Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Uus ühiskond

Neljapäev, 11. Mai 2006

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Js 12

Päästetute tänulaul
1Sel päeval sa ütled:
"Ma tänan sind, Issand! Sa olid küll vihane minule, aga su viha pöördus ja sa trööstisid mind.

2Vaata, Jumal on mu pääste! Ma olen julge ega karda, sest Issand Jumal on mu tugevus ja kiituslaul, ja tema oli mu päästja."
3Te ammutate rõõmuga vett päästeallikaist.
4Ja sel päeval te ütlete: "Tänage Issandat, kuulutage tema nime, tehke teatavaks rahvaste seas tema teod, tunnistage, et tema nimi on kõrge!
5Ülistage Issandat, sest tema on teinud suuri asju, saagu see teatavaks kogu maal!
6Hõiska ja rõkata rõõmust, Siioni elanik, sest Iisraeli Püha on teie keskel suur!"

Kuningriik on samaaegselt juba siin ja ei ole ka veel. Me naudime seda juba praegu, kuid täius tuleb hiljem. Nii me siis ootame, aga mida ootad sina? Kirjuta üles oma unistused, siis võrdle neid Jumala omadega.

Jesaja kirjeldab hiilgavat lõpuaja kirikut. Muudetud inimesed (s 1,2) moodustavad uue ühiskonna (s 3-6). Milline see on?
•Turvaline kirik – mis kogeb Jumala au (s 2). Jumal ei ole meie peale enam vihane. Sa oled Ta laps ja sõber. Ta ei maksa kätte sulle. Ta maksab kätte ristile.
•Kindel kirik – naudib Kristuse päästet (s 2). Sa oled väljaspool ohtu. Sa ei pea enam kartma. Jehoova ise muretseb su eest täna ja ka tulevikus. Julgeolek on kõigi õigus, mitte väheste privileeg.
•Võimas kirik – mis võtab vastu Vaimu täiuse (s 3). Jumal varustab meid veega, kui oleme kõrbes. Praegune põud paljude usklike elus võib lõppeda. Kaev on ligipääsetav ega ei jää kunagi kuivaks (Jh 4:13,14). Võta sügav sõõm. Ära sure janu kätte.
•Ülistav kirik – mis kiisab Jumalat (s 4–6). Me kiidame Jumalat selle eest, kes Ta on (Tema nimi, s 4) ja mida Ta on teinud (suurepäraseid asju, s 5).
•Tunnistav kirik– mille prioriteet on misjon (s 4,5). Me peame vaatama üles ja välja. Ülistus toidab tunnistust. Jumala au kutsub esile tänalikkust ja soovi kuulutada (s 4). Kirik, mis on vaba hirmust, täis usku, kus liigub Vaim.

Miks mitte sellega kohe alustada? Kas sa oled samal lainel Jumala unistusega?