Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Taastatud loodu

Kolmapäev, 10. Mai 2006

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Js 11:1-16

Iisai võsu õiglane valitsus
1Aga Iisai kännust tõuseb võrse ja võsu tema juurtest kannab vilja.
2Ja tema peal hingab Issanda Vaim, tarkuse ja arukuse Vaim, nõu ja väe Vaim, Issanda tundmise ja kartuse Vaim.
3Tema õndsus on Issanda kartuses. Ei ta mõista kohut oma silma nägemise ega otsusta oma kõrva kuulmise järgi,
4vaid ta mõistab viletsaile kohut õiguses ja otsustab hädaliste asju maa peal õigluses; ta lööb oma suu vitsaga maad ja surmab oma huulte puhanguga õela.
5Õigus on kui vöö tema niudeil ja ustavus kui rihm ta puusadel.
6Siis elab hunt tallega üheskoos ja panter lesib kitsekese kõrval; vasikas, noor lõvi ja nuumveis on üheskoos ning pisike poiss ajab neid.
7Lehm ja karu käivad karjamaal, nende pojad lesivad üheskoos, ja lõvi sööb õlgi nagu veis.
8Imik mängib rästiku uru juures ja võõrutatu sirutab käe mürkmao koopasse.
9Ei tehta paha ega kahju kogu mu pühal mäel, sest maa on täis Issanda tundmist - otsekui veed katavad merepõhja.
10Sel päeval sünnib, et Iisai juurt, kes seisab rahvaile lipuks, otsivad paganad ja tema asupaik saab auliseks.
Iisraeli jäägi võidukas teekond koju
11Ja sel päeval sirutab Issand veel teist korda käe, et lunastada oma rahva jääki, kes on järele jäänud Assurist ja Egiptusest, Patrosest, Etioopiast, Eelamist, Sinearist, Hamatist ja mere saartelt.
12Ta tõstab rahvastele lipu, kogub Iisraeli hajutatud ja korjab kokku Juuda pillutatud neljast maailmakaarest.
13Siis lakkab Efraimi kadestamine ja hävitatakse Juuda rõhujad. Efraim ei kadesta Juudat ja Juuda ei rõhu Efraimi.
14Nad tormavad siis vilistite maale läände, nad riisuvad üheskoos idamaa poegi. Edom ja Moab on neile käealuseks, ammonlased on nende alamad.
15Ja Issand lõhestab Egiptuse merelahe ning viipab käega, oma tugeva tuulega, üle Frati jõe ja lööb selle seitsmeks ojaks, et kuivijalu saab läbi minna.
16Siis on maantee tema rahva jäägile, kes Assurist alles jääb, otsekui Iisraelil oli ta Egiptusemaalt tuleku päeval.

Väljend “lootusetu uskuja” on mõttetus, see sisaldab vasturääkivust. Kui lootus su maha jätab, palu, et Jumal laeks ju jälle ääreni täis.

Kristuse kuningriik saabub aeglaselt ja äkki, vaimus ja nähtavalt, on juba siin ja ei ole veel. Ta on samal ajal mõlemat. See aitab meil uskuda uskumatut. Kohus Iisraeli üle tõi kaasa “langetatud puu” hävitamise. See ei takista Jumalat saatmast võrset sellest kännust (s 10).
Vaim, mis andis teed Kristusele, puhub Temast nüüd nii jõuliselt, et see lõpuks puhastab kogu planeedi. Tema kuninriik ei kõigu, ei ole jõuetu ega abitu, ei vaagu hinge nagu inimlikud impeeriumid. Ta jõuab võimsalt oma arengu tippu (s 3, 4).
Kristus näeb, millega vastanduda, aga on siiski nii aus ja õiglane. Õiglus (s 4) on otsustamine, mis kuulub kellelegi, ja siis selle andmine sellele inimesele. Hoiatus! Kristus on rahutegija, mitte rahuhoidja (s 5).
Pikaajaline tulemus on taastatud loodu, nagu alguses. Nõrgad pääsevad, mitte ainult tänavatel, vaid ka džunglites (s 6-9).
Tõepoolest – kogu maailm teeb läbi kõrberännaku orjusest ja jookseb Kristuse lipu suunas – see on taastatud paradiis! Mida rohkem inimese meie planeedil uuesti sünnib, seda lähemal me oleme uuele maailmale.

Salmid 10-16 kuulutavad, et paljud uued rahvad pöörduvad Kristuse poole. Kas sul on mingi osa selles, et see juhtuks? Kui, siis milline on sinu strateegia?