Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ülevam kui mere lained

Pühapäev, 31. Detsember 2006

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 93

Jumala püha valitsus
1Issand on kuningas! Ülevusega on ta riietunud. Issand on riietunud, ta on vöötunud võimusega; ka on ta kinnitanud maailma, et see ei kõiguks.
2Sinu aujärg on kinnitatud muistsest ajast, igavikust oled sina.
3Jõed tõstsid, Issand, jõed tõstsid oma häält, jõed tõstsid kohinat.
4Ülevam kui paljude vete kohin, ülevam kui mere lained on Issand ülal kõrgel.
5Sinu tunnistused on väga ustavad, sinu kojale on omane pühadus, oh Issand, igaveseks ajaks!

Vaatle kuninganna pead mündil või kirjamargil. Palu Jumalat, et ta vajutaks sinusse värske jälje oma kuninglikkusest sel ajal, kui sa loed tema Sõna.

“Kuue päevaga” ärkab maailm jõulude tähistamisest, et meenutada kohutava tsunami aastapäeva, mil hukkusid eelmisel aastal Kagu-Aasias nii paljud inimesed. Sel päeval nägime me psalmisti kolmandas salmis kirjeldatud jõudude kohutavat reaalsust: “Jõed tõstsid, Issand, jõed tõstsid oma häält, jõed tõstsid kohinat.” (mõnes tõlkes “mered”).
Kui ülevad ka loodusjõud olla võiks (s. 4), on see psalm siiski hümn Jumala valitsuse vankumatule tegelikkusele (s. 2). See on kirjutatud traditsioonilise ülistuse tähistamiseks, mil Iisraeli rahvas meenutas Jehoova valitsemist oma elu, oma rahva ja isegi kosmose korra üle.
Kui julgustav on teada, et Jumal on suurem kui langenud maailma kõige tugevamad rünnakud. Kannatuse päevil lasub meie lootus selle Ühe imelisusel ja kuninglikkusel, kes on suurem igast tormist. Just see on loomulikult ka põhjus, miks nii tähetargad kui inglid taevas ülistavad lapsukest sõimes: tema on kuningate Kuningas, maailma lootus, hääbuva maailma habras Päästja.

Palveta oma õdede-vendade eest Kristuses, kes veedavad jõule üksikuna, ilma lähedasteta – eriti nende eest, kes kaotasid kallid eelmisel aastal Kagu-Aasias.

Selle kommentaari autor: Pete Greig