Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Js 41:17-29

Reede, 1. Veebruar 2008

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Js 41:17-29

Jumal lubab Iisraeli aidata
17Kui viletsad ja vaesed asjata otsivad vett ja nende keel kuivab janust, siis mina, Issand, kuulen neid, mina, Iisraeli Jumal, ei jäta neid maha.
18Ma panen jõed voolama viljatuil künkail ja allikad orgude põhjas; ma muudan järveks kõrbe ja veelätteiks põuase maa.
19Ma istutan kõrbesse seedreid, akaatsiaid, mürte ja õlipuid; ma panen lagendikule küpresse koos plataanide ja piiniatega,
20et nad näeksid ja teaksid, tähele paneksid ja ühtlasi mõistaksid, et seda on teinud Issanda käsi ja selle on loonud Iisraeli Püha.
Issanda väljakutse ebajumalatele
21Tooge ette oma riiuasi, ütleb Issand, esitage oma tõendid, ütleb Jaakobi kuningas!
22Esitage ja kuulutage meile, mis on tulemas! Jutustage endisist asjust, missugused need olid, et saaksime südamesse võtta ja mõista nende tulemusi! Või laske meid kuulda tulevasi asju,
23kuulutage, mis tuleb pärastpoole, et me teaksime, kas te olete jumalad. Tehke ometi midagi, olgu head või kurja, et saaksime üheskoos imetleda ja näha.
24Vaata, teie ei olegi midagi ja teie töö on tühjast: kes teid eelistab, teeb jäledust.
25Mina äratasin põhja poolt ühe, ja ta tuli, päikesetõusu poolt mu nime appihüüdja, kes tallab valitsejaid nagu savi, otsekui sõtkuks potissepp saue.
26Kes on seda kuulutanud algusest peale, et oleksime seda teadnud, et oleksime saanud öelda: "Temal oli õigus!"? Ükski ei teatanud, ükski ei kuulutanud, ükski ei kuulnud teie sõnu.
27Vaata, mina olin esimene, kes kuulutas Siionile: "Näe, siin nad on!" ja andis Jeruusalemmale hea sõnumi tooja.
28Ja kui ma vaatan, siis ei olegi kedagi, ja neist ei ole nõuandjat, et saaksin neilt küsida ja nad annaksid vastuse.
29Vaata, nad kõik on tühised, nende teod on eimiski, nende valatud kujud on tühipaljas tuul.

Rahvaste jumalad, s.t ebajumalad, pole võimelised tegema seda, mida teeb elav Issand.

Selles lõigus ongi esitatud väljakutse ebajumalatele. Jumal üksi on võimeline kuulutama tulevasi asju (s 22-23). Tal on meelevald kõigi rahvaste üle, ebajumalad seevastu on võimetud. Nad ei suuda reageerida (s 24) ja neist ei ole nõuandjat (s 28).
Sellest lähtuvalt on hea meeles pidada, et rahvad, kes teenivad ebajumalaid, on tegelikult väljaspool Jumala kaitset. Nad teevad seda, mis on Jumala silmis jäledus (s 24). Varem või hiljem tabab selliseid rahvaid Jumala karistus. Just nii sündis Paabeliga (Babülooniaga), mille impeerium ulatus Egiptusest Indiani, kui Pärsia vallutaja Koores (tuntud ka Kyros II nime all) vallutas selle aastal 539 eKr. On teada, et aastal 538 lubas Kyros juutidel kodumaale naasta ning taastada Jeruusalemma templi.
Küsimus rahva õnnelikust tulevikust taandub tegelikult rahva oma valikule: keda nad tahavad teenida. Keda teenib täna meie rahvas? Kas raha ja edukuse jumalat? Asjade ja tarbimise jumalat? Loe, kuidas hindab salm 29 selliste iidolite tõelist väärtust.
Tänane kirjakoht tuletab meelde Joosua raamatu 24. peatükki, kus ta kutsub rahvast kõrvaldama kõik ebajumalad ja teenima elavat Jumalat (Jos 24:14-15). Meiegi väikesel rahval ei ole teist teed, kui kõrvaldada ebajumalad ja teenida ainuüksi elavat Issandat, kes suudab päästa. Olgu see meie ühiseks palveks, et eesti rahvas õpiks tundma Jumalat.
See Jumal on meie pääste Jumal!

Jumal, meie Issand, toob välja surmastki! Ps 68:21

Selle kommentaari autor: APÜ