumal on kogu ilmamaa kuningas
1Laulujuhatajale: Korahi laste laul.
2Plaksutage käsi, kõik rahvad! Hõisake Jumalale rõõmsa häälega!
3Sest Issand, Kõigekõrgem, on kardetav, ta on kogu ilmamaa suur kuningas.
4Tema heidab rahvad meie alla ja rahvahõimud meie jalge alla.
5Tema valib meile meie pärisosa, oma armsa Jaakobi toreduse. Sela.
6Jumal on üles läinud rõõmuhõisete saatel, Issand on üles läinud pasunahäälega.
7Mängige kiitust Jumalale, mängige kiitust! Mängige kiitust meie kuningale, mängige kiitust!
8Sest Jumal on kogu ilmamaa kuningas. Laulge temale kiituslaulu!
9Jumal on kuningas rahvaste üle, Jumal istub oma pühal aujärjel.
10Rahvaste õilsaimad tulid kokku, Aabrahami Jumala rahva juurde. Tõesti, Jumala omad on ilmamaa kilbid, tema on väga ülendatud.

Jumala poolt Iisraeli rahva äravalimine ei tähendanud muu maailma väljaarvamist, vaid selle üle Jumala valitsuse kindlustamist. Mil määral on meie südamed kaasa haaratud sellesse plaani?

Loetud psalm on imeline hümn Issandale, universumi Kuningale, kulmineerudes kuuendas salmis – kus trompetihääl märgib kuninga asetumist oma troonile. Ka see psalm kuulub nende hulka, mida kanti ette kroonimistel ja tähtpäevadel. Taolistel suure inimliku maailma au hetkedel toob see psalm esile igasuguse inimliku autoriteedi allika ja tähenduse – Jumala absoluutse suveräänsuse üle kõige. Nii pole ka ime, et varakirik laulis seda psalmi tähistades Kristuse taevaminekut, nagu ka paljud kirikud tänapäeval.

Selles psalmis on aga veel teinegi hämmastav hetk, ilmutus Jumalast, kes on absoluutne aja ning ruumi valitseja – läbi terve ajaloo ning üle kogu universumi. 10. salm toob esile hetke, mil kõik maapealsed rahvaste valitsejad saavad “Aabrahami Jumala rahva” hulka kuuluvaiks. Neist saavad “Jumala omad”, need kes Teda tunnustavad ning vastavalt sellele ka elavad. See on tõeline ja terviklik pilt Jumala rahva kõikehõlmavusest, mis ei ole määratletud etniliste, hõimu, sektantlike ega uskkondlike parameetrite või lojaalsuse järele. See on atmosfäär, kus kõikidel on võimalik vabalt hingata!

See oli ning on liturgia, mis ainsal võimalikul viisil, palve ning kiituse vahendusel, aitab inimesel hoomata ja kogeda absoluutse ja suveräänse Jumala armulisust, üle maailmas ja ajaloos valitseva kaose. Juutide traditsioonis lauldi seda psalmi seitse korda, enne kui külas trompetihääl kuulutas uue aasta algust: Issand on ka aja valitseja. Ja kui Jumal toimis siin maa peal oma Poja vahendusel, kuulutas Jeesus taevase kuninga vaieldamatut võimu.

Selles psalmis vibreerib rõõm: “Plaksutage, hüüdke, laulge, laulge, laulge, laulge!” Kas me teeme seda? Südamest südamesse, rõõmu pärast, et meie Kuningas valitseb, meie Issanda käes on valitsus?

Selle kommentaari autor: Ruth Etchells