Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Õp 2

Reede, 10. Märts 2006

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Õp 2

Tarkuse otsimise tasu
1Mu poeg! Kui sa mu sõnad vastu võtad ja mu käsud enesele talletad,
2lased oma kõrva tarkust tähele panna, pöörad südame arukuse poole,
3jah, kui sa mõistuse appi kutsud ja tood oma hääle kuuldavale arukuse heaks,
4kui sa seda otsid nagu hõbedat ja püüad leida nagu peidetud varandust,
5siis sa mõistad Issanda kartust ja leiad Jumala tunnetuse.
6Sest Issand annab tarkuse, tema suust tuleb tunnetus ja arukus.
7Tema talletab õigetele edu, on kilbiks neile, kes elavad laitmatult,
8kaitstes õiguse radu ja valvates oma vagade teed.
9Siis sa mõistad õiglust ja õigust, ja seda, mis õige on - kõiki häid teid.
10Sest siis tuleb tarkus su südamesse ja tunnetus hakkab meeldima su hingele.
11Otsustusvõime valvab su üle, arukus kaitseb sind,
12päästes sind kurjalt teelt, meeste käest, kes räägivad pööraselt,
13kes hülgavad sirged rajad, et käia pimedatel teedel,
14kes rõõmustavad kurja tehes, hõiskavad pööraste roimade juures,
15kelle rajad on kõverad ja kelle teed on eksiteed.
16See hoiab sind ka võõra naise eest, muulasest naise eest, kes räägib meelitavaid sõnu,
17kes on hüljanud oma noorpõlve sõbra ja on unustanud oma Jumala seaduse.
18Sest tema koda vajub alla surma poole ja tema teed varjuderiiki.
19Ükski, kes tema juurde sisse läheb, ei tule tagasi ega jõua taas eluradadele.
20See on siis selleks, et sa võiksid käia heade teel ja hoida õigete radu,
21sest õiglased tohivad elada maa peal ja vagad sinna järele jääda,
22aga õelad hävitatakse maa pealt ja truudusemurdjad pühitakse ära.

Taas on Õpetussõnade teemaks tõeline tarkus ja tõeline tunnetus.

Saalomon on siin kirjutanud väga isiklikus ja südamlikus toonis, ta pöördub nagu oma poja poole. Võimalik, et ta ongi selle kirjutanud oma pojale Rehobeamile, kelle puhul me aga teame, et see poeg päriselt oma isa ei kuulanud ja tänu sellele oli Iisraelil hulk probleeme, millest paljudest ta enam hiljem ei taastunud.
Siin räägitakse sellest, et kui sa otsid Jumalat, siis see on otsekui hõbeda ja peidetud varanduse otsimine. Oleme kuulnud palju lugusid sellest, kuidas keegi on leidnud mingi varanduse ja missuguseid suuri pingutusi on ta pidanud selleks tegema. On ju piisavalt olnud läbi ajaloo inimesi, kes on andnud ära oma varanduse selleks, et leida mingi tõeline varandust või tõsta mere põhjast üles uppunud kullalaev, ja kui ta selle lõpuks kätte saab, siis katab see mitmekümne ja mitmesajakordselt selle peale pandud kulutused.
Jumalasõnaga on samamoodi, ta ütleb, et kui sa pingutad selle nimel, kui sa võtad vaevaks, et seda otsida, kui sa otsustad sellesse investeerida, siis on see otsekui hõbe või peidetud varandus. Ta ütleb, et tema ongi see, kes talletab õigetele edu ning on kilbiks nendele, kes elavad laitmatult.
Meile meeldib elus igasuguseid asju omale talletada. Me ehitame oma pensionisambaid, meil kõigil on kas üks või kaks või kolm pensionisammast, mille peale me loodame. Eelmise kirjakohaga seoses rääkisime Eestimaa ajaloost, kuidas mitmed jumalamehed tulid meie riigijuhte hoiatama. Räägitakse, et ühele nendest pakkus riigivanem eluaegset pensionit, et see mees vait oleks ja teda ei segaks, ning selle peale vastas jumalamees talle, et ka riigivanema oma pension pole sugugi kindel. Loomulikult peame me oma elus olema targad ja investeerima nõnda, et meil vanas eas oleks midagi lõigata, aga me peame mõistma seda, et mitte ükski pensionisammas ega inimlik sotsiaalne kindlustus ei ole lõplik ja 100% kindel. Ka 20.-30. aastatel olid inimesed omale varandust kogunud, maju või mingeid muid varandusi, paljud jäid neist mõne aja pärast lihtsalt ilma, mis mõjus neile šokina. Nõnda ka tänapäeval, me peame mõistma, et mitte ükski liit ega mitte ükski kuulumine ei anna meile lõplikku garantiid. Ja kui me ka sureme rikkana, siis ka see maapealne varandus ei muuda väga meie igavikulist olukorda, ta ei tee seda ei paremaks ega halvemaks. Aga on üks tõeline varandus, see on Jumala tarkus, sest Jehoova annab tarkuse, Tema suust tuleb tunnetus ja mõistus, see on see, mis on väärt, et talletada. See on see, mille kohta ütleb Jeesus, et seda ei riku ega söö ei koi ega rooste. Nii et siin püüab Saalomon taas meile näidata tarkuse tähtsust ning ta teeb seda niisuguste väga heade võrdluste kaudu. Teiseks hoiatab ta siin ka ebamoraalsete ning valede suhete eest, abielurikkumise eest, millega kaasaminek võib meile maksta väga kõrge hinna, rohkem, kui oleme valmis maksma. Võib öelda ka, et siin elus me võime saada ja võtta kõike, mida me tahame, aga kas me oleme valmis nende eest seda hinda maksma. See käib nii halbade kui ka heade asjade kohta. Ei ole halba asja, mida me ei võiks saada omale, aga see hind võib olla ääretult kõrge. Ei ole ka ühtegi head asja, mida me ei võiks omale saada, aga kas oleme suutelised ka selle eest maksma seda hinda, mida on vaja. Ning Jumal kinnitab ja julgustab meid, et siis sa mõistad õigust ja õiglust, seda, mis õige on, kõiki häid teid, siis tuleb tarkus su südamesse ja tunnetus hakkab meeldima sinu hingele. Ning salm 20 võtab kokku kogu oma eelneva tarkuseõpetuse. Ta toob võrdluse heade ja kurjade vahel, varem või hiljem tehakse nende vahel väga selget vahet. Nii on ka elus. Ka tänapäeva äriõpetajad ja majandusegurud ütlevad, et lõputult ei saa inimesi või äripartnerid petta, see läheb lõppkokkuvõttes kallimaks maksma kui algusest peale ausa äri tegemine. Olen ka ise olnud kunagi hulgimüüja ja mäletan, et kui me mõnelt kliendilt koorisime liiga kõrge hinna mingisuguse kauba eest, mida me talle müüsime, siis me võisime küll saada sel korral vähe rohkem kasu, kui tavaliselt, aga lõppkokkuvõttes me võisime ilma jääda oma kliendist ning kaotada ühe väga pikaajalise ostu-müügi võimaluse ja lepingupartneri. Nii et peame meeles, et igasugused lõikamised ja pettused võivad tuua meile kasu homme, aga maksta meile kätte läbi järgneva aasta, nii et hoidkem oma teed õigetel radadel.

Selle kommentaari autor: Heigo Ausmees