Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jüngrid

Teisipäev, 28. August 2007

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 16:1-12

Jeesus keeldub tegemast tunnustähte taevast
1Ja variserid ja saduserid astusid Jeesuse juurde ning kiusates nõudsid, et ta näitaks neile tunnustähte taevast.
2Tema aga kostis: "[Õhtu jõudes te ütlete: "Ilus ilm tuleb, sest taevas punetab."
3Ja varahommikul te ütlete: "Täna tuleb rajuilm, sest taevas punetab ja on sompus." Taeva palge üle otsustada te oskate, aegade tunnustähtede üle aga ei suuda.]
4See kuri ja abielurikkuja sugupõlv nõuab tunnustähte, aga talle ei anta muud kui prohvet Joona tunnustäht." Ja ta jättis nad sinna ja läks ära.
Jeesus hoiatab variseride haputaigna eest
5Ja vastaskaldale minekul olid jüngrid unustanud leiba kaasa võtta.
6Aga Jeesus ütles neile: "Vaadake ette ja hoiduge variseride ja saduseride haputaignast!"
7Ent nemad arutlesid endamisi: "See ongi see, et me ei võtnud leiba kaasa!"
8Jeesus aga ütles seda märgates: "Mis te arutlete endamisi, te nõdrausulised, et teil ei ole leiba?!
9Kas te ikka veel ei mõista? Kas teil ei ole meeles need viis leiba viiele tuhandele ja mitu korvitäit te saite?
10Ja need seitse leiba neljale tuhandele ja mitu korvitäit te saite?
11Kuidas te siis ei mõista, et ma teile ei öelnud leibade kohta: Hoiduge variseride ja saduseride haputaignast!?"
12Siis nad mõistsid, et ta ei käskinud hoiduda leiva haputaignast, vaid variseride ja saduseride õpetusest.

Inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust.

Matteus on oma materjali hoolikalt korraldanud, ja tänase lugemises kaks jutustust tegelevad mõlemad tunnustähtedega. Heroodes soovis Jeesuselt võlukunsti demonstratsiooni; variserid aga et ta oma jumalikku päritolu tõendaks. Imed ei liigitu kumbagi lahtrisse, vaid on pigem nagu sündmuste vahendusel esitatud tähendamissõnad. Mõned saavad aru, teised mitte. Püha Anselm väljendas usu ja arusaamise vahelist seost järgmiselt: „Ma usun, selleks et mõista”.
Ei maksa ka mööda vaadata 5 aj 6 salmi huumorist. Jeesuse jaoks on see „õpetuslik” hetk. Ehk on tegu arameakeelse sõnamänguga kus sõnad „pärm” ja „õpetus” on sarnased, mille taustal vaeb Jeesus seda mida on püüdnud õpetada jüngritele kõrbes, osutades oma tunnustegudele mis olid teravas kontrastis tollal üldiselt pakutava õpetusega. Meie jaoks on see võimalus järele mõtelda mida oleme õppinud leiva rohkenemise tunnustähest.
Jeesuse tehtud imeteod sisaldavad väga paljut nii lihtsat kui sügavat materjali ning igaüks meist „kuuleb/ näeb” neid erinevalt. Jeesus ise hoiatab meid nende eest, kes uskumise teevad keeruliseks ja raskeks. Mõnede jaoks on tänase teksti valdav mõte see, et Jumal hoolib ja hoolitseb inimese eest. Teistel aga tekib vajadus mõtiskleda juutide järelekatsumise üle kõrbes, mis viis nad viimaks arusaamisele, et Jumalalt tulev sõna on olulisem isegi füüsilisest roast. Vaadates imetegudest „läbi” uue „väljarändamise” - vabanemise poole, mida Jeesus kuulutab, võib meie usk tugevneda, kergendades jüngrite „kõrberännakut”. Ja siis muutub Issanda surma pühitsemise söömaaeg eelmaitseks tulevasest suurest pidusöömingust (Js 25:6–9)

Vaata üle Jeesuse teod Matteuse evangeeliumis peatükkides 14:1 – 16:12. Milline lugu või karakter neis esitab sulle suurima väljakutse?

Selle kommentaari autor: Annabel Robinson