Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Tule, laula ja kuula

Pühapäev, 21. Mai 2006

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 95

Kutse anda au Jumalale
1Tulge, hõisakem Issandale, hüüdkem rõõmuga oma päästekalju poole!
2Tulgem tema palge ette tänamisega, hõisakem temale kiituslauludega!
3Sest Issand on suur Jumal ja suur kuningas üle kõigi jumalate.
4Tema käes on maa sügavused ja tema päralt on mägede tipud.
5Tema oma on meri, sest tema on selle teinud, ja tema käed on valmistanud kuiva maa.
6Tulge, kummardagem ja põlvitagem, heitkem maha Issanda, oma Looja palge ette!
7Sest tema on meie Jumal ja meie tema karjamaa rahvas ja lambad, kes on tema käe all. Täna, kui te kuulete ta häält,
8ärge tehke kõvaks oma südant nõnda nagu Meribas, nõnda nagu Massa päeval kõrbes.
9"Seal teie esiisad kiusasid mind, panid mind proovile, ehk küll said näha mu tööd.
10Nelikümmend aastat oli mul tülgastust sellest rahvapõlvest. Ja ma ütlesin: Nemad on eksija südamega rahvas, nad ei tunne minu teid.
11Seepärast ma vandusin oma vihas: Nad ei pääse minu hingamisse!"

Me oleme ümbritsetud pühadest. Kui tuled Issanda ette, kujutle, et oled osa sellest suurest kogukonnast, hüüa rõõmuga Ta poole, kummarda Teda ja kuule Ta häält.

See suurepärane ülistuslaul oli osa templi teenistusest ning on olnud juba sadu aastaid osa ka anglikaani hommikupalvest. Hääled ja pillid laulavad ning hüüavad oma Looja, Päästja ja Karjase poole. Kui tunne Tema suurusest meid vallutab, on loomulik reaktsioon langeda aukartuses põlvili (s 6). Kuid sageli me ainult niisama ühineme ülistuse rutiiniga, lubades poeesial end võluda, võibolla ilma mingi erilise tundeta, ilma mingi sunnita Tema ees põlvitada, ilma et kuuleksime Tema häält, mis sekkub meie rahulollu.
Terav muutus tuleb laulu ja ülistuse tooni, kui küsitakse, kas me kuulame. Sest kui sa täna kuuled Teda sinuga rääkimas, siis mida sa ette võtad (s 7b, 8)? Need salmid pöörduvad kõrberännaku teema juurde, kus kahtlevad inimesed keeldusid kuulamast Jumalat. Milles kristlased täna kahtlevad? Kust algab usu kaotamine? Võibolla me kõik teame mõnda inimest, võibolla isegi oma perekonnas, kes järgnes Issandale, kuid siis pööras Talle selja kahtlusi tekitavate vaidluste pärast. Võibolla peame küsima, kas meie elus on midagi, mis meie südamed tasapisi kõvaks muudab.
Mooses kõrbes, kummardajad templis, 1. sajandi kristlased, ning nüüd sina ja mina – meil on see tänane päev, et kuulata, kuulda ja vastata. Ja kui me seda ei tee ja meie südamed muutuvad kõvaks, siis on oht, et meid mitte ei lasta sisse Kaananimaale, vaid taevasse.

Me ei saa jätta homseni lahendamatuid kahtlusi ja tunnistamata patte. Täna ootab Jumal meid oma armulikkuses, et me vastaksime Tema häälele. Püüa avada oma süda ja meel Temale just praegu, nii ausalt, kui sa oled suuteline.

Selle kommentaari autor: Margaret Killingray