Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

KASUTA OMA POTENTSIAALI

Laupäev, 6. Oktoober 2007

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 5Ms 28:1-14

Sõnakuulelikkuse õnnistus
1Ja kui sa tõesti kuulad Issanda, oma Jumala häält ja pead hoolsasti kõiki tema käske, mis ma täna sulle annan, siis tõstab sind Issand, su Jumal, kõrgemaks kõigist rahvaist maa peal.
2Ja kõik need õnnistused saavad sulle osaks ja tabavad sind, kui sa võtad kuulda Issanda, oma Jumala häält.3Õnnistatud oled sa linnas ja õnnistatud oled sa väljal.
4Õnnistatud on su ihuvili, su maapinna saak, su karja juurdekasv, su veiste vasikad ning su lammaste ja kitsede talled.
5Õnnistatud on su korv ja su leivaküna.
6Õnnistatud oled sa tulles ja õnnistatud oled sa minnes.
7Issand paneb vaenlased, kes kipuvad sulle kallale, su ette kaotust kandma: ühte teed nad tulevad su vastu, aga seitset teed nad põgenevad su eest.
8Issand käsib seda õnnistust olla sinuga su aitades ja kõiges, mille külge sa oma käe paned, ja ta õnnistab sind maal, mille Issand, su Jumal, sulle annab.
9Issand ülendab sind enesele pühitsetud rahvaks, nagu ta sulle on vandega tõotanud, kui sa pead Issanda, oma Jumala käske ja käid tema teedel.
10Ja kõik maailma rahvad näevad, et sinule on pandud Issanda nimi, ja nad kardavad sind.
11Ja Issand annab sulle külluses head su ihuvilja, karja kasvu ja maapinna saagi poolest maal, mille Issand, su Jumal, vandega su vanemaile on tõotanud sulle anda.
12Issand avab sulle oma rikkaliku varaaida, taeva, andes su maale vihma õigel ajal ja õnnistades kõiki su kätetöid; ja sina võid laenu anda paljudele rahvastele, aga sa ise ei tarvitse laenata.
13Ja Issand paneb sind peaks ja mitte sabaks, sa lähed ikka ülespoole, aga mitte allapoole, kui sa kuulad Issanda, oma Jumala käske, mida ma täna sind käsin pidada ja täita,
14ja kui sa ei kaldu kõrvale kõigist sõnadest, mis ma täna teile käsuna annan, ei paremale ega vasakule, ega käi teiste jumalate järel, et neid teenida.

"Issanda vankumatu armatus ei lakka kunagi" ‘Mõtle vaikuses nende sõnade üle järele

Jumalal on rahva jaoks suured plaanid, ja talle meeldib olla helde nende suhtes.

Ükski osa elust ei jää Jumala poolt puudutamata kui me vastame tema armule alandlikkusega. Sellist heldust on raske aduda.

Ühe mu evangelistist sõbra armastus jagunes evangeliseerimise, suusatamise ja Šotimaa mägedes kõndimise vahel. Tal oli väga raske uskuda, et Jumal kutsub teda teenima Cairngormi mägedel aega veetvaid suusatajaid. Tema pastor keeldus temaga koos selle eest palvetamast ja küsis: „Stephen, mis sorti Jumalat sa teenid?” Lähimateks eeskujudeks meile on lapsevanemad, kes loodavad oma lastele heaolu. Jumal soovib oma lastele parimat: näha neid vaenlasi kartmata asustamas maad, (s7) õitsengut nautimas (s11). Ent Issanda õnnistusel siin on alati misjonimõõde juures. Õitseng mõjub kui nähtav abi „kõigile rahvastele” (s1,12). „Rahvad maa peal” saavad nägema ja teevad oma järeldused Iisraeli rahust, mis suunab nad Issanda juurde, nii nagu teojõuline kristlik elu on ettenähtud ülistamaks Jumalat.
Siin ei ole samas ruumi „õitsengu evangeeliumile” mis seondab alandlikkuse ja selle tulemusena saavutatud materiaalse õnnistuse. „Meie käes olevad andmed on liiga keerulised, et võimaldaksid teha konkreetseid järeldusi, et materiaalne õnnistatus on alati autasuks alandlikkuse eest, või vaesus karistus allumatuse eest.

Õnnistamine on Jumala eesõigus; alandlikkus annab meile tarkust tunda rõõmu sellisest õnnistusest. Kui meil läheb hästi, siis selle põhjuseks on pigem tagasihoidlik tänulikkus ja suuremeelsus, kui egoismile ja iseseisvusele keskendumine.

Hiljutine uuring Suurbritannia evangeelsete kristlaste seas näitas, et keskmiselt 7,5% nende sissetulekust läheb nende kirikule, 3% kristlikule heategevusele ja 1,5% ilmalikule heategevusele, mis teeb kokku keskmisest umbes üheksa korda kõrgema annetamisvalmiduse. Selle aluseks on ülirohke Jumala õnnistus!

Sellega on seotud ka uustestamentlik eeldus, et mittekristlik ühiskond esitab vastavaid küsimusi Jumala õnnistatud inimestelt. Kuidas julgustad sina neid küsima, aru pärima?

See on Issanda õnnistus, mis teeb rikkaks, ja oma vaev ei lisa sellele midagi juurde.(Õp 10;22)

Selle kommentaari autor: Andy Bathgate