Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Keel nagu habemenuga

Pühapäev, 29. Oktoober 2006

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 52

Kohus vägivaldse inimese üle
1Laulujuhatajale: Taaveti õpetuslaul,
2kui edomlane Doeg tuli ja teatas Saulile ning ütles: "Taavet on tulnud Ahimeleki kotta."
3Mis sa kiitled kurjusest, sa vägivaldne mees? Jumala heldus püsib kogu päeva.
4Sa kavatsed kadu, su keel on nagu terav habemenuga, sa pettuse tegija.
5Sa armastad kurja rohkem kui head, rohkem valetada kui õigust rääkida. Sela.
6Sa armastad kõiksugu hukutavaid sõnu, petlikku keelt.
7Jumal kisub ka sinu igavesti maha; ta võtab su kinni ning rebib su välja su telgist ja kaotab su juureni ära elavate maalt. Sela.
8Õiged näevad seda ja kardavad; ja nad naeravad teda:
9"Ennäe seda meest, kes ei pannud Jumalat oma tugevuseks, vaid lootis oma suure rikkuse peale; ta oli tugev oma nurjatuses."
10Mina aga olen nagu haljas õlipuu Jumala kojas, ma loodan Jumala helduse peale ikka ja igavesti.
11Ma tänan sind igavesti, et sa nõnda oled teinud, ja ootan su nime, sest su nimi on hea su vagade jaoks.

Võib-olla püüad oma südames üle saada kellegi teravatest sõnadest või tegudest. Ära luba neil aga takistada Sind Jumala ligiollu minemast. Palu, et Jumal annaks sulle alandliku ja õpetatava meelsuse

Selle psalmi kirjutas Taavet peale seda kui Doeg, kuningas Saulile ustav teener läks kuninga juurde ning rääkis talle et Taavet varjab end preester Ahimeeleki kojas. Sauli reaktsion oli kiire ja vägivaldne. Kogu Ahimeleki pere hukati. Oma teoga soovis Doeg pälvida kuninga soosingut ning oma plaanides õnnestunud, pidas enda ka vägevaks meheks. Aga Taavet nimetab teda häbiplekiks Jumala ees ning tema keelt teritatud habemenoa sarnaseks.
Ehk oled ka sina kogenud lõikavaid märkusi, sinu pihta sihitud teravaid sõnu? Ja koged end petetu ja reedetuna? Selles olukorras võib suureks kiusatuseks saada soov tasuda samaga, maksta kätte veel kavalamalt ja õelamalt. Kahtelmata koges ka Taavet viha ja sai haavatud. Ometi otsustas ta jätta kohtumõistmise Jumala hooleks ( s7). Kes siis ikkagi peale jääb? Viimselt see, kes kardab Jumalat ( s 8-10).
Me järgime Teda kes „….ei sõimanud vastu, kui teda sõimati; ta kannatas ega ähvardanud, vaid jättis kõik selle hoolde, kes mõistab kohut õiglaselt“ ( 1Pt 2:23).
Jeesus õpetas: „Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja taga kiusatakse ja teist valega kõiksugust kurja räägitakse.Olge rõõmsad ja hõisake, sest teie palk on suur taevas! Just samamoodi on taga kiusatud ka prohveteid enne teid.“ ( Mt 5:11-12). Peame õppima vaatama igapäevasest kurjusest kaugemale. Sellel oma elu äärmise pinge hetkel võrdleb end „…. halja õlipuuga Jumala kojas, ma loodan Jumala helduse peale ikka ja igavesti.“; ta oli rajatud, kasvav, viljakandev. Tal oli kogu lootus ja tulevik. Nii on ka sinul.

„ Issand aita mul olla Sinu sarnane; aeglane vihale ja ülevoolav armus.“

Selle kommentaari autor: Wendy Virgo