Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Täielik taastamine

Neljapäev, 11. Oktoober 2007

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 5Ms 30:1-20

Kahetseja osaks on arm ja õnnistus, vastupanija osaks karistus ja needus
1Kui sind tabavad kõik need sõnad, õnnistus ja needus, mis ma su ette olen pannud, ja sa talletad selle oma südamesse kõigi rahvaste keskel, kuhu Issand, su Jumal, sind hajutab,
2ja sa pöördud tagasi Issanda, oma Jumala juurde ja kuulad tema häält kõiges, nõnda nagu ma täna sind käsin, sina ja su lapsed, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest,
3siis pöörab Issand, su Jumal, su saatuse ja halastab su peale ning kogub sind taas kõigi rahvaste hulgast, kuhu Issand, su Jumal, sind on pillutanud.
4Isegi kui su hajutatud oleksid taeva servas, kogub Issand, su Jumal, sind sealt ja toob sind sealt ära.
5Ja Issand, su Jumal, toob sind sellele maale, mille su vanemad pärisid, ja sina pärid selle; ja ta teeb sulle head ning sigitab sind rohkem kui su vanemaid.
6Ja Issand, su Jumal, lõikab ümber sinu südame ja sinu järglaste südamed, et sa armastaksid Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest, et sa võiksid elada.
7Ja Issand, su Jumal, paneb kõik need needused su vaenlaste peale, su vihameeste peale, kes sind taga kiusavad.
8Sina aga kuulad jälle Issanda häält ja teed kõigi tema käskude järgi, mis ma täna sulle annan.
9Ja Issand, su Jumal, annab sulle ülikülluses head kõigis su kätetöis, su ihuvilja, karja juurdekasvu ja maa vilja poolest; sest Issand on siis jälle rõõmus sinu pärast, millest sinul on kasu, nõnda nagu ta oli rõõmus sinu vanemate pärast,
10kui sa kuulad Issanda, oma Jumala häält, pidades tema käske ja määrusi, mis on kirjutatud sellesse Seaduse raamatusse, kui sa pöördud Issanda, oma Jumala poole kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest.11Sest see käsk, mille ma täna sulle annan, ei ole sulle raske täita ega kättesaamatu.
12See ei ole taevas, et sa peaksid ütlema: "Kes läheks meie eest taevasse ja tooks selle meile, et saaksime seda kuulda ja täita?"
13Ega ole see mere taga, et sa peaksid ütlema: "Kes läheks meie eest mere taha ja tooks selle meile, et saaksime seda kuulda ja täita?"
14Vaid sõna on sinule väga ligidal, sinu suus ja sinu südames, et seda täita.15Vaata, mina panen täna su ette elu ja hea, surma ja kurja,
16kui ma täna sind käsin armastada Issandat, oma Jumalat, käies tema teedel ja pidades tema käske, määrusi ja seadlusi, et sa võiksid elada ja paljuneda, ja et Issand, su Jumal, õnnistaks sind sellel maal, kuhu sa lähed, et seda pärida.
17Aga kui su süda pöördub ja sa ei kuula, vaid lased ennast ahvatleda ja kummardad teisi jumalaid ning teenid neid,
18siis ma annan täna teile teada, et te tõesti hukkute; te ei ela kaua sellel maal, kuhu sa lähed üle Jordani, et minna seda pärima.
19Ma kutsun täna tunnistajaiks teie vastu taeva ja maa: ma olen pannud su ette elu ja surma, õnnistuse ja needuse. Vali nüüd elu, et sina ja su sugu võiksite elada,
20armastades Issandat, oma Jumalat, kuulates tema häält ja hoidudes tema poole! Sest see on su elu ja su päevade pikkus, et sa võiksid elada maal, mille Issand on vandega tõotanud anda su vanemaile, Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile."

Kristus võib õigeks teha ka kõige rikutuma ning määrituma hinge.

„ Kui sa teaksid millega mina olen hakkama saanud, mõistaksid, et Jumal ei saa mulle iial andestada“ ta oli 16 ja esmakordselt APÜ laagris. Ning seda tema reaktsiooni äsja esitatud sõnumile vabadusest ja evangeeliumist oli äärmiselt masendav vastu võtta.
Üritasime talle selgitada et ta oli Jumala armu suurust valesti hinnanud; et Jumala andestus ulataub ka mässajate ja vastupanijateni ja et Tema päästetöö ei päädi pelgalt andestamise faktiga. Jumal taotleb täielikku taastamist. Ta kuuleb nende hüüdmist juba siis kui and veel väga kaugel on ( s 3), toob nad koju tagasi ning annab neile elupaiga; tugevdades ja parendades nende võimalusi pidevalt kogu protsessi vältel ( s5)! Arm võib esile tuua tõelise muutumise.Tegelikult saab taolist täielikku muutust põhjustada ainult arm – ei miski muu.
Harry Potteri raamatud on kristlaste hulgas tõstatanud mitmeid küsimusi. Ometi on ka JK Rowlinng asetanud kogu jutustuse keskmesse armastuse kõikemuutva väe. Harri peavaenlase Voldemorti ja Harri enese vaheline põhiline erinevus on Sigatüüka kooli direktori poolt kirjeldatud just nii: „ Sind kaitseb sinu võime armastada....see on ainus kaitse mis on toimiv Voldemorti võluväe ahvatluste vastu.“
Kõigest hoolimata ei paku keegi odavat armu. Jumal osutab armu selleks, et pühendumine sõnakuulelikkusele võiks saada uuendatu ( s 10). Ta on väga selgelt öelnud mis hakkab juhtuma kangekaelse südame ning sõnakuulmatuse tagajärjel. Aga Piibli poolt kirjeldatud ohuolukorrad ei ole iial vältimatud, vaid need on välditavad. Klassikaline näide selle kohta on Niinive linnas toimunu. Joona kuulutab täielikku hävingut ometi vastab Jumal meeleparandusele koheselt armu osutamisega. Kui meie laulame „Issand, austa oma nime...“ siis ei ole see helesinine unistus. Kui me anume tagasilangenute pärast, siis on põhjust oodata ka nende olukorra taastamist. Me peaksime ootama muutust isegi sügavale juurdunud ning jätkuvalt ilmneva patu puhul meie eneste eludes. Ja kuidas? Mitte komplitseeritud ja keerulise protsessi tulemusena, vaid lahendust mis on lihtsa palve kaugusel. Arm võidutseb kohtumõistmise üle!

Sageli süüdistatakse kristlasi kohtumõistmises. Kuidas võiksime paremini kuulutada Jumala soovi andestada ja taastada, salgamata seejuures tema pahameelt patu vastu?

Selle kommentaari autor: Andy Bathgate