Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Tasumise päev

Reede, 6. Mai 2005

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Joel 3, 4

Jumala Vaimu väljavalamine
1Ja pärast seda sünnib, et ma valan oma Vaimu kõige liha peale. Siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama, teie vanemad uinuvad unenägusid nähes, teie noored mehed näevad nägemusi.
2Ja neil päevil valan ma oma Vaimu ka sulaste ja teenijate peale.
3Ma annan tunnustähti taevas ja maa peal, verd ja tuld ja suitsusambaid.
4Päike muutub pimedaks ja kuu vereks, enne kui tuleb Issanda päev, suur ja kardetav.
5Ja sünnib, et igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, pääseb. Sest Siioni mäel ja Jeruusalemmas on pääste, nii nagu Issand on öelnud; ja pääsenute hulgas on need, keda Issand kutsub.
Jumala Vaimu väljavalamine
4Päike muutub pimedaks ja kuu vereks, enne kui tuleb Issanda päev, suur ja kardetav.

Palveta, et sa oleksid täidetud värske kindlustundega tuleviku suhtes.

Kui Piibel kirjeldab maailma lõppu, siis kasutab ta tihti võitluse, lõikuse ja kohtumõistmise kujundit. Toimub lõplik lahing, milles kurjuse jõud saavad hävitatud. Jumal mõistab kohut rahvaste üle. Ta kogub kokku oma rahva nagu põllumees viljasaagi. Ainult nii saab võimule pääseda rahu ja õiglus. Mõnele võib tunduda see mõte raskesti taibatavana, kuid kurjast on vaja jagu saada, et hea saaks võidutseda. Jumala rahvast, vastupidiselt kirjakohale Mi 4:3, kutsutakse sõtta (Jl 4:9,10). Kuigi võitlus kurjaga jõuab haripunkti lõpuaegadel (mis võivad olla lähemal, kui arvame!), möllab sõda juba praegu. Selles sõjas leiavad nõrgad äkki, et nad on tugevaks saanud (Jl 4:10).
Misiganes mõtteid need kujutluspildid meis ka tekitavad, on kogu raamatu sisuks tõotus, et Jumal on loomas midagi uut. See tõotus täitub Uues Testamendis. Teadmine, et saabub Jumala õiglane valitsus, annab meile turvatunde, kuid mitte rahulolu enesega. Joel julgustab meid olema ustavad ja eksimuse korral tagasi pöörduma Jumala juurde. Selline on tee turvalisse tulevikku: Jumalalt andestuse vastuvõtmine ja elamine jõus, mis tuleb Temalt.

Las mõte tulevikust, mis Jumalal on meie jaoks, kinnitab sind. Vaata maailma enda ümber ja palveta olukordade pärast, kus on valu, palvata, et seal oleks ka lootust.

Selle kommentaari autor: John Grayston