Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

TEADMISTE JUHTIMINE JA SUUNAMINE

Reede, 5. Oktoober 2007

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 5. Moosese 27

Seaduse kivid Eebali mäel
1Ja Mooses koos Iisraeli vanematega andis rahvale käsu, öeldes: "Pidage kõiki käske, mis ma täna teile annan!
2Sel päeval, mil te lähete üle Jordani maale, mille Issand, su Jumal, sinule annab, püstita enesele suured kivid ja võõpa need lubjaga!
3Ja kirjuta nende peale kõik selle Seaduse sõnad, kui sa oled läinud üle jõe, et jõuda maale, mille Issand, su Jumal, sinule annab, maa, mis piima ja mett voolab, nagu Issand, su vanemate Jumal, sinule on öelnud.
4Ja kui te olete läinud üle Jordani, siis püstitage Eebali mäele need kivid, nagu ma täna teid olen käskinud, ja võõbake need lubjaga!
5Ja ehita sinna altar Issandale, oma Jumalale, altar kividest, mille külge sa ei tohi panna raudriista!
6Tahumata kividest ehita Issanda, oma Jumala altar ja ohverda sellel põletusohvreid Issandale, oma Jumalale!
7Ja tapa tänuohvreid, söö seal ja ole rõõmus Issanda, oma Jumala ees!
8Ja kirjuta kivide peale kõik selle Seaduse sõnad hästi selgesti!"9Ja Mooses ja leviitpreestrid rääkisid kogu Iisraeliga, öeldes: "Vaiki ja kuule, Iisrael! Täna oled sa saanud Issanda, oma Jumala rahvaks.
10Kuule siis Issanda, oma Jumala häält ja tee tema käskude ja seaduste järgi, mis ma täna sinule annan!"
Needmine Eebali mäel
11Ja Mooses andis sel päeval rahvale käsu, öeldes:
12"Kui te olete läinud üle Jordani, siis seisku need rahva õnnistamiseks Gerisimi mäel: Siimeon, Leevi, Juuda, Issaskar, Joosep ja Benjamin.
13Ja need seisku needmiseks Eebali mäel: Ruuben, Gaad, Aaser, Sebulon, Daan ja Naftali.14Ja leviidid võtku sõna ning öelgu kõigile Iisraeli meestele valju häälega:
15"Neetud olgu igaüks, kes valmistab nikerdatud või valatud kuju jäleduseks Issandale, sepa kätetöö, ja seab selle üles salaja!" Ja kogu rahvas kostku ning öelgu: "Aamen!"
16"Neetud olgu, kes põlgab oma isa ja ema!" Ja kogu rahvas öelgu: "Aamen!"
17"Neetud olgu, kes nihutab paigast oma ligimese piirimärgi!" Ja kogu rahvas öelgu: "Aamen!"
18"Neetud olgu, kes eksitab pimeda teelt!" Ja kogu rahvas öelgu: "Aamen!"
19"Neetud olgu, kes väänab võõra, vaeslapse ja lesknaise õigust!" Ja kogu rahvas öelgu: "Aamen!"
20"Neetud olgu, kes magab oma isa naise juures, sest ta tõstab üles oma isa hõlma!" Ja kogu rahvas öelgu: "Aamen!"
21"Neetud olgu, kes ühtib mõne loomaga!" Ja kogu rahvas öelgu: "Aamen!"
22"Neetud olgu, kes magab oma õe, oma isa tütre või oma ema tütre juures!" Ja kogu rahvas öelgu: "Aamen!"
23"Neetud olgu, kes magab oma ämma juures!" Ja kogu rahvas öelgu: "Aamen!"
24"Neetud olgu, kes oma ligimese salaja maha lööb!" Ja kogu rahvas öelgu: "Aamen!"
25"Neetud olgu, kes võtab meelehead inimese mahalöömiseks, süütu vere valamiseks!" Ja kogu rahvas öelgu: "Aamen!"
26"Neetud olgu, kes ei pea selle Seaduse sõnu ega tee nende järgi!" Ja kogu rahvas öelgu: "Aamen!"

„Ta andis meile teada oma tahte salasust...” Tänu olgu Jumalale, et ta on sulle ilmutanud oma maailmakõiksuse võtmesaladusi.

Teadmiste juhtimine/manageerimine on nüüdseks saanud ülikooli tasemele olevaks õppeaineks. Seoses infotehnoloogia äärmiselt kiire kasvuga on mälusalvestamine, otsing ja levitamine kiirelt muutumas keerulisemaks. Infodastamine on aga alati olnud suur eelisõigus, mis kannab endas ka ülisuurt vastutust. Iisrael pidi edastama oma teadmisi Jumala Seadustest nii, et need tähelepandamatuteks ei jääks. Edastama nei täielikult (salm 3, „kõik sõnad”) ja selgelt (salm 8). Vana Testamendi jaoks on enesestmõistetav, et seadused on „kõigile kättesaadavad, kõigile mõistetavad ja kõigi poolt järgitavad.” See esitab väljakutse igale lähenemisele Jumala tõele mis võiks muuta selle tähendust, selle osi või summutan tõe selgust. Jumala rahvas vajab, et talle öeldaks: „Ole vait, oh Iisrael, ja kuula!” (salm 9). Kutse vaikusele eeldab kaalutletult vastu võetud otsust kuulata, vaba ajapressingust ja eelarvamustest mis takistab Jumala suhtlemist meiega. Jumala seaduse saab teoks ohvrimeelsuse kontekstis (salmid 6,7). Ohvrimeelsuses on meil meeldetuletus sõna ja jumalateenimise ühtsuses.Teadmiste vastutusrikkusest võib vaevalt rääkida tabavamalt kui salmides 15-26, mis seondub suuresti eraviisilisele ja võimalikult salajashoitud käitumisega. Kahel mäel peetud tseremoonia (salmid 12,13) demonstreerib meile seda, et teadmiste eesõigus, mis toob inimesed lähedastesse suhetesse Jumalaga, sisaldab endas ka Jumala õiglast pahameelt.oma Iisrael kollektiivsed „aamenid”kohustavad neid vastutama oma teadmiste eest. Kahjuks on meie teadmised tihti ettejõudnud meie pühadusest. Armastus Jumala vastu ei ole mõõdetav ei regulaarse piiblilugemisega ega Pühakirja sisu tundmisega. Kuidas on sinul lood alandlikkusega?

" Ma ütlen seda nüüd ja tunnistan Issandas, et keegi teist ei elaks enam nii, nagu paganad elavad oma tühises meeles,olles oma mõtlemisega sattunud pimedusse ning võõrdunud Jumala elust neis oleva teadmatuse ja südame paadumuse tõttu." ( Ef 4;17-18)

Selle kommentaari autor: Andy Bathgate