Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Õppetunnid

Esmaspäev, 27. August 2007

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Jesaja 39

Hiskija võtab vastu Paabeli saadikud
1Sel ajal läkitas Paabeli kuningas Merodak-Baladan, Baladani poeg, saadikud kingitustega Hiskija juurde, kui ta oli kuulnud tema haigusest ning paranemisest.
2Ja Hiskija tundis neist rõõmu ja näitas neile oma varaaita, hõbedat ja kulda, kalleid rohte ja parimat õli ja kogu oma sõjariistade kambrit ning kõike, mis leidus ta varanduste hulgas; Hiskija ei jätnud neile midagi näitamata oma kojas ja kogu oma valitsemisalal.
3Aga prohvet Jesaja tuli kuningas Hiskija juurde ja küsis temalt: "Mida need mehed rääkisid ja kust nad su juurde tulid?" Ja Hiskija vastas: "Nad tulid mu juurde kaugelt maalt, Paabelist."
4Siis ta küsis: "Mida nad su kojas nägid?" Ja Hiskija vastas: "Nad nägid kõike, mis mu kojas on; oma varanduste hulgast ei jätnud ma midagi neile näitamata."
5Siis Jesaja ütles Hiskijale: "Kuule vägede Issanda sõna:
6Vaata, päevad tulevad, mil kõik, mis su kojas on ja mis su vanemad tänapäevani on kogunud, viiakse ära Paabelisse! Mitte midagi ei jää järele, ütleb Issand.
7Ja sinu poegadest, kes sinust põlvnevad, kes sulle sünnivad, võetakse mõned ja neist saavad õukonnateenrid Paabeli kuninga palees."
8Siis Hiskija ütles Jesajale: "Issanda sõna, mida sa oled kõnelnud, on hea." Sest ta mõtles: "Minu päevil on ju ometi rahu ning julgeolek."

Loetud peatükk lõpetab raamatu esimese osa ja on sissejuhatuseks järgnevale osale alates 40 ptk-st.

Kuningas Hiskija annab meile hea õppetunni. Tema pani tähele prohvet Jesaja sõnu Jumala kõikväelisusest, ta uskus, et Issand kaitseb Assuri kuninga eest. Kui Hiskija oli suremas, palus ta jälle ning koges imelist tervenemist. Kuid siis Hiskija libastus. 2Aj 32:31 lisab, et Jumal laskis Hiskijat vabalt toimida, pannes teda proovile, et teada saada kõike, mis tal südames oli. Hiskija oli tähele pannud kõiki neid prohveti sõnu, mis olid talle kasulikud, kuid jättis tähele panemata hoiatuse Paabelist kui Jumala rahva vaenlasest.
Kui Paabeli saadikud tulid kuningat tervenemise puhul „õnnitlema”, näitas Hiskija neile hooplevalt kõiki oma varandusi. See oli ränk viga. Kunagi ei saa Jumala õnnistusi panna enese arvele. See oli Jumal kes andis talle väga suure varanduse ( 2Aj 32:29), mitte Hiskija enese saavutus. Jesaja teatab, et tulevad päevad, mil kogu Hiskija varandus ja ta järglased viiakse Paabelisse ( 6,7).
Ajalugu on hea õpetaja. See tõestab, et Jumal on tõeline ja usaldatav. Kui me aga ajaloo õppetunde ignoreerime, võime oma elus näiteks Hiskija vigu korrata.
Millisedi apralleele võiks tuua tänapäeva kontekstis? Jumal on meie väikesele rahvale kinkinud iseseisvuse. See on Jumala and, mitte meie oma tarkuse ja võimsuse tulemus, millega kelkida. Seepärast andkem alati au Jumalale!

Aga ajastute Juningale, surematule, nähtamatule, ainsale Jumalae olgu au ja kirkus igavesest ajast igavesti! Aamen. ( 1Tm 1;17).

Selle kommentaari autor: Toomas Pajusoo