Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Õp 1:1-17

Teisipäev, 7. Märts 2006

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Õp 1:1-17

Õpetussõnade kasulikkus
1Saalomoni, Taaveti poja, Iisraeli kuninga õpetussõnad
2tarkuse ja õpetuse tundmaõppimiseks, mõistlike sõnade mõistmiseks,
3et võtta õpetust targaks käitumiseks, õigluseks ja õiguseks ning õigeks eluviisiks,
4et anda kogenematuile oidu, noortele teadmisi ja otsustusvõimet -
5kes tark on, see kuuleb seda ja võtab veelgi enam õpetust; kes aru saab, see omandab oskuse
6õpetus- ja tähendamissõnade, tarkade meeste ütluste ja nende mõistatuste mõistmiseks.
7Issanda kartus on tunnetuse algus, meeletud põlgavad tarkust ja õpetust.
Hoiatus kurjale teele ahvatlejate eest
8Kuule, mu poeg, oma isa õpetust ja ära jäta tähele panemata oma ema juhatust,
9sest need on su peale ilupärjaks ja kaela ümber keeks!
10Mu poeg! Kui patused sind ahvatlevad, siis ära nõustu!
11Kui nad ütlevad: "Tule meiega! Varitseme verd, luurame süütut ilma põhjuseta,
12neelame neid otsekui surmavald, elusalt ja tervelt nagu haudaminejaid,
13küllap me siis leiame kõiksugust kallist vara ja täidame oma kojad saagiga.
14Heida liisku meie keskel ja meil kõigil olgu ühine kukkur!" -
15siis, mu poeg, ära mine nendega seda teed, hoia oma jalg nende radadelt!
16Sest nende jalad jooksevad kurja poole ja nad tõttavad verd valama.
17Ent asjatu on võrku laotada kõigi tiivuliste nähes:

Mida õpetussõnad meile pakuvad?

Õpetussõnad juhivad meie tähelepanu tarkusele – oskusele korraldada oma elu kooskõlas sügavamate teadmistega ja asjade kõrgema mõistmisega, misläbi saab seada sisse normaalsed suhted Jumala ja ligimestega ning saavutada sel teel eluõnne.

Õpetussõnad pakuvad õpetust ja mõistlikke sõnu – juhatust, hoiatust, haridust, arukust, distsiplineerimist, kasvatamist, hea ja kurja eristamist.

Õpetussõnad muudavad me käitumise targaks – arukaks, ettevaatlikuks, taktitundeliseks. Selline käitumine juhib meid õige eluviisi ja õigluse teele, mis on edu aluseks.

Kellele on õpetussõnad mõeldud?

Noortele ja kogenematuile.

Tarkadele ja arusaajatele. Siinkohal on sobiv meenutada üht Jeesuse lausutud mõtet tähendamissõnas talentidest ja kümnest naelast (Mt 25:29, Lk 19:26). Mida Jeesus sellega mõtles?

Õpetussõnade moto ja teema on jumalakartus.

Aukartus, püha kartus, sügav austus, lugupidamine, pühaks pidamine – selliste väljenditega võiks kirjeldada jumalakartust. Lihtsalt niisama pole inimene selleks suuteline. Jumalakartus on Jumala and ja see võimaldab inimesel Jumala autoriteeti sügavalt austada, kuuletuda Tema käskudele ning vihata ja vältida igasugust kurja.

Õpetussõnad juhatavad meid tunnetuse ja tarkuse alguse juurde, meie vaimse ja intellektuaalse elu aluse juurde – õige suhte juurde Jumala ja ligimesega. Teist sellist jumalikult mõistetud elutarkuse kogu pole kerge leida.