Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

TOIMIVAD SUHTED

Teisipäev, 2. Oktoober 2007

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 5Ms 24:10 - 25:19

Mooses meenutab Issanda käsku
1Need on sõnad, mis Mooses rääkis kogu Iisraelile kõrbes teisel pool Jordanit, lagendikul Suufi kohal, Paarani, Tofeli, Laabani, Haseroti ja Dii-Saahabi vahel -
2üksteist päevateekonda on Hoorebilt Kaades-Barneani mööda Seiri mäestiku teed.
3Ja neljakümnendal aastal, üheteistkümnenda kuu esimesel päeval rääkis Mooses Iisraeli lastele kõik, mis Issand teda oli käskinud neile rääkida,
4pärast seda kui ta oli löönud Siihonit, emorlaste kuningat, kes elas Hesbonis, ja Oogi, Baasani kuningat, kes elas Astarotis Edreis.
5Teisel pool Jordanit, Moabimaal, alustas Mooses seda Seaduse seletust, öeldes:6"Issand, meie Jumal, rääkis meiega Hoorebil, öeldes: Küllalt kaua olete viibinud selle mäe juures.
7Pöörduge ja minge teele; minge emorlaste mäestikku ja kõigi nende naabrite juurde lagendikul, mäestikus ja madalikul, Lõunamaal ja mererannas, kaananlaste maale ja Liibanoni, kuni suure jõeni, Frati jõeni.
8Vaata, mina annan selle maa teile ette: minge ja pärige maa, mille Issand on vandega tõotanud anda teie vanemaile, Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile, neile ja nende järglastele pärast neid!
Peameeste ja kohtumõistjate ametisse seadmine
9Ja mina rääkisin teiega sel ajal, öeldes: "Ei jaksa mina üksi teid kanda.
10Issand, teie Jumal, on teinud teid paljuks, ja vaata, teid on tänapäeval nõnda palju nagu taevatähti.
11Issand, teie vanemate Jumal, tehku teid veel tuhat korda rohkemaks, kui teid on, ja õnnistagu teid nõnda, nagu ta teile on rääkinud!
12Kuidas ma siis jaksaksin üksinda kanda vaeva ja koormat teie pärast ja teie riidu?
13Tooge endile suguharude kaupa tarku ja mõistlikke ning tuntud mehi, et saaksin nad panna teile peameesteks."
14Ja te vastasite mulle ning ütlesite: "See on hea, mida sa oled käskinud teha!"
15Siis ma võtsin teie suguharudest peamehi, tarku ja tuntud mehi, ja panin nad teile peameesteks, tuhande-, saja-, viiekümne- ja kümnepealikuiks ja ülevaatajaiks teie suguharudele.
16Ja ma käskisin tol korral teie kohtumõistjaid, öeldes: Kuulake järele oma vendade vahel ja mõistke neile õigust venna ja venna vahel, või tema ja võõra vahel, kes ta juures on.
17Te ei tohi kohtus olla erapoolikud, te peate kuulama niihästi väikest kui suurt; ärge kartke kedagi, sest kohus on Jumala päralt! Aga asi, mis teile on raske, tooge minu ette, et ma seda kuulaksin!
18Nõnda ma andsin teile tol korral käsu kõige selle kohta, mida te pidite tegema.
Maakuulajate läkitamine
19Ja me läksime teele Hoorebilt ning rändasime läbi kogu selle suure ja koleda kõrbe, mida te olete näinud, emorlaste mäestikuteed mööda, nagu Issand, meie Jumal, meid oli käskinud, ja me tulime Kaades-Barneasse.
20Ja ma ütlesin teile: Te olete tulnud emorlaste mäestikuni, mille Issand, meie Jumal, meile annab.

Täna Jumalat nende inimeste eest, kes on andnud teievahelistes suhetes tunnistust Jumalast

Suhted rajanevad pühadusel ja pühendumisel. Mitmed suhted on vastastikused: vastame komplimentidele komplimentidega, näitame üles heatahtlikust nende vastu, kes meiega samamoodi käituvad. 24. peatüki tähelepanu keskpunktis on ebavõrdsed suhted. Selgitatakse seda, milleks on vaja hoiduda võimu kuritarvitamisest nende suhtes, kelle elutingimused on ebasoodsamad. Manitsetakse hoidumast karmilt kohtlemast neid, kes on võlgades (salmid 10-13), alamakstud töömehi (salmid 14,15), põgenikke ja teisi, kellel puudub kindel sissetulek (salmid 17-22).Jaakobuse jaoks on oma majandusasjade korraldamine „puhta ja eksimatu” religiooni mõõdupuuks. Motivatsiooni selliseks elustiiliks saame Jumala headusest abitute suhtes (salmid 18,22). Võiks ju maailm vaadata meiegi kirikute peale ning tõdeda: „Nende keskel ei ole puudustkannatavaid inimesi.”
Kes vajab Sinu koguduses praktilist abi? Meie oma pere kristliku suhtumise kogemuse hulka on mahtunud tasuta lapsehoid, autolaenud ja pühade pidamiseks tehtud annetused. Suhete kaasneb konkreetne vastutus koos tõelise aruandekohustusega. Selliste suhete halvakspanemine on häbiväärne (25:5–10); pettus suhetes on jälestatav (salmid 1-3). Heldete, õiglaste ja kohusetundlike suhete tähtsust toonitavad karistuste karmused, mõeldud nende jaoks, kes kuritarvitavad ebavõrdseid olukordi ja suhteid. Süüdlane peab saama karistatud (salmid 1-3), kuigi alandamisest tuleb hoiduda (salm 3).
Vana Testamendi ainus näide vigaseks tegemisest karistusena on nii karm ilmselt seetõttu, et taunitav tegevus on ohuks perekonna jätkuvusele ning sekkub ka Jumala poolt seatud ülesande täitmisse (25:11).
Jumalale pühendunud perekonna ohtuseadmist ei või sallida.
Seega ei tohi me kunagi suhtuda suhetesse kergekäeliselt hiilides kõrvale oma kohustustest nende suhtes, kel on olnud vähem õnne. Sellise moel lubame areneda valedel suhetel ja suhtumistel, ei lase otsida lepitust. Jumala tahe on selge: „Armasta oma ligimest.”

„Pühakirja seisukohalt on see, kuidas kogudus suhtub vaestesse, koguduseelu kibe eksam (Jaakobuse 2:1–7). Millist tähendust omab see sinu jaoks?

Selle kommentaari autor: Andy Bathgate