Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Js 42:1-9

Laupäev, 2. Veebruar 2008

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Js 42:1-9

Esimene laul Jumala sulasest
1Vaata, see on mu sulane, kellesse ma olen kiindunud, mu valitu, kellest mu hingel on hea meel. Ma olen pannud oma Vaimu tema peale, tema toob rahvaile õiguse.
2Tema ei kisenda ega karju, tema häält ei ole kuulda tänavail.
3Rudjutud pilliroogu ei murra ta katki ja hõõguvat tahti ei kustuta ta ära, ta levitab ustavalt õigust.
4Tema ei nõrke ega murdu, kuni ta maa peal on rajanud õiguse ja saared ootavad tema õpetust.
5Nõnda ütleb Jumal, Issand, kes on loonud taeva ja on selle võlvinud, kes on laotanud maa ja sellest võrsuva, kes on andnud hingeõhu selle rahvale ja vaimu neile, kes seal peal käivad:
6Mina, Issand, olen õigusega sind kutsunud ja kinnitan su kätt; ma kaitsen sind ja panen sinu rahvale lepinguks, paganaile valguseks,
7avama pimedate silmi, vabastama vange vangistusest, pimeduses istujaid vangikojast.
8Mina olen Issand, see on mu nimi, ja mina ei anna oma au teisele ega oma kiidetavust nikerdatud kujudele.
9Vaata, eelmised sündmused on aset leidnud ja ma kuulutan uusi; enne kui need toimuma hakkavad, teen ma need teile teatavaks.

Peatu korraks, keskendu Jeesusele ja ülista teda selle eest, kes ta on. Ütle talle omal viisil, et armastad teda.

Sajandite jooksul on sellele kirjakohale omistatud mitmeid erinevaid tähendusi. Algul tähistas see Jumala rahva jaoks pääsemist vangipõlvest ja rahuliku ning turvalise ajastu taastamist, nagu oli näiteks kuningas Taaveti aeg. Kuid see oli ka tähenduslik tuleviku jaoks: Messia ajastu saabumise tõotus. Viimane sobib ka meie jaoks.
Kirjeldus Messiast sobib väga hästi kokku Jeesusega. (Salmid 1-4 räägivad Messia olemusest ja tema missioonist.) On täiesti selge, et Jumala töö maa peal pole veel lõppenud. Asjad, millest me siin loeme (s 3b,4,7), ei ole veel tõeks saanud, nende täitumist on oodatud tuhandeid aastaid ja tuleb veel oodata. Jeesus peab tagasi tulema ja meid vabastama. Kui ta tuleb, siis võime hüüda “Halleluuja”! Siis rajatakse igavene õigluse ja rahu kuningriik! Minu jaoks meenutab see kirjakoht vajadust jätkuvalt palvetada, et Jumala kuningriik siin maa peal laieneks ja et Jeesuse tagasitulek kiireneks.

Täna Jumalat, et ta on su päästnud, hoiab sind ja pakub sulle nii palju rõõmu. Räägi Jumalale, kuidas saaksid veelgi rohkem oma usku välja näidata. Palu, et ta juhiks sind selles, muutu vastutustundlikumaks ja sõnakuulelikumaks.

Selle kommentaari autor: Anna Wells