Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kaota sõbrad ja mõjuta inimesi.

Laupäev, 12. Jaanuar 2008

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mi 3:1-12

Iisraeli juhtide süü
1Ja mina ütlesin: Kuulge ometi, Jaakobi peamehed ja Iisraeli soo juhid! Kas teil ei olegi tarvis teada, mis on õige,
2teil, kes te vihkate head ja armastate kurja, kes te rebite neil naha pealt ja liha kontidelt,
3kes te sööte mu rahva liha ja nülite neilt naha, murrate nende luud ja tükeldate neid nagu liha keedupotti või katlasse panekuks?
4Küllap nad kord kisendavad Issanda poole, kuid tema ei vasta neile, vaid peidab sel ajal oma palge nende eest, sellepärast, et nad on teinud kurje tegusid.
5Nõnda ütleb Issand nende prohvetite kohta, kes eksitavad mu rahvast, kes hüüavad: "Rahu!", kui neil on hammaste vahel midagi närida, aga kuulutavad sõja sellele, kes ei pane neile midagi suhu.
6Sellepärast tuleb teile nägemusteta öö ja ennustusteta pimedus. Päike loojub nende prohvetite kohal ja päev muutub neile pimedaks.
7Siis jäävad nägijad häbisse ja ennustajad tunnevad piinlikkust; nad kõik katavad kinni oma habeme, sest Jumala vastust ei ole.
8Aga mina olen täis jõudu, Issanda Vaimu, täis õigust ja vägevust, et kuulutada Jaakobile ta üleastumist ja Iisraelile ta pattu.
9Kuulge ometi seda, Jaakobi soo peamehed ja Iisraeli soo juhid, kes te põlgate õigust ja väänate kõveraks kõik, mis on sirge,
10kes te ehitate Siionit verega ja Jeruusalemma ülekohtuga!
11Tema peamehed mõistavad kohut meelehea eest, tema preestrid õpetavad tasu eest ja tema prohvetid ennustavad raha eest. Ometi toetuvad nad Issandale, öeldes: "Eks ole Issand meie keskel? Ei meile tule õnnetust!"
12Teie pärast küntakse siis Siion põlluks, Jeruusalemm saab kivivaremeks ja templimägi võsastunud künkaks.

Kui suur on sinu mõjusfäär? Kui palju on neid kes sinu peale ühes või teises asjas toetuvad? Ära hakka tagasihoidlikuks või põiklevaks – see teema on olulisem kui arvad.

Su pere, sõbrad, töö, kogudus? Oled oluline päris suurele hulgale inimestele. Nad mäletavad su sõnu, panevad tähele su tegusid. Ilmselt oled mitmeid neist mõjutanud suhtuma ellu samamoodi kui seda ise teed. Jumal on teinud sind mõjukaks inimeseks. Anna siis oma „mõjualused“ palves ka täna Jumala kätte – enne kui edasi loed.
Miikal on ajaloospetsialistidele vähe pakkuda, peale kuningriigi kirjelduse, milles t rääkisime 1. peatükis. Ta kasutab julgeid pintslitõmbeid ja esile tuleb tuttav teema. Jätkuvalt üritavad valeprohvetid tema sõnumit lahjendada, kuulutades endiselt rahu ja jõukuse kasvu vältimatu huku asemel ( s 5). Miika lõikab nende pimeda optimismi korraga läbi, sõnastades Jeruusalemmale kindla hukkumise ( s 12) – see tehakse maatasa kiiresti ja varsti. Ja Miika sõnum saab täidetud – kuigi mitte tema enesel ajal, see on Jéremia, kes mäletab ja tsiteerib Miikat, sest tema ajal langeb Juuda Paabeli kätte ( Jeremia 26; 18). Miika sõnum aga veenas tema enese ajal kuningas Hesekiat võtma tõsiselt Jumala hoiatust ning mitte sõlmima poliitilist allianssi naabrivaenalsega ( Jer 26;19) Sõnum Jeruusalemmast aga tõi kaasa ajaloopöörde. Miika, see ebapopulaarne mees, omandas mõjuvõimu oma rahva kõige kõrgemate keskel ning aitas kuningal kuulda Jumala häält.
Jumal on sinu ümber asetanud terve rea inimesi - et jagaksid neile armastust ja teeniksid neid. Ta on usaldanud sinu kätte oma Sõna ja väe nii et ka nemad võiksid teda tundma ja armastama õppida läbi selle mida sinu usk Jumalasse neile on näidanud.

Sule nüüd silmad, ning lase need inimesed kõik oma vaimusilma eest läbi, ning paku, et Su taevane Isa kingiks sulle oma armastuse nende vastu.

Selle kommentaari autor: Gethin Russell-Jones