Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumal, aja minu riiuasja!

Pühapäev, 23. Juuli 2006

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 35:19-28

Palve vaenlaste käest pääsemiseks
19Ärgu minust rõõmustugu need, kes põhjuseta on mu vaenlased; ja kes mind asjata vihkavad, ärgu pilgutagu silmi!
20Sest nemad ei räägi, mis rahu toob, vaid mõtlevad petlikke asju nende vastu, kes vaikselt elavad maa peal.
21Nad ajasid suu ammuli mu vastu ja ütlesid: "Paras, paras! Me näeme oma silmaga!"
22Sina, Issand, näed seda, ära ole vait! Issand, ära ole minust kaugel!
23Ärka ja virgu, mu Jumal ja mu Issand, mõistma minule õiglast kohut ja ajama mu riiuasja!
24Mõista mulle kohut oma õiglust mööda, Issand, mu Jumal! Ära lase neil rõõmutseda minust!
25Ärgu nad öelgu oma südames: "Paras! Seda meie hing tahtis!" Ärgu nad öelgu: "Me oleme ta ära neelanud!"
26Häbenegu ja kohmetugu ühtlasi need, kes rõõmustavad mu õnnetusest; saagu häbi ja teotus riietuseks neile, kes suurustavad mu vastu!
27Hõisaku ja rõõmutsegu need, kellel on hea meel minu õigusest, ning öelgu alati: "Olgu kõrgesti ülistatud Issand, kellele meeldib oma sulase hea käekäik!"
28Ja mu keel kõnelgu sinu õiglusest ja kiitku sind päevast päeva!

Seda psalmiosa kasutati jumalateenistusel. Templis pöördub Taavet rahva kuningana õiglase Jumala poole ja palub kaitset vaenlaste eest. Selle palve esitab ta lauluna.

Imetlusväärne on Taaveti kindlus, et Jumal võtab tema palvet kuulda. Näeme, kuidas ta palub Jumalat ajada tema riiuasja, mõista õiglast kohut (s 23).
Miks ta julgeb paluda sellist palvet? Sest ta peab ennast õigeks.
Kas meie võiksime ennast võrrelda Taavetiga ja paluda nõndasamuti kui tema? Ilmselt küll, kui oleme Jumala armu Jeesuse kaudu vastu võtnud – sest siis kingib Tema meile ka õigeksmõistmise (vt Rm 5:1-2). Ja seda teades võime Jumalat siiralt paluda ka oma olukordadesse lahendust tuua.
Siin on veel üks huvitav mõte. Ole minu vaenlaste vastu ja rõõmusta neid, kellel on heameel minu õigusest (s 26-27). Kui kellelegi – kas rahvale või üksikisikule – tehakse ülekohut, siis kuidas saame jääda ükskõikseks?
Jumal ei vihka patuseid, jumalatuid inimesi, vaid nende ebaõigeid tegusid. Ta ei lähe mööda ülekohtust, kurjusest maailmas. Mõtle, keda sina kui Jumala laps ja esindaja siin maailmas saaksid aidata ebaõigluse keskel?
Meil on võib-olla kasulikum olla vägevate poolt, näiteks suurriikide poolt, kes korraldavad sõjalisi kallaletunge väikeriikidele.
Olgem kristlastena Jumala poolt. Viimsena jääb võitjaks ikkagi Looja Jumal. Jumala iseloom ja tõotused ei muutu. Vahel võib küll tunduda, et ebaõigluse poolt olles kindlustame endale parema tuleviku, ent selliselt saavutatud heaolu võib osutuda lühiajaliseks.

Taotlegem rahu kõigi inimestega, niipalju kui see meist oleneb. Rm 12:18

Selle kommentaari autor: Triin Sander