Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ainult meeletu salgab Jumalat

Pühapäev, 26. Märts 2006

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 53

Maailm ilma Jumalata
1Laulujuhatajale: kurval viisil laulda; Taaveti õpetuslaul.
2Meeletu ütleb oma südames: "Jumalat ei ole!" Nad talitavad riivatult ja jõledasti, ei ole kedagi, kes head teeb.
3Jumal vaatab taevast inimlaste peale, et näha, kas on mõistlikku, kedagi, kes otsib Jumalat.
4Kõik nad on taganenud, üheskoos on nad läinud raisku; ei ole kedagi, kes head teeb, mitte ühtainustki.
5Kas seda siis ei mõista need, kes teevad nurjatust, kes söövad mu rahvast, nagu süüakse leiba? Jumala poole nad ei hüüa.
6Seal valdab neid hirm, kus ei ole hirmu põhjust, sest Jumal pillab laiali selle luud, kes seab leeri sinu vastu. Sa saadad nad häbisse, sest Jumal on nad hüljanud.
7Oh, et Iisraelile tuleks pääste Siionist! Kui Jumal oma rahva vangipõlve pöörab, siis hakkab Jaakob ilutsema, Iisrael saab rõõmsaks.

Täiuslik armastus peletab hirmu - palu armastuse Jumalat aidata sul tunda rahu, mis tuleb Temalt.

Me elame meeletute maailmas, kus Jumalat eitatakse ja Tema nime teotatakse. Minult on küsitud intervjuudes, kas mu usk võiks mind tööl piinlikku olukorda panna. Võidakse ka arvata, et tõe ja armastuse teele kindlaksjäämise tunnistamine on väärtus.
Need, kes on ennast vabastanud Jumalale sõnakuulelikkusest, ei ole tingimata vabad. Peale selle, et nad on riivatud ja jõledad, nagu psalmist ütleb (s 1), nad ka kardavad, kuigi nad ei peaks (s 5), ja võivad langeda ebausu ja okultismi ohvriks. New Age’i vaimsus pärineb ajast, kui primitiivne inimene hakkas kummardama kõikvõimelikke kristalle, loitse ja amulette, või ilmneb ka selles, kui vabadust otsitakse loodusest või narkootikumidest.
Niisugune elustiil levib eriti Läänes, ja me võime muutuda tuimaks reaalsuse suhtes, mida me näeme, ja isegi olla sellest ahvatletud. Vaimsus ilma Jumalata ei saa olla lihtsalt teine tee Jumala otsimiseks. Kuradil on vähe uusi trikke, kuid hulk erinevaid moonderiietusi.
Oh, et pääste tuleks Siionist (s 6)! See on siiski ainult Jumal, kes saab taastada inimeste õnne. Tõsi, Ta võib kasutada teid, mis meile tunduvad arusaamatud. Me ei peaks olema liiga kinni oma ootustes ja reaktsioonides. Me peaksime olema tähelepanelikud ja mitte olema eksiteele viidud nonsensi poolt, mida pakub jumalatu maailm, mis otsib meeleheitlikult rahu.

Anna Jumalale tänu pääste eest, mille Ta on meile andnud. Jeesus valitseb, nüüd ja igavesti. Palveta mõne inimese eest, keda sa tead, et ta võiks otsida Jumlat ja õppida kutsuma Teda Issandaks.

Selle kommentaari autor: Bailey Wells