Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

HEAOLU OHUD

Esmaspäev, 8. Oktoober 2007

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 5Ms 28:15-46

Sõnakuulmatuse needus
15Aga kui sa ei kuula Issanda, oma Jumala häält, ei pea hoolsasti kõiki tema käske ja seadlusi, mis ma täna sulle annan, siis tulevad su peale kõik need needused ja tabavad sind.
16Neetud oled sa linnas ja neetud oled sa väljal.
17Neetud on su korv ja su leivaküna.
18Neetud on su ihuvili ja su maapinna saak, su veiste vasikad ning su lammaste ja kitsede talled.
19Neetud oled sa tulles ja neetud oled sa minnes.
20Issand saadab sulle needuse, segaduse ja ähvarduse kõiges, mille külge sa oma käe paned, mida sa teed, kuni sa hukkud ja kuni sa äkitselt kaod oma kurjade tegude pärast, sellepärast et sa mind oled maha jätnud.
21Issand nakatab su külge katkutõve, kuni see lõpetab sind sellelt maalt, mida sa lähed pärima.
22Issand lööb sind kõhetustõvega, palavikuga, põletikuga, kuumtõvega, põuaga, viljakõrvetuse ja -roostega, ja need jälitavad sind, kuni sa hukkud.
23Siis on su pea kohal olev taevas nagu vask ja su all olev maa nagu raud.
24Issand muudab su maa vihma tolmuks ja põrmuks: see sajab taevast su peale, kuni sa kaod.
25Issand paneb sind su vaenlaste ette kaotust kandma: ühte teed sa lähed nende vastu, aga seitset teed sa põgened nende eest, ja sa oled hirmutuseks kõigile kuningriikidele maa peal.
26Su laibad jäävad roaks kõigile taeva lindudele ja maa loomadele ja ükski ei peleta neid.
27Issand lööb sind Egiptuse paisetega, katkumuhkudega, kärnadega ja sügelistega, millest sa ei parane.
28Issand lööb sind hullumeelsusega, sõgedusega ja meeltesegadusega.
29Sa kobad päise päeva ajal nagu pime, kes kobab pimeduses, ja su teed ei õnnestu: üksnes rõhutav ja röövitav oled sa kogu aja ja ükski ei päästa sind.
30Sa kihlud naisega, aga teine mees häbistab tema; sa ehitad koja, aga ei saa sinna asuda; sa istutad viinamäe, aga ei saa seda kasutada.
31Su härg tapetakse su silma all, aga sa ei saa sellest süüa; su eesel röövitakse su nähes, aga sa ei saa seda tagasi; su lambad ja kitsed antakse su vaenlastele, aga ükski ei aita sind.
32Su pojad ja su tütred antakse võõrale rahvale; su silmad näevad seda ja igatsevad neid päevast päeva, aga su käsi on jõuetu.
33Su maa vilja ja kogu su töötulu sööb sulle tundmatu rahvas; sa oled ainult rõhutav ja tõugatav kogu aja.
34Ja sa lähed hulluks vaate pärast, mida su silmad näevad.

Jeesus on saanud „meile needuseks” asendades needuse õnnistusega. Tunnistades oma pattu, taju muundumise korduvat imet.

Eriti hirmsad teleuudised on varustatud hoiatusega: „Käesolev reportaaž sisaldab stseene, mis võivad olla traumaatilised,” andes meile võimaluse vahetad kanalit või teler välja lülitada! Needuse tulemus on see, et inimeste tehtud metsikused võistlevad looduskatastroofidega. Huvitaval kombel sisaldasid Iisraeli päevil kõik riikidevahelised lepingud sarnaseid õnnistuse/needuse lõike. Nagu meie, pidid nemadki tunnistama, et lepinguline suhe Jumalaga on kaheteraline, kahe poolega; lähedus Jumalaga ei tähenda vabastust hinnangutest. Tegelikult algab kohtumõistmine Jumala rahvast peale, alustades neist, kel suuremad eelised. Jumala pühendumine isalikule suhtele tähendab seda, et ta ei loobu distsipliininõudest. Ettemääratus ei ole Pühakirjas kunagi teoloogilise debati küsimus vaid kannustuseks pühale elule, motiveeritud tänutundega (salm 47), ja elatud aupaklikus kartuses (salm 58). Kogu Jumala õnnistustegevuse üksikasjalik lahtiseletamine on tõotuste näol ära toodud kirjakohas 28: 1-4. Tõotuste tühistamist näeme Egiptusesse tagasipöördumise vajaduses (salm 68).
Jumalasuhte vähetahtsaks pidamise tulemuseks on põllumajanduse, sõjajõudude, majanduse, perekondlike suhete, seksuaalsuhete ja religioossuse allakäik. Ilmutuseraamatu 16. peatükis rajavad epideemiad ja selle maailma likvideerimine teed uue universumi kestmajäämisele. 4 Praegusel ajal oleme me ise tunnistajateks katastroofilistele efektidele, kui Jumal jätab inimesed ilma nende põhilistest ihalustest. 5 Mooses näitab, et Jumala rahva vastaste seas valatakse välja põlgus ja pilkamine Issanda inimeste peale, sel ajal kui „tublid, toredad” iisraellased peavad loomalikkuse paraadi (salmid 53-57). Meiegi itkeme Kiriku pärast, mis on maailma poolt välja naerdud ja kitsikuses sisetülide pärast. Vähema kui täieliku lojaalsuse tagajärjeks on Jumalaga sõlmitud lepingu tühjaks tegemine.

„Sa ei ole teeninud oma Jumalat rõõmuga ja heast südamest kõige külluse eest” (salm 47). Palveta „lihtsate” aegade vältimise eest mis aitab esile kutsuda mõnulevat enesega rahulolu.

Selle kommentaari autor: Andy Bathgate