Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Hirmust usuni

Teisipäev, 2. Mai 2006

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Js 7:1-9

Esimene kuulutus kuningas Aahasele
1Ja neil päevil, kui Juudas oli kuningaks Aahas, kes oli Ussija poja Jootami poeg, sündis, et Süüria kuningas Retsin ja Iisraeli kuningas Pekah, Remalja poeg, tulid sõdima Jeruusalemma vastu; aga nad ei suutnud seda vallutada.
2Kui Taaveti kojale anti teada ja öeldi, et Süüria on liidus Efraimiga, siis vabises ta enese ja ta rahva süda, otsekui vabiseksid metsapuud tuule käes.
3Ja Issand ütles Jesajale: "Mine ometi Aahasele vastu, sina ja su poeg Sear-Jaasub, Ülatiigi veejuhtme otsa juurde, Vanutajavälja maanteele,
4ja ütle temale: Hoia ennast ja ole rahulik, ära karda ja su süda ärgu mingu araks nende kahe suitseva tukiotsakese pärast - Süüria Retsini ja Remalja poja vihapalangu pärast!
5Sellepärast et Süüria, Efraim ja Remalja poeg on pidanud sinu vastu kurja nõu, öeldes:
6"Läki üles Juuda vastu, tükeldagem see ja vallutagem endile ning tõstkem seal Taabali poeg kuningaks!" -
7ütleb Issand Jumal nõnda: See ei lähe korda ega sünni!
8Sest Süüria pea on Damaskus ja Damaskuse pea on Retsin. Ja veel kuuskümmend viis aastat - siis on Efraim kui rahvas purustatud.
9Efraimi pea on Samaaria ja Samaaria pea on Remalja poeg. Kui te ei usu, siis te ei püsi!"

Oled sa kunagi olnud silmitsi murdvarguse, röövimise, pereliikme surma, autoõnnetuse, tõsise haiguse, “11. septembriga?” Kuidas sa reageerisid? Jumal tahab, et halvad uudised meid ei kohutaks.

Kuningas Aahas kartis rünnakut põhja poolt. Iisraeli ja Süüria viha pöördus ta vastu. Usk toimib reaalses maailmas. Keegi pole kaitstud ohu eest.Aahas oli halvas positsioonis, vähemuses, hirmunud. Milline päästik usule! Valida tuli usu või läbi kukkumise vahel. (s 1–4a). Jumal räägib oma hirmunud lastega. Ta kasutab Piibli ajatuid sõnu, mis kehtivad kõikidele, igal ajal, igas kohas, ja prohvetite kuulutusi, mis kehtivad konkreetses ajas ja kohas. Niisiis, kuulakem. Aahase usk tuli kuuldust (s 4-9). Kuid mida ta sellega tegi? Ta vastas Jumalale (s 10-12). Jumala sõna muudab Jumala suuremaks ja meie vaenlased – inimlikud ja deemonlikud – väiksemaks. Usk nõuab tõsiselt võtmist, kindlust ja pühendumist: Jumala sõnu tuleb pidada õigeks, tuleb lubada Jumala väel sekkuda, jääda rahulikuks, mis iganes tuleb.Sünnib imeline lootus tuleviku suhtes. Usk paneb tähele märke (s 10-17). Märk on Kristuse lihakssaamine – Jumal meiega (s 14). Iga sugupõlve jaoks muutub vana märk uueks. Planeeti on külastatud. Sellel rajaneb meie lootus.

Kiida Jumalat Ta ustavuse eest.

Selle kommentaari autor: Mark ja Ro Willoughby