Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Õiglus

Teisipäev, 14. Märts 2006

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Õp 3:27-35

Aita, kus võimalik!
27Ära keela head neile, kes seda vajavad, kui su käel on jõudu seda teha!
28Ära ütle oma ligimesele: "Mine praegu ära ja tule teinekord tagasi, küll ma homme annan", kui sa seda kohe saad teha!
29Ära kavatse kurja oma ligimese vastu, kui ta elab usaldavalt su juures!
30Ära riidle ühegi inimesega põhjuseta, kui ta ei ole sulle kurja teinud!
31Ära ole kade mehele, kes on vägivaldne, ja ära vali ühtegi tema teedest,
32sest pöörane on Issanda meelest jäle, aga õigetega on tema osadus!
33Issanda needus on õela kojas, aga ta õnnistab õiglase eluaset.
34Pilkajaile on temagi pilkaja, aga alandlikele annab ta armu.
35Targad pärivad au, aga albid kannavad häbi.

Tänases tekstis leiame mitmeid elujuhiseid ligimesega suhtlemiseks.

1. Ära keeldu abi andmast (27-28).
Kes meie abi vajavad? Need võivad olla meie ligimesed e lähedased inimesed, aga ka muulane ja inimene, kel on teised eluvaated või usk.
Kes veel võiks Jeesuse õpetuse kohaselt kuuluda nende hulka, kellele me head soovime? Tasub otsida võimalusi aidata tõelisi abivajajaid. Loe selle kohta 5Ms 15:7-11; Jk 2:15-16.
Kelle abistamise suhtes tuleks olla ettevaatlik?
Mis vabastab kohustusest abi osutada? Vt 2Kr 8:12-13.
Kui pole teisele materiaalset jagada, siis mida kindlasti tasuks jagada?
2. Ära kavatse kurja ega vali vägivaldset teed (29-31)!
Teist inimest ei tohi rünnata ega kasutada tema suhtes vägivalda, teda ei tohi ka sõnadega rünnata ega temaga asjatult riielda.
Miks kiputakse nii kergesti teisega riidlema? Millal võiks riidlemine kohane olla?
Vägivalda kasutades, teistest ette tormates ja viisakust kõrvale jättes võib elus mõnigi kord kiiresti edasi jõuda.
Kõrvalseisjates võivad teiste saavutused tekitada kadedust. Miks ei soovita Jumala Sõna tunda kadedust vägivaldsete ja ülekohtuste inimeste edu üle?
3. Õigluse kasu ilmneb vastandamistes (32-35).
Inimrühma, keda ei tohiks kadestada ega jäljendada, võib iseloomustada sõnadega: pöörane, õel, pilkaja, alp.
Mis on nende tasuks?
Jumala tarkuse teil käiv õiglane inimene kuulub inimrühma, kelle iseloomustamiseks leiame väljendid: õige, õiglane, alandlik, tark. Nende osaks on Jumala osadus, õnnistus, arm ja au.