Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Minevikust õppimine

Pühapäev, 9. September 2007

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 78:1-31

Jumal on truu oma sõnakuulmatule rahvale
1Aasafi õpetuslaul.
Pane tähele, mu rahvas, minu Seadust, pöörake oma kõrvad minu sõnade poole!

2Ma avan oma suu õpetussõnadega, ma ilmutan mõistatusi muistsest ajast.
3Mida me oleme kuulnud ja mida me teame ja mida meie vanemad on meile jutustanud,
4seda me ei taha salata nende laste eest; me jutustame tulevasele põlvele Issanda kiituseväärt tegudest, tema vägevusest ja tema imedest, mis ta on teinud.
5Ta asetas tunnistuse Jaakobisse ja seadis Iisraelisse Seaduse, mida ta käskis meie esivanemail teatada oma lastele,
6et tulevane põlv seda tunneks, lapsed, kes sünnivad, et nemadki tõuseksid seda jutustama oma lastele,
7ja et nad paneksid oma lootuse Jumala peale ega unustaks Jumala tegusid, vaid peaksid tema käske
8ega oleks nagu nende esivanemad, kangekaelne ja tõrges sugu, sugu, kelle süda ei olnud kindel ja kelle vaim ei olnud ustav Jumalale.
9Efraimi lapsed, varustatud ammulaskjad, pöörasid selja lahingu päeval.
10Nad ei pidanud Jumala lepingut, vaid keeldusid käimast ta Seaduse järgi
11ja unustasid ta suured teod ja ta imetööd, mis ta neile oli näidanud.
12Nende esivanemate ees tegi ta imet Egiptusemaal Soani väljal.
13Ta lõhestas mere ja laskis nad minna läbi ning pani vee seisma nagu paisu.
14Ta juhtis neid päeva ajal pilvega ja kogu öö tule valgusega.
15Ta lõhestas kaljud kõrbes ja jootis neid otsekui suurtest ürgveevoogudest.
16Ta pani vulisema veesooned kaljust ja vee voolama nagu jõed.
17Siiski nad tegid ikka edasi pattu tema ees, tõrkudes kuivas kõrbes Kõigekõrgema vastu.
18Nad kiusasid Jumalat oma südames, nõudes toitu oma himu järgi,
19ja nad rääkisid Jumala vastu, öeldes: "Kas Jumal suudab katta laua ka kõrbes?
20Ennäe, ta lõi küll kaljut, ja veed jooksid ja ojad voolasid. Kas tema võib anda ka leiba? Kas ta võib valmistada liha oma rahvale?"

Kes minevikku ei mäleta, peavad seda kordama (George Santayana, 1863-1952). Palveta tarkuse pärast.

Ajalugu oli õppeaine, mis mulle koolis kõige vähem meeldis, ja ma loobusin sellest esimesel võimalusel. Hiljem sain alles aru, kui rumal otsus see oli. Ajalugu on asendamatu, kui meil on vaja mõista olevikku mineviku kontekstis ja õppida mineviku vigadest
See psalm näitab selgelt, et iisraellased ei õppinud minevikust ja oma esivanemate käitumisest õppimine on neile suur väljakutse, et mitte kasutada samasuguseid destruktiivseid käitumisviise. Ikka ja jälle on nad mässanud oma armastava ja hooliva Jumala vastu ning olnud Talle sõnakuulmatud. Jumal karistas neid, siis andestas neile ja näitas neile jälle oma armastust. Kuid nad hakkasid jälle mässama … ja nii see kordus. Üks põlvkond teise järel kanantas Jumala kohtu all, sest nad ei omandanud õppetunde, millest see psalm räägib.
Me võime öelda, et nad olid aeglased õppijad, kuid enne liiga kriitiliseks muutumist võiksime üle vaadata omaenda kristliku elu. Oleme kõik toimekad ja kui palju on meil aega olla vaikselt Jumala ees, et Ta saaks meile näidata, kus oleme valesti käitunud? Ilma regulaarse palvuseta ei pane me tähele, mida Jumala maailmas teeb ja võime teha viga, mida saaks ära hoida.

Veeda mõned minutid vaikuses, mõtiskledes päeva või nädala üle. Palu, et Jumal näitaks sulle, mida Ta tahab sulle õpetada.

Selle kommentaari autor: Jonathan Lamb