Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ahastusest on tee välja

Pühapäev, 7. Oktoober 2007

Loe läbi alltoodud kirjakoht: psalm 4

Ahistatu õhtupalve
1Laulujuhatajale: keelpillil mängida; Taaveti laul.
2Kui ma hüüan, siis vasta mulle, mu õiguse Jumal! Kitsikuses andsid sa mulle avaruse. Ole mulle armuline ja kuule mu palvet!
3Te suurtsugu mehed, kauaks jääb mu au teotada? Kui kaua te armastate tühja ja otsite valet? Sela.
4Tundke ometi, et Issand kohtleb imeliselt oma vaga, Issand kuuleb, kui ma hüüan ta poole!
5Värisege, ärge tehke pattu! Voodis olles mõtisklege oma südames ja vaikige! Sela.
6Ohverdage õiguse ohvreid ja lootke Issanda peale!
7Paljud ütlevad: "Kes annab meile näha head?" Issand, tõsta meie peale oma palge valgus!
8Sa oled andnud mu südamesse suurema rõõmu, kui oli neil rohke vilja ja värske veinisaagi ajal.
9Rahus ma heidan maha ning uinun, sest sina üksi, Issand, asetad mind julgesti elama.

Otsi tänasel hommiku oma südant ja ole vaikuses.

Üheks mu lemmikumaks ülistusmuusika plaadiks on Paul Oakley kontserdi „Unafraid”, ehk „Kartmatu” otsesalvestus live recording. Üheks lauluks sellel kontserdil oli „Üleminek”, „The Overlap.” Selles väljendatakse pettumust ja lootust mis mõlemad kristliku elu juurde: „Ma elan üleminekus, ma elan tasakaalus selle vahel mis on ja mis tuleb. Tänane psalm seondub selle tõdemusega: hing igatseb halastuse järgi ja on samas kahtlev tema ümber olevate inimeste osas nende uskmatuse pärast. Psalm algab nelja eraldiseisva palvega milles seguneb isiklik ahastus nende mässumeelsusega, kes ei järgi Issandat: „Vasta mulle,” „anna mulle vabanemist,” „ole halastav,” „kuule” (salm 1). Psalmi lõpus väljendatu kindlusetundel on hea põhjus: „Sa oled andnud mu südamesse suurima rõõmu ... Rahus ma heidan maha ning uinun magama” (salmid 7,8). See isiklik rõõm on ometigi mässitud valuliku teadmisega, et paljud ei aseta oma lootusi Jahve ette. Me kõik tunneme ära inimesed, kes „ armastavad pettekujutelmi ja otsivad valejumalaid” ning see peegeldub antud kontekstis hästi. Üks kommentaator märgib, et „kiusatus viljakusjumalaid teenida ... on põhjustatud nendepoolsest vilja ja veini garanteerimisest.” See viitab 7. salmile, kus on avaldub kontrast nende „pettekujutelmade” ja elava Jumala vahel.
Kuigi näeme meie ümber oleva maailma meeleheidet ja ahastust, võime ometigi leida julgustust teadmises, et tee, millel oleme leidnud vabaduse, on avatud ka uskmatutele. Murtud vaimu ohverdamine 5 – ja alandlik lootus, et Issand pakub uue elu – see on kõik mida on vaja. Jeesuse valgus on vastus meie sõprade, perekonnaliikmete ja kolleegide igatsusele, millest me ei pruugi teadagi: „Kes annab meile head?” (salm 6).

Kas sinu palveelu iseloomustab viha ja pettumus sinu ümber olev jumalatuse vastu? Mida sa arvad, kas see peaks olema selline?

Selle kommentaari autor: Ben White