Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Psalm 38

Pühapäev, 12. Märts 2006

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 38

Patukahetseja palve kannatustes
1Taaveti laul patu tunnistamisel.
2Issand, ära nuhtle mind oma vihas ja ära karista mind oma vihaleegis!
3Sest sinu nooled on alla tulnud mu sisse ja su käsi vajub mu peale.
4Ei ole midagi tervet mu lihas sinu pahameele pärast; ei ole rahu mu kontides mu patu pärast.
5Sest kõik mu pahateod ulatuvad üle mu pea; nagu raske koorem on need läinud rängemaks, kui ma suudan kanda.
6Mu haavad haisevad ja mädanevad mu jõleduste pärast.
7Ma olen küürus ja kõnnin kummargil, ma käin kurvalt kogu päeva.
8Sest mu puusad on täis põletikku ega ole midagi tervet mu lihas.
9Ma olen jõuetu ja puruks pekstud koguni; ma oigan oma südame ägamise pärast.
10Issand, kõik mu igatsus on sinu ees, ja mu ohkamine pole peidetud sinu eest.
11Mu süda peksleb väga, mu ramm on mu hüljanud ja mu silma selgustki ei ole mul enam.
12Mu armsad ja mu sõbrad hoiduvad eemale mu hädast ja mu omaksed seisavad kaugel.
13Kes mu hinge püüavad, need seavad mulle võrke, ja kes mulle paha otsivad, need kõnelevad hukatusest, ja nad mõtlevad pettusele kogu päeva.
14Ent mina olen nagu kurt, ei ma kuule, ja nagu keeletu, kes ei ava oma suud.
15Ja ma olen nagu mees, kes ei kuule ja kelle suus ei ole vasturääkimist.
16Sest sind, Issand, ma ootan; sina, Issand, mu Jumal, vastad!
17Sest ma ütlen: Ärgu minust rõõmustagu need, kes mu jala vääratusel suurustasid mu vastu!
18Ma olen ju kukkumas ja mu valu on alati mu ees.
19Sest ma pean tunnistama oma pahategu, ma olen mures oma patu pärast.
20Aga mu vaenlased elavad hästi, nad on vägevad, ja palju on neid, kes mind asjata vihkavad
21ja kes head tasuvad kurjaga, kes on mu vastased, sellepärast et ma head taga nõuan.
22Ära mind hülga, Issand, mu Jumal, ära ole minust kaugel!
23Tõtta mulle appi, Issand, sa mu pääste!

See on üks väga tõsine psalm ja on selgelt näha, et Taavet on siin ääretult raskes ja keerulises olukorras.

Võimalik, et see lugu on sel ajal kirjutatud, kui ta kahetses pattu, millesse ta oli sattunud Batsebaga ja kus ta oli abielu rikkunud, kus ta oli surmanud süütu mehe, kus tema esmasündinud poeg sellest abielust oli surnud. Võimalik, et see ongi tolle ajastu Taaveti patukahetsuse laul.
Patukahetsus ei ole lihtsalt üks mõttetu soigumine. Elus on niipalju mõttetut soigumist ja hädaldamist ja vingumist ning on inimesi, kes sellega kogu oma elu täidavadki. Nad muudkui virisevad ühe asja pärast ja teise asja pärast ja mõnikord on nende palvedki niisugused suured soigumised ja hädaldamised. Aga patukahetsus on midagi muud. Patukahetsuse puhul ei tunne inimene kaasa iseendale, ta ei patsuta endale pähe, et oh ma vaesekene, oh ma nõrgukene, vaata, kuidas mulle ülekohut on tehtud. Patukahetseja kahetseb seda, mida ta on teinud valesti Jumala või kaasinimese vastu. Ta hüüab Jumala poole oma südame igatsusest, oma südame meelehärmist, et Jumal, ma olen teinud tõesti pattu Sinu vastu.
See patukahetsus algab sellega, et Taavet pöördub Jumala poole, et ära nuhtle mind oma vihas, ära karista mind. Sest ta mõistab kõigepealt seda, et Jumal on halastaja. Hoolimata sellest, et mida inimene on külvanud, seda ta lõikab, võime mõnikord seda lõikust enda jaoks kergendada ning Jumala abiga selle halva lõikusega hakkama saada. Ta ütleb siin, et see on mõjutanud ka tema keha, ta räägib siin oma haavadest, põletikust, ta räägib, et ta on puruks pekstud. See võib olla nii otseses kui kaudses tähenduses. Igaljuhul on ta olukord väga nõrk, ta ramm on ta hüljanud. Ka ta lähedased ja sõbrad on temast eemale tõmbunud. Mõnikord on meil ka kristlastena selline halb komme, et kui keegi on eksinud, kui keegi on halvasti käitunud, siis me tõmbume temast eemale. Tegelikult me oleme otsekui armee, kes tõmbub eemale oma haavatutest. Võibolla inimene, kes on langenud, kes on komistanud, vajab justnimelt meie julgustust ja abi, et sellest olukorrast välja tulla. Kõige selle keskel ta pöördub Jumala poole ning ütleb, et Sind, Issand, ma ootan, Sina, Issand, vastad, mitte need, kes parastavad, mitte need, kes neavad, inimest, kes on langenud, vaid need, kes hoiavad ja püüavad seda inimest aidata. Ta ütleb lõpus, et kõige tähtsam on see, et Sina, Jumal, mind ei hülga. Ära ole must kaugel, tõtta mulle appi, mu Jumal. Mitte keegi meist ei ole inimene, kes oleks eksimatu, mitte keegi meist ei ole suutnud oma elust läbi minna eksimusteta, pattudeta. Mõnikord tuleb ka pattu nimetada otse patuks, mitte nimetada seda eksimuseks, möödalaskmiseks, millekski muuks, vaid patt on Jumala silmis patt. Sealt ei saa kuidagimoodi üle ega ümber. Sellega tuleb tegelda. Sest patu palk on surm. See tähendab, et iga patt lõikab meid ära elu allikast, lõikab meid ära Jumalast. Aga samas me peame mõistma ka seda, et Jumala arm ja Jumala halastus on alati meie jaoks saadaval. Taavet pöördub Jumala poole ja ütleb, et tõtta mulle appi, Issand, sa minu pääste. Ta nimetab Jumalat oma päästjaks ja ta mõistab, et vaid seal on talle vastus ja lahendus. Kui Aadam tegi pattu Jumala vastu, siis Piibel ütleb, et ta peitis enese aeda ära, ta lõikas ennast ära Jumala ligiolust.
Nii on tihtipeale ka meiega, et kui me teeme midagi valesti, siis me hoiame Jumalast eemale, me ei taha kirikusse enam tulla ja me ei taha enam kaasusklikega suhelda, sest me nagu tunneme ennast suure hukkamõistu all. Aga Jumal ütleb vastupidi, et meil tuleb tulla Tema juurde. Me ei tohi ennast Aadama kombel peita Jumala eest, vaid vastupidi, minema Tema juurde. See on võibolla võrreldav natuke hambavaluga, on inimesi, kes kannatavad hambavalu, sest nad kardavad, et hambaarst teeb järsku nendele veel rohkem valu. Nad vaevavad ja vaevavad ennast selle valuga ja võtavad tablette ja lükkavad seda arsti juurde minekut nii kaugele, kui vähegi annab seda lükata. Tegelikult on hambaarst see, kes meid aitab ja võibolla tõesti see puurimine või hamba ravimine on korraks valusam kui see hambavalu ise, aga sellega see asi ka laheneb. Samamoodi tasub meil võtta ennast kokku ja minna kirikusse, minna kogudusse, minna teiste usklike osadusse, ja võtta vastu seal andestus Jumala käest ning andestada seejärel ka iseendale. Võibolla on meie hulgas inimesi, kes on otsustanud, et nad ei lähe enam kogudusse, nad ei lähe täna sinna, sest nad ei ole õigesti elanud. Sa ei saa kunagi elada piisavalt õigesti, et minna Jumala palge ette. Aga läbi Kristuse vere on meil sinna vaba sissepääs. Ei ole tähtis, mida sa oled teinud või mida sa oled tegemata jätnud. Tähtis on see, et Kristuse veri on täna saadaval sinu jaoks ning ainus küsimus on selles, kas sina tahad pöörduda Jumala poole, kas Sina tahad seda andestust, millest Taavet siin räägib. Küsimus pole selles, mida sa oled teinud või tegemata jätnud, küsimus on selles, kas sa tahad seda, mida Jumal sulle pakub.

Jumal tahab sulle täna vastata, Jumal tahab sind täna aidata, Jumal tahab sind täna üles tõsta, andestada sulle, sinu osa on andestada iseendale, vastu võtta seda, mida tema sulle vabalt pakub.

Selle kommentaari autor: Heigo Ausmees