Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Iiob 41:3–26

Neljapäev, 9. Juuni 2005

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Iiob 41

Jumala väljakutse Iiobile
1 Vaata, niisugune lootuski on petlik: kas teda nähes juba ei olda pikali?
2Ükski ei ole nõnda julge, et teda ärritada. Ja kes suudaks siis püsida minu ees?
3Kes on esmalt andnud mulle, et peaksin tasuma? Kõik, mis on taeva all, on minu oma.
4Ma ei taha vaikida tema liikmeist, ta vägitegude asjast ning ta oleku ilust.
5Kes paljastaks tema ta pealmisest kattest? Kes tungiks tema kahekordse soomuse vahele?
6Kes avaks tema silmnäo väravad? Ta hambad ajavad hirmu peale.
7Ta selg on kilpide rida, tihedalt pitseriga suletud:
8üks on teisele nõnda ligi, et tuul ei pääse läbi nende vahelt.
9Need on liibunud üksteise külge, seisavad koos ja neid ei saa lahutada.
10Tema aevastustest välgub valgust ja ta silmad on nagu koidupuna kiired.
11Tema suust käivad otsekui põlevad tõrvikud, kargavad välja tulesädemed.
12Tema sõõrmeist tuleb välja suits nagu potist, mille all põlevad kõrkjad.
13Tema hingeõhk süütab söed ja tema suust tuleb välja leek.
14Tema turjal asub tugevus ja tema ees kargab kartus.
15Tema lihav vats on otsekui valatud ta külge, liikumatult paigal.
16Tema süda on kõva nagu kivi, otse alumise veskikivi kõvadune.
17Kui ta tõuseb, siis kohkuvad vägevadki, tema murdmise tõttu on nad nagu arust ära.
18Kui teda tabab mõõk, siis see ei pea vastu, samuti mitte piik, viskoda ega nool.
19Ta peab rauda õleks ja vaske pehkinud puuks.
20Nool ei aja teda põgenema, lingukivid muutuvad tema vastu kõrteks.
21Vemblad on temale nagu kõrred ja ta naerab oda vihinat.
22Tal on kõhu all otsekui teravad kivikillud, ta hüpleb nagu pahmavanker mööda muda.
23Ta paneb sügavuse keema nagu paja, teeb mere salvipoti sarnaseks.
24Enese järel ta jätab läikiva raja, sügavus näib olevat otsekui raugajuuksed.
25Ei ole maa peal tema sarnast, ta on kartmatuks loodud.
26Kõik, mis kõrge on, kardab teda, tema on kõigi uhkete loomade kuningas."

Iiobi raamat kuulub tarkuse raamatute hulka. Õpetussõnades on kirjas, et Jehoova kartus on tarkuse algus. Kuidas siis Iiobi raamat meile jumalakartust õpetab ning tarkust annab?

Loetud tekstis on krokodilli kirjeldus. Kõnekeelselt väljendades võime öelda, et Issanda loomaaed on suur ja krokodill on üks loomadest Issanda loomaaias. Krokodill on üks kõige kauem maa peal elanud loom. Teadlaste arvates on krokodvillid, õieti küll krokodillide eellased maad asustanud juba enne dinosauruste ilmumist. Nende arvutuste kohaselt võisid nad maamunal oma toimetusi toimetama hakata juba ligi 240 miljonit aastat tagasi. Ja kuigi Jumala juures on tuhat aastat nagu üks päev, on see siiski üpris pikka aeg. Dinosaurused tulid ja kadusid, kuid krokodillid jäid. Neid kardetakse ja neil peaaegu polegi vaenlasi. Populaarteaduslikes kirjutistes on peamiselt mainitud vaid üht krokodilli vaenlast, ja see on inimene. Inimene tarvitab krokodilli liha toiduks ning nahka väga kallite nahkesemete valmistamiseks. Antud kirjeldus selles loomast jätab mulje, et tegemist on tohutult võimsa loomaga. Kes on Tallinna loomaaias käinud ja seal väikest krokodilli näinud, võib mõelda, et selles loomas polegi midagi hirmuäratavat. Kuid piirkonna järgi võib arvata, et Iiobi raamatus on tegemist Niiluse krokodilliga, kes kuulub krokodilli 23 alaliigi seas kõige suuremate hulka. Ta võib kasvada kuni kuue meetri pikkuseks, kuid kirjanduses on mainitud veelgi pikemaid isendeid. Ja võibolla see kuus meetrit ei tundugi nii palju. Kuid suurimad krokodillid võivad kaaluda enam kui poolteist tonni, s.o näiteks kolm heas toitumuses lehma või umbes 18-20 inimest. Jumal on nähtamatu Jumal. Kuid Jumala looming on meile nähtav. Me ei oska Jumala suurust ja võimsust hinnata universumi mastaabis. Inimese ja Jumala suhe on võrreldamatu ning me ei saagi võrrelda võrreldamatut. Aga kui me võrdleme end Jumala poolt loodud kasvõi näiteks krokodilliga, siis saame aru, et Jumal on suur, kuna ta on suutnud luua midagi sellist, mis on meist palju võimsam.

Kas ei pane kasvõi üks Jumala poolt loodud suur või väike elusolend meid mõtlema Jumala suuruse, võimsuse ja tarkuse üle?

Selle kommentaari autor: Ilmar Tomusk