Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

JUMAL ON ÕIGLUSE POOLEL

Kolmapäev, 3. Oktoober 2007

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 5Ms 25:5 - 19

Seadus vennale pärija soetamiseks
5Kui vennad elavad üheskoos, aga üks neist sureb ja tal ei ole poega, siis ei tohi surnu naine saada väljapoole võõrale mehele; ta küdi heitku tema juurde ja võtku tema enesele naiseks ning täitku mehevenna kohustust!
6Ja esimest poega, kelle naine sünnitab, peetagu surnud venna pojaks, et ta nime ei kustutataks Iisraelist.
7Aga kui see mees ei nõustu võtma oma venna naist, siis mingu ta vennanaine väravasse vanemate ette ja öelgu: "Mu küdi keeldub oma venna nime säilitamisest Iisraelis, ta ei taha täita mehevenna kohustust."
8Siis linna vanemad kutsugu tema ja rääkigu temaga. Aga kui ta jääb kindlaks ja ütleb: "Ma ei ole nõus teda võtma",
9siis astugu ta vennanaine vanemate silma all tema juurde, võtku tal sandaal jalast, sülitagu temale näkku ja tunnistagu ning öelgu: "Nõnda tehtagu mehega, kes ei taha jätkata oma venna sugu!"
10Ja temale pandagu Iisraelis nimeks "paljasjalgne pere"!
Mitmesugused seadused
11Kui mehed kisklevad üksteisega ja ühe naine astub ligi, et päästa oma meest selle käest, kes teda peksab, sirutab oma käe välja ja haarab kinni selle häbemest,
12siis raiu temal käsi ära, su silm ärgu andku armu!13Sul ärgu olgu kukrus kahesugust vaenaela, üks suurem ja teine väiksem!
14Sul ärgu olgu kojas kahesugust vakka, üks suurem ja teine väiksem!
15Sul olgu täis ja õige vaenael, täis ja õige vakk, et su päevi pikendataks maal, mille Issand, su Jumal, sulle annab!
16Sest igaüks, kes teeb seda, on jäle Issandale, sinu Jumalale, igaüks, kes teeb kõverust.
Käsk Amaleki hävitamiseks
17Tuleta meelde, mida Amalek tegi sulle teekonnal, kui sa lahkusid Egiptusest,
18kuidas ta tuli sulle tee peal vastu ja hävitas su järelväe, kõik väsinud su järelt, kui sa olid jõuetu ja roidunud, sest ta ei kartnud Jumalat!
19Ja kui Issand, su Jumal, annab sulle rahu kõigist su vaenlasist ümberkaudu maal, mille Issand, su Jumal, annab sulle pärisosaks pärida, siis kustuta Amaleki mälestus taeva alt! Ära seda unusta!

Jumal kannab hoolt nii inimeste kui kogu loodu eest. Erinevad liigid näivad alguses imekspandavatena kuid lõppeks moodustavad nad terviku, kus on oma koht nii inimestel kui loomadel. Moosese seadus on hea ja turvalise elu seadus.

Inimeste vahel tekivad tahes tahtmata tülid. Käiakse kohut ja vajatakse kohtunikke – kohut peab õiglaselt mõistma. Süüdlast karistatakse, ent mõõdukalt ning mitte rohkem kui neljakümne piitsalöögiga. Sedasama sai Pauluski juutide õiguspraktika kohaselt.
Pöörleva rehepeksumsaina ette seotud härg pidi saama oma tasu – ta sai aganaid söögiks. Pauluse järgi peab ka vaimuliku ntöö tegija saama oma töö eest palga.
Iisraelis esindas sotsiaalkaitset suguvõsa ning suguvõsale Jumala poolt antud pärusmaa.
Langudevahelised abielud olid mõeldud lastetuks jäänud leskede kaitseks. Surnud mehe lähima meessugulase kohustuseks oli lese eest hoolt kanda. Sellest räägib huvitavalt Rutti raamat. Kui vend keeldus võtmast venna naist järgnes sellele keelduja avalik häbistamine. Vend osutus südametuks ega austanud Jumala käske.
Mehe au ja häbi liitusid soo jätkumises. Kui naine tegi mehest soojätkamisvõimetu, oli see selline häbematus, mille eest oli lubatud keha sandistamine, käte maharaiumine.

Jumal kaitseb nõrka, on ta siis mees või naine.

Selle kommentaari autor: Marja Heimala-Pelkonen