Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ei jaksa oodata?

Pühapäev, 14. Jaanuar 2007

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 70

Kannataja palve
1Laulujuhatajale: Taaveti laul patu tunnistamisel.
2Jumal, tõtta mind tõmbama välja hädast, Issand, rutta mulle appi!
3Häbenegu ja kohmetugu nad kõik, kes püüavad mu hinge; taganegu ja jäägu häbisse need, kellele meeldib mu õnnetus!
4Mingu tagasi oma häbi pärast, kes ütlevad: "Paras, paras!"
5Olgu rõõmsad ja rõõmutsegu sinus kõik, kes otsivad sind; ja kes armastavad sinu päästet, need öelgu alati: "Suur on Jumal!"
6Aga mina olen vilets ja vaene: oh Jumal, tõtta mu juurde! Sina oled mu abi ja mu päästja; Issand, ära viivita!

Pühenda hetk aega, et hoogu maha võtta. Sule silmad ja loe viieni nii aeglaselt kui Sa vähegi suudad. Nüüd mõtle viis põhjust, miks Sa armastad Jeesust. Ütle need endamisi või häälega välja.

Mõnikord on kiirus ülioluline ja pakilised palved on tihtipeale parimad. Need on alati fokusseeritud ja otsekohesed – pole aega kuideks ja agadeks, pole aega kõhklemiseks. Selles psalmis, mis oma sisult meenutab psalmi 40 (Ps 40:13-17), on Taavet ohus ja vajab Jumala abi – kohe! Viie salmi jooksul neli korda kutsub ta Jumalat üles kiirustama. Kas sa suudad meenutada, millal sa viimati sellise kirega palusid? Mis juhtus?
Taavet mõistab, et kui Jumal tõesti toimetama hakkab ja kehva olukorra võiduks muudab, et karga igaüks rõõmust sinu ümber. Õigupoolest võib see viis, kuidas inimesed reageerivad, kui mõni kaasusklik õnnistatud saab, olla üsna reeturlik. Salmid 2 ja 3 vastanduvad täielikult salmile 4. Mitte alati ei ole lihtne tunda rõõmu kellegi teise üle, kuid kui sa leida, et see on eriti raske, siis võib-olla peaksid Jumalaga sel teemal rääkima.

Üks parimaid asju Jumala osas on see, et tal ei ole iialgi kiire, kuid ta saab ikkagi kõik asjad tehtud. Palu tema andestust, kui oled hiljuti midagi nässu keeranud, kuna kiirustasid liialt - kas kodus, tööl või kirikus. Kas on veel keegi, kelle ees peaksid seepärast vabandama või kellega koos aega veetma? Katsu need asjad välja selgitada.

Selle kommentaari autor: Caroline Masom