Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Südameravi

Pühapäev, 5. Veebruar 2006

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 51

Patukahetseja palve
1Laulujuhatajale: Taaveti laul,
2kui prohvet Naatan tuli ta juurde, pärast seda kui Taavet oli käinud Batseba juures.
3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!
4Pese mind hästi mu süüteost ja puhasta mind mu patust!
5Sest ma tunnen oma üleastumisi ja mu patt on alati mu ees.
6Üksnes sinu vastu olen ma pattu teinud, ja olen teinud seda, mis on paha sinu silmis, et sa oleksid õiglane oma sõnades ja selge oma kohtumõistmises.
7Vaata, süüteos olen ma sündinud ja patus on ema mu saanud.
8Vaata, sul on hea meel tõest, mis asub südame põhjas, ja salajas annad sa mulle tarkust teada.
9Puhasta mind patust iisopiga, et ma saaksin puhtaks; pese mind, siis ma lähen valgemaks kui lumi!
10Anna mulle kuulda rõõmustust ja rõõmu, et ilutseksid mu luud-liikmed, mis sina oled puruks löönud!
11Peida oma pale mu pattude eest ning kustuta kõik mu pahateod!
12Loo mulle, Jumal, puhas süda, ja uuenda mu sees kindel vaim!
13Ära heida mind ära oma palge eest ja ära võta minult ära oma Püha Vaimu!
14Anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest, ja heameelne Vaim toetagu mind!
15Ma tahan üleastujaile õpetada sinu teid, et patused sinu poole pöörduksid.
16Kisu mind välja veresüüst, oh Jumal, mu pääste Jumal! Siis mu keel laulab rõõmsasti sinu õiglusest.
17Issand, ava mu huuled, et mu suu kuulutaks sinu kiidetavust!
18Sest tapaohvrid ei meeldi sulle, muidu ma annaksin neid; põletusohvrist ei ole sul head meelt.
19Jumalale meelepärane ohver on murtud vaim, murtud ja purukslöödud südant ei põlga Jumal.
20Tee head Siionile oma head meelt mööda, ehita Jeruusalemma müürid!
21Siis hakkavad sulle meeldima õiguse ohvrid, põletusohvrid ja koguohvrid, siis tuuakse härjavärsse su altarile!

Kas me tunnistame iga päev, kes me oleme Jumalale ja kes on Jumal meile?

See, üks armastatumaid psalme, mida kasutavad nii kogudused kui ka üksikindiviidid, juurdub sügavalt visioonis Jumalast, mille leiame eelnevast psalmist 50. Looja ja universumi suveräänne valitseja, kes peab olema ka selle kohtumõistja, kuna Tema seadused on Tema loodud. Sellepärast on patt see, mis on patt Tema arvates (s 4b).
Seega, kuigi psalmi 51 algus räägib spetsiifilistest pattudest (Taaveti abielurikkumine Batsebaga), siis patt peab olema miski, mis on totaalselt suunatud Jumala vastu (s 4): sest kõik patud kaasolendite vastu saavad alguse mässust Jumala vastu. Veelgi enam, see psalm on abiks juhtimaks meid ehtsasse patukahetsusse, sest ta keeldub lihtsustamast pattu nimekirjaks asjadest, mida oleme teinud valesti, ja selle asemel näeb ta seda kui südamehoiakut, nii sügavalt määritud olemise staatust, et selle inimese kogu elu alates sünnist näib olevat seda põhjustanud (v 5). Psalmist kasutab koos kõiki sõnu, mis sisalduvad Vana Testamendi sõnavaras, et väljendada patu totaalsust (s 1, 2): sõnakuulmatus, õelus, patt.
Kuid selle psalmi suurus on selles, et siin on siiski lootus. Sest patune on keskendunud mitte iseendale, vaid Jumalale ja Tema loomusele. Ta on usaldava armastuse ja kaastunde Jumal (s 1), Jumal, kes päästab (s 14) – ja siiski on õiglane. Halastus ja õiglus kohtuvad Temas. Seepärast saab üksnes Jumal puhastada plekid nii, et need on igaveseks kadunud. Selline südantmuutev teisenemine (s 10,17) loob uue olendi, kelle kutse on teenida Jumalat rõõmsalt (s 8, 12, 15) ja tunnistada kaaspatustele Jumala halastust (s 13).

Issand, lase mul taibata patukahetsuse valu kui Sinu armastusekingitust, tuues ennast uuesti Jumala juurde, kes päästab mu ja taastab mu rõõmu.

Selle kommentaari autor: Ruth Etchells