Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Esmase tähtsusega

Laupäev, 16. September 2006

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Õp 4:1-27

Tarkuse hüved
1Kuulge, pojad, isa manitsust, ja pange tähele, et õpiksite arukust!
2Sest ma annan teile hea õpetuse, ärge hüljake mu juhatust!
3Kui ma alles olin oma isa poeg, õrn ja ainus oma ema hoole all,
4siis õpetas mind mu isa ja ütles mulle: Su süda hoidku minu sõnu, pea mu käske, siis sa jääd elama!
5Taotle tarkust, taotle arukust - ära seda unusta - ära kaldu kõrvale mu suu sõnadest!
6Ära seda hülga, siis see hoiab sind; armasta seda, siis see kaitseb sind!
7Tarkuse algus on see: taotle tarkust ja taotle arukust kogu oma varanduse hinnaga.
8Pea seda kõrgeks, siis see ülendab sind, kui sa seda süleled, siis see austab sind!
9See paneb sulle pähe ilupärja, kingib sulle kauni krooni.
10Kuula, mu poeg, ja võta vastu mu sõnad, siis saab sulle palju eluaastaid!
11Ma õpetan sulle tarkuseteed, ma juhin sind õigeisse rööpaisse.
12Kui sa seal käid, siis on su samm vaba, ja kui sa jooksed, siis sa ei komista.
13Haara kinni õpetusest, ära lase lahti, hoia seda, sest see on su elu!
14Ära mine õelate rajale ja ära astu kurjade teele!
15Jäta see, ära käi seal, hoidu sellest ja mine mööda!
16Sest nad ei saa magada, enne kui nad kurja on teinud; neilt võetakse uni, kui nad kedagi ei ole saanud panna komistama.
17Sest nad söövad õeluse leiba ja joovad vägivalla veini.
18Aga õigete rada on otsekui valgusepaistus, mis muutub üha selgemaks, kuni päev on saabunud.
19Õelate tee on nagu pilkane pimedus: nad ei tea, mille peale nad komistavad.
20Mu poeg, pane tähele mu sõnu, pööra oma kõrv mu kõnede poole!

Otsusta kui palju võtad aega Jumalaga veetmiseks praegu aj siis palveta, et ta aitaks sul unustada kõik muu ning pühenda talle oma täistähelepanu selle aja jooksul.

Vähe on neid kellel meeldib kui talle öeldakse mida teha tuleb. Tavaliselt on igasuguse, kas vanemate või kellegi teise poolt teostatud juhendamise esmane reaktsioon väljalülitamine.
Isa kes selles lõigus kirjutab – teab seda, ning kasutab erinevat lähenemist, et ta poeg pööraks öeldule tähelepanu.
Kõigepealt julgustab ta teda jätkuvalt kuulama ( s 1,2). Teiseks kinnitab ta, et öeldu ei ole lihtsalt tema enese idee. Ta on seda õppinud juba oma isalt. Kolmandaks rõhutab ta tarkuse otsimise otsustavat tähtsust. See viib ellu ( s 4). Tõesti, väike pingutus tarkus otsimise nimel toob suure tasu austuse ja edu näol ( s 7-9).
Tänapäeval ei kõnele inimesed palju enam tarkusest. Armastusest – jah, muidugi. Informatsioonist – kindlasti! Kuid tarkus ja ausameelsus oleks nagu täiesti unustatud. Teadmine, kuidas opereerida sellega mis on toimiv ja oskus manipuleerida inimeste ning olukordadega isikliku kasu huvides, tundub ainsana tähendust omav.
Ometi on võimalik elada ka teisti, teistsuguste väärtuste ja prioriteetidega. Selle äraõppimine nõuab aga kõikumatut pühendumist, otsust saavutada tarkus või hävida.
Isa ( keda võiks ehk nimetada ka Jumalaks Isaks) kordab veelkord varemöeldut ( s20) ning õhutab lubama tarkuse sõnu läbistama kuulaja südant. Sellise tegevuse tulemuseks on „ on elu … ja tervis kogu ihule“ (s 22). Milline võrratult parem alternatiiv terviseklubile saavutada tippvorm!
Edasi annab Isa 3 põhilist nõuannet targaks elamiseks.
Meie esimene hool peab olema kaitsta oma südant – mitte lubada kellelgi ega millelgi varastada meie armastust Jumala vastu ja igatsust teda teenida ( s23).
Teiseks peame õppima hoolega jälgima milline on meie kõne ning otsustama mitte minna kaasa laimu või tagarääkimisega ( s24)
Viimaks peab meil olema selge suunataju ja siht ( 25-27), sest nii lihtne on libiseda kõrvalteele eriti tänase maailma pidevais ahvatlustes. Kindel siht ja Jumalat palutud otsustavus aitavad vältida ka kõige raskemaid kiusatusi.

„Seisatage teedel ja vaadake, küsige muistsete radade kohta, missugune on hea tee, ja käige sellel, siis leiate oma hingele hingamispaiga.! ( Jr 6;16)

Selle kommentaari autor: Andrew Clark