Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumal tunneb

Esmaspäev, 4. Veebruar 2008

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Js 42:10-25

Kiituslaul Jumalale
10Laulge Issandale uut laulu tema kiituseks maailma äärest! Ilutsegu meri ja mis seda täidab, saared ja nende elanikud!
11Tõstku häält kõrb ja selle linnad, külad, kus Keedar elab! Kaljude elanikud hõisaku, hüüdku valjusti mägede tippudelt!
12Andku nad Issandale au ja kuulutagu saartel tema kiidetavust!
13Issand läheb välja nagu kangelane, ta õhutab võitlusindu otsekui sõjamees; ta tõstab sõjakisa, hüüab valjusti, astub võidukalt oma vaenlaste vastu.
14Ma olen kaua vaikinud, olnud tegevuseta, hoidnud ennast tagasi. Aga nüüd ma oigan otsekui sünnitaja, hingeldan ja ahmin õhku ühtaegu.
15Ma laastan mäed ja künkad ning kuivatan kõik nende rohu; ma muudan jõed koolmeiks ja teen järved tahedaks.
16Ma juhin pimedaid teel, mida nad ei tunne, ma lasen neid käia tundmatuid radu; ma muudan pimeduse nende ees valguseks ja konara tasaseks. Need on asjad, mis ma teen ega jäta tegemata.
17Aga taganema ja häbenema peavad need, kes loodavad nikerdatud kujude peale, kes ütlevad valatud kujudele: "Teie olete meie jumalad!"
Iisrael ei õpi Issanda karistusest
18Kurdid, kuulge, ja pimedad, tõstke oma pilk üles, et te näeksite!
19Kes on pime, kui mitte mu sulane, ja kurt nagu mu käskjalg, kelle ma läkitan? Kes on nõnda pime nagu mu usaldusmees ja nõnda pime nagu Issanda sulane?
20Sa oled näinud palju, aga ei ole tähele pannud; kõrvad on küll lahti, aga sa ei kuule.
21Issandale meeldis oma õigluse pärast teha Seadus suureks ja võimsaks.
22Ja see on paljaksriisutud ja rüüstatud rahvas: nad kõik on pandud aukudesse ja peidetud vangikodadesse; nad on jäänud saagiks ja päästjat ei ole, rüüsteks, ja ükski ei ütle: "Anna tagasi!"
23Kes teist võtab seda kuulda, paneb tähele ja kuuleb tuleviku tarvis?
24Kes andis Jaakobi rüüstata ja Iisraeli riisujate kätte? Kas mitte Issand, kelle vastu me pattu tegime, kelle teedel ei tahetud käia ja kelle Seadust ei tahetud kuulda?
25Seepärast ta valas tema peale oma vihalõõma ja sõjajõu: see põletas teda igalt poolt, kuid ta ei saanud targaks; kõrvetas teda, kuid ta ei võtnud seda südamesse.

Tänan sind, Isa, et sinu sõna püsib, ja et sa räägid täna minuga selliste vanaaegsete sõnade abil. Jätka minu muutmist ja aita mul jõuda sulle lähemale.

Meie vaatepunktist võib tänane kirjakoht tunduda häälte, tunnete, tegevuste ja kirjelduste imelik segapundar. Siiski on selle näilise segaduse sees selgus. Philip Yancey ütleb oma raamatus “Piibel, mida luges Jeesus”, et siin me ei kohta mingit kauget jumalust, vaid tegelikku isikut, jumalat kes on sama tundlik nagu iga inimene (Zondervan, Grand Rapids, Michigan, 1999).Ma arvan, et Jumal ise rõhutaks siin järgmist. Ta tunneb. Esiteks, Jumal tunneb valu. Salmis 13 toob Jumal kuuldavale sõjahüüu ja salmid 14-20 selgitavad seda. Prohvet kisendab valust, mida Jumal tundis, kui tema rahvas ta korduvalt reetis ja kui ta pidi neid karistama (vt s 22-25). Jumal ei tunne valu mitte ainult meie patu pärast, vaid ka siis, kui saame elult lööke.Jumal tunneb ka armastust – ta on ise armastus (vt 1Jh 4:8) ja tema armastus meie vastu on ülevoolav, lõppematu ja äraarvamatu. Salmist 16 õhkub tõelist armastust ja hoolimist, kui antakse pilt Jumala plaanist päästa ja lunastada oma armastatud rahvas. Jumal armastab sind. See on fundamentaalne tõde, millele toetub kogu Piibel – Jumal armastab sind.

Psalm 36:5–11 on laul Jumala armastusest. Kasuta selle või mõne muu kirjakoha abi, et tänada Jumalat tema armastuse eest sinu vastu.

Selle kommentaari autor: Anna Wells