Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Stressivabalt

Pühapäev, 26. August 2007

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 16

Inimese meeldiv pärisosa
1Taaveti mõistulaul.
Kaitse mind, Jumal, sest ma otsin pelgupaika sinu juures!

2Ma ütlesin Issandale: "Sina oled mu Issand, ei mul ole head ilma sinuta."
3Ja pühade kohta maa peal ma ütlesin: "Nemad on need aulised, kellest mul on väga hea meel."
4Palju piina saab neile, kes ruttavad teise jumala järele; ma ei taha valada nende vereohvreid ega võtta nende nimesid oma huultele.
5Issand on mu põllu- ja mu karikaosa; sina hoiad alles, mis ma liisu teel olen saanud.
6Mõõdunöörid on mulle langenud meeldivate paikade peale, ka on pärisosa ilus mu meelest.
7Ma tänan Issandat, kes mulle on nõu andnud; isegi öösiti manitsevad mind mu neerud.
8Ma pean Issandat alati oma silma ees, ma ei kõigu, sest tema on mu paremal pool.
9Sellepärast rõõmutseb mu süda ja mu hing ilutseb; ka mu ihu võib julgesti elada.
10Sest sina ei jäta mu hinge surmavalla kätte ega lase oma vagal näha kõdunemist.
11Sina annad mulle teada elu teeraja; rõõmu on rohkesti su palge ees, meeldivaid asju on su paremas käes alatiseks.

Loetud psalmis on tähelepanuväärne see, et siin puudub igasugune ahistus ja pinge. Tundub nagu oleks laulu autor täielikus rahus. Miks?

Sest tema usk ja lootus on täiesti Jumala peal ( s 1,2,8). Ta teab kindlalt, et Kõikvõimas Jumal, kõige loodu arhitekt on planeerinud ka tema elu ning ta on südamest tänulik kogu selle ettehoolduse ja varustuse, kaitse ja juhtimise eest. Salm 7 ütleb, et isegi keset ööd toimib Jumal laulja heaks – siin: tema neerude heaks ( NIV tõlgib neerud „südameks”, kuid iidseil aegadel peeti just neere kogu inimteadvuse ja tunnete tsentriks). Kõik see annab lauljale täieliku kindluse et isegi peale surma on tema elu hoitud Jumala kätes ja viimaks on tema osa igavene rõõm Jumala ligiolus.
Tänapäeval kannatavad paljud pingeid ja stressi: suhetes kaasinimestega, töökohas, sotisaalsete suhete konfliktides, pinged mis põhjustavad haigestumist. Ja nii võivad mõnedki meie seast arvata, et see millest laulja räägib on lihtsalt soovmõtlemine. Mitte mingil juhul! See millest laulja siin räägib on isiklik kogemus – ta on selle läbi elanud aj teab et „ Jumalast lahus ei ole tal midagi head.”

Luba Jumalal end täna julgustada salmiga Rooma kirjas 8 peatükist: „Miski siin maa peal ei või meid lahutada Jumala armastusest, mis on meile ilmutatud Kristuses Jeesuses”.

Selle kommentaari autor: Doreen Smith