Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Iiob 38:19-41

Laupäev, 4. Juuni 2005

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Iiob 38:19-41

Issand ise vastab Iiobile
19Kus on tee valguse asukohta ja kus on pimeduse paik,
20et sa võiksid teda viia ta piiridesse ja märkaksid teeradu tema koju?
21Sa tead seda, sest olid ju siis juba sündinud ja su päevade arv on suur.
22Kas sa oled käinud lumeaitade juures ja näinud raheaitu,
23mida ma olen hoidnud hädaaja tarvis, sõja ja võitluse päevaks?
24Kus on tee sinna, kus valgus jaguneb, kust idatuul levib üle maa?
25Kes on lõhestanud vihmavalingule vao ja kõuepilvele tee,
26et see võiks sadada asustamata maale, kõrbe, kus ei ole inimest,
27laastatu ja lageda küllastuseks, et lasta tärgata noort rohtu?
28Ons vihmal isa, või kes on sünnitanud kastetilgad?
29Kelle üsast on välja tulnud jää ja kes on sünnitanud taeva halla,
30kui veed tarduvad otsekui kiviks ja sügavuse pinnad tõmbuvad kokku?
31Kas sa suudad siduda Sõelatähtede tõrksust või valla päästa Vardatähtede köidikuid?
32Kas sa võid Vihmatähti välja saata õigel ajal ja juhatada Vankritähtede kogumit?
33Kas sa tunned taeva seadusi? Või kehtestad sina maa peal tema kirja?
34Kas sa suudad tõsta oma häält pilvedeni, et veevoolus sind kataks?
35Ons sul võimalik saata välke, et need läheksid ja ütleksid sulle: "Vaata, siin me oleme"?
36Kes on teinud iibise targaks või kes on andnud kukele mõistuse?
37Kellel oleks osavust lugeda pilvi? Või kes võiks kummutada taevalähkreid,
38kui muld on kokku vajunud känkraks ja kamakad on takerdunud üksteise külge?

Iiobi raamatu 38. peatükk on Jumala vastus Iiobile.

Lõpuks ometi Jumal vastab Iiobi palvele. Jumala sõnad on järgmised: “Kogu loodu on täiuslik, midagi juhuslikku maailmakorras ei ole.” Jumala seaduste järgi on valgus ja pimedus teineteisest eraldatud. Peale loomuliku ülesande on valgusel ka vaimne eesmärk – jumaliku korra hoidmine. Jumala käsule alluvad peale valguse ja taevajõudude ka niinimetatud isatuul, tugev maru, kiire loodusjõud. Looduse seadusi ei ole inimene kehtestanud. Jumala headust saab tunda ka rohi, kasvava looduse kõige madalam vorm. Selleks on Jumala käsutuses kõik vajalikud vahendid – vihm ja kaste. Mitte ainult siin tekstis loetletud taevakehad, vaid kogu loodu on allutatud korrale ja on omavahel seotud ja suhtes. Taevas mõjutab maad ja nad on omavahel harmoonilises kooskõlas. Looduses ei ole pimedais jõude, vaid kõik täidab Jumala tahet.
Kõigist neist näidetest pidi Iiob aru saama, et kõik meie ümber kannab range korra jälgi. Kõikjal on seaduspärasus ja Jumala kord. Jumala kõikvõimsus, kõigeväelisus on ühendatud ka halastuse ja armulisusega.
Loomad on eriline näide Jumala eesmurest ja hoolest. Loomade instinktid paljuneda ja ellu jääda säilitavad liigi ja järjepidevuse. Pärimuse järgi on kõige tugevam loomariigis lõvi ja kõige nõrgem linnupoeg. Jumal hoolitseb nii ühe kui teise eest, kõikide ja kõige eest.

Kiida mu hing Issandat, Issanda au olgu suur.

Selle kommentaari autor: Andreas Põld