Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Mina olen Sinuga!

Kolmapäev, 3. Mai 2006

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Js 7:10-25

Ettekuulutus Immaanueli sünnist
10Ja Issand käskis öelda Aahasele veel seda:
11"Küsi enesele Issandalt, oma Jumalalt, tunnustäht sügavusest või kõrgusest!"
12Aga Aahas vastas: "Ma ei küsi ega kiusa Issandat!"
13Siis Jesaja ütles: "Kuulge ometi, Taaveti sugu! Ons teil veel vähe inimeste vaevamisest, et te ka mu Jumalat vaevate?
14Sellepärast annab Issand ise teile tunnustähe: ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob poja ilmale ning paneb temale nimeks Immaanuel.
15Ta sööb võid ja mett, kuni ta mõistab põlata halba ja valida head.
16Sest enne kui poeglaps mõistab põlata halba ja valida head, laastatakse see maa, mille kahe kuninga ees sa tunned hirmu.
17Issand laseb tulla sinule ja su rahvale ning su isa soole Assuri kuninga läbi päevi, milliseid ei ole olnud Efraimi Juudast lahkumise ajast.18Sel päeval vilistab Issand kärbseid Egiptuse jõgede lähteilt ja mesilasi Assuri maalt,
19ja need kõik tulevad ning laskuvad järskudesse orgudesse ja kaljulõhedesse, kõigisse kibuvitsapõõsastesse ja kõigisse jootmispaikadesse.
20Sel päeval lõikab Issand noaga, mis on palgatud teiselt poolt jõge, Assuri kuninga kaudu - teie pea- ja häbemekarvad maha ning rebib habemedki ära.
21Sel päeval saab igaüks pidada ainult ühe noore lehma ja paar lammast,
22ja nende piimaanni rohkuse tõttu on süüa võid, sest võid ja mett söövad kõik, kes maale alles jäävad.
23Sel päeval jääb iga paik, kus oli tuhat viinapuud, tuhat hõbeseeklit väärt, kibuvitstele ja ohakaile.
24Sinna minnakse noolte ja ambudega, sest kogu maa on täis kibuvitsu ja ohakaid.
25Ja mitte ühelegi mäele, mida nüüd kõplaga rohitakse, ei minda enam kibuvitste ja ohakate kartuse pärast: need jäävad härgade uitepaigaks ja lammaste tallermaaks."

Lõigu alguses teeb Jumal oma prohvetile järgmise ettepaneku: küsi enesele tunnustäht, mille läbi sa võid veenduda et Jumal on sinuga.

Selle küsimise taustal on kuulutus peatselt maale tulevaist vaenlastest, aga ka jumalapoolne kinnitus – ära karda, kuningas, kõik saab korda. Siiski on loomulik, et inimene tahab olla võimalikult kindel, kas, või kuidas Jumal siis ikkagi appi tuleb. Ja sageli see nii ka on, et kriitilisematel aegadel ilmutab Jumal end palju võimsamalt ja suurejoonelisemalt. Piiblis on mitmeid näited sellest kuidas taolistel aegadel saatis Jumal inimesi prohvetliku sõnumiga või näitas neile nägemusi või ilmusid neile inglid. See oli palju enam kui lihtsalt sisemise tunnetuse küsimus – neil juhtudel tuli Jumal inimesele vastu nii palju kui see võimalik oli.
Saanud selle pakkumise, püüab kuningas olla „vaimulikum“ Jumalast enesest., öeldes et tema ei küsi midagi, tema ei kiusa Jumalat. Sageli on see ka meie sündroom, kui meiegi „ püüame Jumalast vaimulikumad olla“ ja siis imestame, miks me ei saa Jumalalt vastuseid sellisel kombel nagu neid oodanud oleme. JA taolise käitumisega kiusas kuningas tegelikult Jumalat enam, kui tunnustähe küsimisega.
Millise tunnustähe Jumal annab? Salmis 14 on kirjeldus „ neitsi saab käima peale ja toob poja ilmale ja paneb temale nimeks Immaanuel“ . Meie teame, et see on ettekuulutus Jeesuse sünnist. Aga mis tunnustäht saab see olla inimesele kes elas ligi 700 aastat enne selle tunnustähe täitumist? Tundub et julgustavaks sõnumiks on pigem siin see nimi, mis tõlkes tähendab: Jumal on meiega/ Jumal meiega. Ja nii on tegelik sõnum: jah sul on raskused ees ootamas – aga mina olen sinuga, tea seda, arvesta sellega!
Sellele järgneb ettekuulutus ründajate ( Süüria ja Iisraeli) saatuse kohta – nimelt on tulemas assüüralsed, kes nad hävitavad. Samas on sõna ka, et see hävitus puudutab neid endid ning ajalugu kinnitab seda. Kuningas Sanherib jõudis välja Jeruusalemmani ning piiras seda.
Ka tänapäeval on paljud prohvetliku vaimuga inimesed kuulutanud , et ees ootavad rasked ja raputavad ajad. Seda on näha praegu juba ka kasvõi nt majanduslikke arenguid jälgides. Aga kui Jumal kuulutab ette raskemaid aegu, siis esimene asi mis ta koos sellega ütleb on: ükskõik mis juhtub, mina olen Immaanuel, mina olen Jumal – sinuga. Jumal on see kes valitseb ajalugu ja inimesi. Ja nii on tänane võtmeküsimus: kuidas õppida Jumalat usaldama olukordades mis näivad lahendamatud?
Ja vastus tänasest tekstist meile on kinnitav: Jumal on meiega, ükskõik millises olukorras end täna leiame – Tema valitseb.

Täpselt nii nagu ta oli seda koos prohveti ja Iisraeli rahavaga, on Jumal meiega– see on üks tema nimedest,osa tema olemusest – Immaanuel, Jumal meiega

Selle kommentaari autor: Allan Kroll