Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Iiob 38:1-18

Reede, 3. Juuni 2005

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Iiob 38:1-18

Issand ise vastab Iiobile
1Siis vastas Issand Iiobile tormituulest ja ütles:
2"Kes on see, kes mõistmatute sõnadega tahab varjutada minu nõu?
3Pane nüüd vöö vööle kui mees, mina küsin sinult ja sina seleta mulle!
4Kus olid sina siis, kui mina rajasin maa? Vasta, kui sul niipalju tarkust on!
5Kes määras selle mõõdud? Küllap sa tead. Või kes vedas selle üle mõõdunööri?
6Mille peale on selle alussambad paigale pandud? Või kes asetas selle nurgakivi,
7kui hommikutähed üheskoos hõiskasid ja kõik Jumala pojad tõstsid rõõmukisa?
8Ja kes sulges ustega mere, kui see esile murdes emaüsast välja tuli,
9kui ma panin pilved selle katteks ja pilkase pimeduse mähkmeks,
10kui ma sellele lõin korra, panin riivid ja uksed
11ning ütlesin: "Siiani sa võid tulla, mitte edasi, siin vaibugu su uhked lained!"?
12Kas sa oled kunagi oma elupäevil andnud hommikule käsu, määranud koidule tema paiga,
13et ta haaraks kinni maa äärtest ja puistaks õelad sealt välja,
14et see muutuks nagu savi pitsati all ja jääks seisma otsekui riie,
15et õelailt võetaks nende valgus ja tõstetud käsivars murtaks?
16Kas sa oled jõudnud mere allikateni ja kõndinud sügavuse põhjas?
17Ons sulle ilmutatud surma väravaid, või oled sa näinud pilkase pimeduse väravaid?
18Kas sa taipad, kui avar on maa? Jutusta, kui sa kõike seda tead!

Iiobi raamatu 38 ptk on Jumala vastus paljukannatanud Iiobile. Iiobi kauaaegne soov täitub. Jumal vastab talle. Vastavalt oma suurusele ja väele teeb ta seda tormituules, nagu ütleb meile pühakiri.

Iiob peab andma vastust. Tal tuleb panna vöö vööle kui mees. Algabki nii-öelda kohus, kus ühel pool on Jumal ja teisel pool paljukannatanud Iiob. Jumala sõnad on: “Midagi juhuslikku siin maailmas pole.” Kõik on loodud täiuslikult, arvestatud on ka iga inimesega. Kogu loodu kajastab tarkust, väge, harmooniat ja korda. Korratust ei ole, sest kogu loodu teenib ka kõrgemate kõlbeliste korralduste eesmärke. Ühesõnaga - jumalikku korda. Maa on loodud nagu hoone teatud mõõtudega. Kõik on hästi valmistatud. Kuna aegade algusest inimest veel ei ole maailma loodud olnud, kiidavad Jumala loomingut hommikutähed. Nemad nägid esimestena valminud maakera. Loojale laulsid kiites ka Jumala pojad ehk pühad inglid. Ka vesi saab allutatud korrale, vesi, mis maast kui emaüsast väljub, saab piirid kallaste näol. Ka valgus ja pimedus alluvad Issandale. Päev ja öö, aastaaegade vahetus, kõik füüsilised ilmingud on kõlbelise ja esteetilise maailmakorralduse teenistuses. Valgusega taganeb pimedus, ka öösel varjatud loodu ilu lööb otsekui õitsele, öö möödudes ja päeva saabudes. Inimesele on aga kättesaamatud mereallikad, surmavald oma asukatega ja maailma avarus.
Loeme veel palvet, Taaveti laulu, kus on kiidetud Jumalat kogu selle loodu eest ja kõige selle hea eest, mida ta meile teeb.
Kiida mu hing Issandat. Issand, mu Jumal, sina oled üpris suur. Austuse ja iluga oled sa ennast riietanud, sa riietad ennast valgusega nagu rüüga, sa tõmbad taevad laiali nagu vaiba, sa võlvid ülemised toad vete peal, sa teed paksud pilved oma tõllaks, sa sammud tuule tiibadel. Sa teed oma käskjalgadeks tuuled, oma teenijaiks tuleleegid. Sa rajasid maa tema alustele, nõnda et see ei kõigu mitte iialgi ega igavesti. Sügavuse sa katsid otsekui riidega. Mägede peal seisavad veed. Sinu sõitluse eest nad põgenevad, sinu äikese hääle eest nad pagevad. Mäed tõusevad, orud vajuvad alla sinna paika, mille sina oled neile rajanud. Sa oled seadnud raja vetele, millest nad üle ei lähe ega tule tagasi kastma maad. Sina saadad allikaist ojad jooksma, need voolavad mägede vahel. Nad joodavad kõiki metsloomi, metseeslid kustutavad seal oma janu. Taevalinnud asuvad elama nende äärde, okste vahel nad teevad häält. Sa joodad mägesid oma ülemistest tubadest, sinu tööde viljast toidab ennast maa. Sa lased tärgata rohu lojustele ja orased inimeste tarviduseks, et tuua leiba välja maa seest. Ja vein rõõmustab inimese südant ning teeb tema palge läikima õlist ja leib toetab inimese südant. Issanda puud saavad toidust küllalt, Liibanoni seedrid, mis ta on istutanud, kus linnud pesitsevad. Toonekurgedel on majad küpresside otsas, kõrged mäed on kaljukitsedele kaljud, kaljumäkradele varjupaigaks.

Au olgu sulle, Issand, kes sa kõik targasti oled teinud.

Selle kommentaari autor: Andreas Põld