Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Psalm 45

Pühapäev, 22. Mai 2005

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 45

Kuninga pulmalaul
1Laulujuhatajale: viisil "Liiliad"; Korahi laste õpetuslaul; laul armastusest.
2Häid sõnu voolab mu südamest, kuninga auks on mu laul. Mu keel on nagu usina kirjutaja sulg.
3Sa oled kõige kaunim inimlastest, arm on valatud su huultele, seepärast on Jumal sind õnnistanud igavesti.
4Pane mõõk vööle, sa kangelane, oma au ja oma hiilgus!
5Oma hiilguses tungi edasi! Astu sõjavankrisse tõe eest ja õiguse ning alandlikkuse eest; küll su parem käsi sulle õpetab kardetavaid tegusid!
6Su nooled on teravad: rahvad langevad su alla, nooled tungivad kuninga vaenlaste südamesse.
7Su aujärg, Jumal, on ikka ja igavesti, su valitsuskepp on õigluse kepp.
8Sa armastad õigust ja vihkad ülekohut; sellepärast on Jumal, sinu Jumal, sind võidnud rõõmuõliga enam kui su kaaslasi.
9Selgest mürrist ja aaloest ja kassiast lõhnavad kõik su riided, elevandiluust hoonetest rõõmustab sind keelpillimäng.
10Kuningate tütreid leidub su kaaslaste seas: kuninganna seisab su paremal käel Oofiri kullas.
11Kuule, tütar, ja vaata ning pööra oma kõrv ja unusta oma rahvas ja oma isamaja!
12Siis kuningas himustab su ilu; sest ta on su isand; seepärast kummarda teda!
13Tüürose tütred tulevad annetustega, kõige rikkamad rahva hulgast panevad särama su palge.
14Kuninga tütar on täies auhiilguses oma toas; kuldlõngast on kootud ta rüü.
15Kirjudes rõivastes viiakse ta kuninga juurde, neitsid, ta sõbrannad, tuuakse tema järel su juurde.
16Nad tuuakse rõõmu ja ilutsemisega, nad lähevad kuninga hoonesse.
17Su isade asemele astuvad su pojad, sa sead nad vürstideks kogu maal.
18Ma teen su nime kuulsaks põlvest põlve; selle tõttu austavad sind rahvad ikka ja igavesti.

Siin räägitakse kuningast, aga millisest kuningast, selle üle võib vaielda. Terve laulu kõik viited ei klapi ei Taaveti puhul, ei Saalomoni puhul, ja ilmselge on, et siin mõeldakse ka Issandat, meie Messiat, kes ootab Talle pulma.

Kõige olulisem tõde siin on peidetud selle laulu keskele (s 7). See on tekst, mida otseselt omistatakse Kristusele. Siit võib järeldada, et Jumal on võimas (s 5). Üks vanem tõlge ütleb, et “küll su parem käsi õpetab sulle hirmsaid ja kohutavaid asju”. Vanaaja mõistes need hirmuteod vaenlaste kallal või vaenlase täielik hävitamine tekitas respekti. Ka Kristuse tagasituleku kohta siia maailma on väga otsesed mõisted, mis ütlevad, et ta hävitab opositsiooni üsna halastamatult. Samas on see ka eelduseks, et mingi rahu üldse tekkida saaks.
Siin on ka salm 3, mis ütleb, et arm on valatud su huultele. See on otsene paralleel Johannese evangeeliumi 1. peatükiga, kus räägitakse, et käsk anti Moosese kaudu, kuid arm ja tõde tulid Kristuse kaudu.
Niisiis Jumala aujärg on igavene ja kõigutamatu ning Jumala valitsuskepp on õiglus, mis tähendab, et kunagi peab tulema aeg, kus kõik ebaõiglus aetakse sirgeks. Tuleb aeg, kui õiglus saab normiks, iseenesestmõistetavaks.
8. salm ütleb: “sa armastad õigust ja vihkad kurjust”. See on miski, mis südamest tuleb, see on olemuslik vihkamine. Ma olen üsna kindel, et Jumal tunneb kurjust paremini kui saatan, ja ta on hüljanud kurjuse kui täielikult kasutu, täielikult destruktiivse, mis ei vii mitte kuhugi ega anna mitte midagi. Olles näinud, mida kurjus on suutnud tema looduga korda saata, mida on suutnud teha selle planeedi ja iseendaga inimene, kelle ta on loonud, siis ma ei imesta, et kiri ütleb, et “sa armastad õigsust ja vihkad õelust või ülekohut. Sellepärast on Jumal sind võidnud rõõmuõliga rohkem kui su kaaslasi”. Ma usun, et sellest rõõmuõlist on osa igaühel, kes kogeb Jumalaga ühtemoodi seda õigsuse armastust ja kurjuse vastast viha. Sest igasugune kurjus on tegelikult ju destruktiivne, ta hävitab lõppude lõpuks ka iseenda. Kõik see hävitus tuleb ju enesele lõpuks tagasi.
Selles Taaveti laulus on ka tõotus. Siin räägitakse tulevasest põlvkonnast ja Talle pulmast. See on kaheldamatult sümboolne. Öeldakse ka, et su isade asemele astuvad su pojad. See tähendab, et midagi uut on sündimas, uut tüüpi inimkond. Kiri ütleb, et “sa sead nad vürstideks kogu maal”.
Paulus ütleb, et ma pean käesoleva aja kannatusi mitte millekski selle tohutu auhiilguse ja suuruse vastu, mis meis on kunagi ilmsiks saamas, mis on Jumala kuningriigis kunagi tulemas.
Meie päästmine saab lõplikuks siis, kui Kristus on võtnud selle planeedi tervikuna oma kätte. Patu, kurjuse ja surma aeg on lõplikult läbi. Sest Kristus on tulnud meid vabastama sellest käesolevast kurjuse maailmast oma kuningriiki. Olgu see meile lohutuseks tänasel päeval, sirutugem selle poole, sest Kristuse valitsus on pea käes.

Öö on juba kaugele jõudnud, koit on varsti käes.

Selle kommentaari autor: Mart Metsala