Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumal, kuule mind palun

Pühapäev, 15. Oktoober 2006

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 54

Palve vaenlaste ahistuses
1Laulujuhatajale: keelpillil mängida; Taaveti õpetuslaul,
2kui Siifi mehed tulid ja ütlesid Saulile: "Eks Taavet ole peidus meie juures."
3Jumal, päästa mind oma nime abil ja aja mu asja oma vägevuse varal!
4Jumal, kuule mu palvet, pane tähele mu suu kõnet!
5Sest muulased kipuvad mu kallale ja vägivaldsed püüavad mu hinge; nad ei sea Jumalat oma silma ette. Sela.
6Vaata, Jumal on mu abimees, Issand on mu hinge tugi.
7Lasku ta tulla tagasi õnnetus minu varitsejaile, oma ustavusega hävita nad!
8Hea meelega ma toon sulle ohvreid, ma tänan su nime, Issand, sest see on hea.
9Sest ta tõmbas mind välja kõigist kitsikustest ja mu silmad parastasid mu vaenlasi.

Kui me tuleme Jumala ette, kas me usume, et Ta tõesti kuuleb meid? Palveta selle pärast, et sa seda usuksid.

Siin on tõelises hädaolukorras Jumala poole pöördumine. Kirjeldatakse intensiivset ohutunnet, kui ollakse inimeste meelevallas, kellel pole mingit asja Jumalaga ega Tema seadustega. Kui Jumalat ühiskonnas eiratakse, on tihti vähe respekti ka teiste inimeste suhtes, valitseb brutaalsus ja vägivald. Taavet ei tea ohu täielikku ulatust, sest need on muulased, kellega ta võitleb. Kuid ta kardab neid, sest nende motiivid on kurjad. Ta teab, et on ainult üks koht, kus on turvalisus ja kaitse, ja see on Jumal, kes on tähelepanuta jäetud nende poolt, kes põhjustavad kõiki probleeme.
Sellist ohtu nende poolt, kes halvustavad Jumalat, tajuvad paljud usklikud ka täna. Taaveti kogemus on sarnane sellega, mida paljud inimesed tunnevad, kui nad on kaitseta ja kardavad rünnakuid võõraste poolt. On neid, kes kes on kiusu ohvrid, eriti lapsed koolis või inimesed töökohtades. On neid, keda ähvardatakse. Paljud haavatavad inimesed kogevad laimu või siltide kleepimist ja siin Taavet räägib nende kõigi eest. Viis, kuidas ta tegeleb probleemiga, võib olla suureks julgustuseks. Ta ei teeskle, et probleemi ei ole või et ta ei ole mõjutatud kõige selle poolt. Ta toob nii oma raevutunde kui ka hirmu turvalisuse pärast Jumala ette ja heidab ennast Jumala kaitse alla. See on õige reakstioon, sest see annab olukorra üle selle kätte, kes on võimeline teda kaitsma, ja ta kogeb Jumala poolt kaitset.

Mõtle neist kordadest viimase kuu jooksul, kui sa oled kogenud muret vägivalla pärast meie maailmas, ja palvetanud eriti nende eest, kes on selle ohvrid.