Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumal ei hülga jäädavalt

Pühapäev, 23. September 2007

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 78:56-72

Jumal on truu oma sõnakuulmatule rahvale
56Aga nemad ajasid kiusu ja trotsisid Jumalat, Kõigekõrgemat, ega pidanud tema tunnistusi,
57vaid loobusid neist ning murdsid ustavuse, nõnda nagu nende vanemad, ja põrkasid kõrvale, nagu lõtv amb,
58ja vihastasid teda oma ohvrikinkudega ja ärritasid teda oma puuslikega.
59Jumal kuulis seda ja raevutses ning hülgas Iisraeli täiesti
60ja heitis ära hoone Siilos, telgi, mille ta oli püstitanud inimeste keskele.
61Ta andis vangi oma vägevuse ja ilu oma vaenlaste kätte,
62ja andis oma rahva mõõga kätte ning raevutses oma pärisosa vastu.
63Nende noored mehed sõi tuli ja nende neitsid jäid pulmailuta;
64nende preestrid langesid mõõga läbi ja nende lapsed ei saanud nutta leinanuttu.
65Aga Issand ärkas otsekui unest, nagu sangar, kes veiniuimast virgub,
66ja lõi oma vaenlased põgenema; ta pani nad igaveseks teotuseks.
67Ta hülgas ka Joosepi telgi ega valinud Efraimi suguharu.
68Ent Juuda suguharu ta valis enesele, Siioni mäe, mida ta armastab.
69Ja tema ehitas oma pühamu nagu taeva kõrguse, nagu ilmamaa, mille ta on rajanud igaveseks.
70Ja ta valis oma sulase Taaveti, võttes tema ära lambataradest.
71Imetajate lammaste järelt ta tõi tema, et ta karjataks ta rahvast Jaakobit ja ta pärisosa Iisraeli.
72Ja Taavet karjatas neid südame laitmatuses ning juhtis neid osava käega.

Millal sa viimati meenutasid Jumala heategusid oma elus? Täan teda selle eest, mis meelde tuleb.

Hämmastav kui tänamatud ja lühikese mäluga me mõnikord olla võime! „Laulva revolutsiooni“ ajal kogunesime kirikute ümber ja hoidsime üksteisel käest kinni, nüüd aga seda epaaegu ei meenutatagi. On ime, et peaaegu keegi ei pidanud vabaduse eest eluga maksma. On see juhus?
Lugedes täna Iisraeli käitumisest tuleb vägisi silme ette olukord Eestis. Kohati tundub, nagu oleks Jumal meile selja pööranud. Kogudustes võiks olle palju rohkem inimesi, riiklikult mõeldakse kirikle kui kultuuriasutusele. Ometi ei tohi ka sellistes olukordades lootust jätta. Pühakiri ütleb, et keegi ei saa tulla Jumala juurde kui Jumal teda ei tõmba. Ning tänane kirjakoht kinnitab et Jumal ei hülga iial jäädavalt.
Palvetagem siis, et meie rahvas võiks leida Jumala enne kui Ta tuleb tagasi kohtumõistjana. Et Ta hakkaks tõmbama meie rahvast enese poole ning annaks meile tarkust temast kinni hoida.

Meenutage tema tehtud imetegusid, tema imetähti ja tema huulte kohtuotsuseid! ( Ps 105)

Selle kommentaari autor: Margus Heilä