Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Selge mõistuse kasu

Esmaspäev, 13. Märts 2006

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Õp 3:13-26

Tõeline varandus
13Õnnis on inimene, kes leiab tarkuse, ja inimene, kes jõuab arusaamisele,
14sest sellest on rohkem kasu kui hõbedast ja rohkem tulu kui kullast.
15See on kallim kui pärlid, ja ükski asi, mida sa ihaldad, ei ole sellega võrreldav.
16Selle paremal käel on pikk iga ja vasakul käel rikkus ning au.
17Selle teed on armsad teed ja kõik selle rajad on rahu.
18See on elupuuks neile, kes sellest kinni haaravad, õnnis, kes seda suudab hoida.
19Issand on tarkusega rajanud maa, arukusega valmistanud taeva.
20Tema teadmisel lõhkevad sügavused ja pilved tilguvad kastet.
21Mu poeg, ära kaota neid silmist: säilita arukus ja otsustusvõime,
22siis on need su hingele eluks ja kaela ümber kaunistuseks.
23Siis sa võid käia oma teed julgesti, su jalg ei tarvitse komistada.
24Kui sa heidad puhkama, siis pole sul vaja karta, vaid sa saad magada ja su uni on magus.
25Ei sa siis karda äkilist hirmutust ega õelate õnnetust, kui see tuleb.
26Sest Issand on kõigil su teedel ja hoiab su jalga püünise eest.

Tänased salmid kõnelevad ülisuurest kasust, mida annab selge mõistus selle omajale ja kasutajale.

1. Tarkus ja arusaamine
salmid 13 - 20: Tarkus tähendab elu ja asjade olemuse kõrgemat mõistmist ning oskust oma elu korraldada kooskõlas oma teadmistega. See tähendab normaalsete suhete sisseseadmist Jumalaga ja ligimesega ning selle läbi eluõnne omamist. Arusaamine e mõistlikkus eristab head ja kurja, see on nii taip kui ka intuitsioon. Kuidas tuleb inimesele tarkus ja arusaamine? On selleks vaja midagi teha? Loe s 5-7. Jumalik tarkus ja arusaamine valgustab ning juhib kogu meie olemust ja elu. Neist on enam kasu kui materiaalsetest asjadest (s 14-15). Tarkus ja arusaamine on kui helde emand, kes jagab kahe käega ande: pikka iga, rikkust, au, muudab teed armsaks, toob rahu, viib ellu.
2. Arukus ja otsustusvõime
S21: Saalomon kutsub meid üles säilitama arukust e tervet mõistust. See on Jumala and, mida Ta tahab heldelt jagada igale inimesele. Saalomon palus Jumala käest just seda. Kas ei peaks meiegi tema eeskuju järgima? Jumalalt võime paluda ka otsustusvõimet - oskust teha õigeid valikuid ja plaane.
Mis on arukuse ja otsustusvõime tulemus e kasu? ( s22-26). Need on hingele eluks ja kaunistuseks, on kaitseks eluteel, rahuks ja julguseks.
Kus on lootust omad selget mõistust ning selle õnnistust? ( vt s 6 ja 26).

Tarkus, arukus ja otsustusvõime on Jumala annid mida Ta tahab heldelt jagada.