Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jääda puhtaks

Esmaspäev, 1. Oktoober 2007

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 5Ms 24:1-9

Abielulahutuse seadus
1Kui mees võtab naise ja abiellub temaga, aga naine ei leia enam armu ta silmis, sellepärast et ta on avastanud tema juures midagi ebameeldivat, ja ta kirjutab temale lahutuskirja ning annab selle temale kätte ja saadab ta ära oma kojast,
2ja kui siis naine läheb ära ta kojast ja tuleb ning saab teise mehe naiseks,
3aga see teine mees vihkab teda samuti ja kirjutab temale lahutuskirja ning annab selle temale kätte ja saadab tema ära oma kojast, või kui see teine mees sureb, kes võttis tema enesele naiseks,
4siis tema esimene abielumees, kes tema ära saatis, ei või teda tagasi võtta, et ta saaks tema naiseks, pärast seda kui ta on saanud roojaseks, sest see oleks jäleduseks Issanda ees. Ära tee patuseks maad, mille Issand, su Jumal, annab sulle pärisosaks!5Kui mees äsja on võtnud naise, siis ta ei tarvitse sõtta minna; tema peale ärgu pandagu mingit muud kohustust, ta olgu üks aasta vaba oma pere jaoks ja ta rõõmustagu oma naist, kelle ta on võtnud!
Mitmesugused seadused
6Käsikivi, isegi mitte pealmist kivi, ei tohi pandiks võtta, sest see oleks hinge pandiks võtmine.7Kui tabatakse mees, kes on inimese varastanud oma vendadelt Iisraeli lastelt, orjastab selle ja müüb selle, siis peab see varas surema. Nõnda kõrvalda kurjus enese keskelt!8Hoidu pidalitõve nuhtluse eest, et sa täpselt paned tähele ja teed kõike, mis leviitpreestrid teile õpetavad; mis ma neile olen andnud käsuna, seda pidage hoolsasti!
9Tuleta meelde, mis Issand, su Jumal, tegi Mirjamile teel, kui te olite lahkunud Egiptusest!

‘“... Issand, kui sa tahad, võid sa mu puhtaks teha.” Jeesus sirutas välja oma käe ja puudutas meest … “Saa puhtaks!””(Mt 8:2,3) Täna selle eest, et oled kogenud Kristuse kaastunnet.

Jumal vihkab kõike, mis saastab tema keskkonda. Ta jälestab märke ebapuhtast ja pöörab ära kõigest ebasündsast. Jeesus kasutab Mäejutluses isegi pilte enese vigastamisest, et illustreerida antipaatiat patu suhtes (Mt 5:29,30). Milliseid küsimusi ka need spetsiifilised käsud võiksid tõstatada, ei saa me mööda vaadata väljakutsest kirikule, mis on vahel maailmast eristamatu. Jumala tõeline kogudus on alati erinev maailmast.
Kastreerimine (23:1) oli ilmselt võõras religioosne rituaal, keelud reguleerisid üleüldist seksuaalkäitumist (3Ms 18:6-20). Jumala kohalolek neis seadustes tähendas muuhulgas, et ka sõda tuli pidada puhtuses. Need seadused kutsuvad meid üles Jumala ligiolu läbi katsuma, isegi kui seaduste üksikasjad on Kristuse poolt muudetud (Ap 8:37). Paulus räägib kõrvalejäetud inimestest ja meie koguduste tõhusust tuleks selles osas kaaluda. Ta rõhutab vajadust kurjusest ja õelusest vabaneda ning need siiruse ja aususega asendada. Selline suhtumine on aluseks ka seksi ja abielu käsitlevatele seadustele (23:15-24:9). Loetletud sotsiaalsetes praktikates domineerib inimeste kaitsmine. Naised ja põgenenud orjad leiavad Iisraelis kaitset. Naistest ei saa abielus ühelt vastutustundetult mehelt teisele loobitavat palli. Vaeseid kaitstakse ja rikaste õigusi piiratakse. Need seadused leevendavad patu mõju ja annavad mudeli, kuidas asjad võiksid olla.

Jumala ligiolu on sinuga ka täna. Naudi! Mõtiskle ka selle üle, mida on vaja muuta, et tunneksid end selles täiesti koduselt.

Selle kommentaari autor: Andy Bathgate