Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Maailm hinnaks

Teisipäev, 5. Veebruar 2008

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Js 43:1-13

Jumal päästab ja kaitseb
1Aga nõnda ütleb nüüd Issand, kes sind, Jaakob, on loonud, ja kes sind, Iisrael, on kujundanud: Ära karda, sest ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled minu päralt!
2Kui sa lähed läbi vee, siis olen mina sinuga, ja kui sa lähed läbi jõgede, siis ei uputa need sind; kui sa käid tules, siis sa ei põle ja leek ei kõrveta sind.
3Sest mina olen Issand, su Jumal, Iisraeli Püha, su Päästja; su lunahinnaks ma annan Egiptuse, sinu asemel Etioopia ja Seba.
4Et sa mu silmis oled kallis ja auline ja et ma sind armastan, siis annan ma sinu asemel inimesi ja su hinge eest rahvaid.
5Ära karda, sest mina olen sinuga, ma toon su soo päikesetõusu poolt ja ma kogun sind päikeseloojaku poolt.
6Ma ütlen põhjamaale: Anna! ja lõunamaale: Ära keela! Too mu pojad kaugelt ja mu tütred maailma äärest,
7kõik, keda nimetatakse minu nimega ja keda ma oma auks olen loonud, kujundanud ning valmis teinud!
8Too välja pime rahvas, kellel siiski on silmad, ja kurdid, kellel siiski on kõrvad!
9Kõik paganad on kogunenud ühte ja rahvad on kokku tulnud. Kes neist saaks jutustada niisuguseid asju ja kuulutada meile endisi sündmusi? Toogu nad oma tunnistajad ja õigustagu endid, las need kuulda ning öelda: "See on tõsi!"
10Teie olete minu tunnistajad, ütleb Issand, ja minu sulane, kelle ma olen valinud, et te teaksite, usuksite minusse ja mõistaksite, et mina olen see: enne mind ei ole olnud ühtegi jumalat ega tule ühtegi pärast mind.
11Mina, mina olen Issand, ei ole muud päästjat kui mina.
12Mina olen teatavaks teinud, päästnud ja kuulutanud, aga mitte mõni võõras teie hulgas; teie olete minu tunnistajad, ütleb Issand, et mina olen Jumal.
13Ka edaspidi olen ma seesama ja ükski ei päästa minu käest. Mina teen, ja kes saaks seda takistada?

Täna Jumalat tema armastuse eest ja valmista end täna seda veel rohkem vastu võtma. Palu et sel ajal mille võtad olla Tema ees, võiksid saada kõnetatud.

Eilse tormilise teksti järel tundub tänane lõik üsna rahulik, ometi mitte grammigi vähem kirglik. On tõsi, et need sõnad öeldi tuhandeid aastaid tagasi, Jumala valitu rahvale – aga nagu oleme juba tähele pannud: Jumal ei muutu. Täna – oled ka sina üks tema rahva hulgast ja ta kõneleb neid sõnu ka sulle.
Meie kõikide eludes on aegu, mil olukorrad muutuvad väga halvaks ning kogeme täielikku hävingu ja jõuetuse tunnet nende ees ( s 2). Otsekui neelaks nad meid. Tänane tekst aga pakub meie usule tugevat ja elustavat annust; siin on tõotusi, millest saab kinni hoida ning mida palves Jumala ette tuua. Ja need tõotused ilmutavad meile ühe enam Jumala olemust, tema hoolt ning innustavad meid vaatama olukordadele teisest vaatenurgast, usaldades Teda, kes on mõõtmatult suurem ja vägevam igast mõjutajast meie eludes ( s3). Õpime enam tundma ka iseennast läbi selle lõigu. Oleme saanud tunnistajaiks Piibli tõotustele ning nende täitumisele läbi aegade ( s 10). Ning 7st aj 14st salmist leiame oma väärtuse Jumala silmis. Sest tegelikult võiksim 4 salmi teise poole sõnastada ka nii: „Olen valmis andma kogu maailma, et tagasi saada sind; vaid sinu eest andma hinnaks kogu loodu.“

Võta aega nende salmide korduvaks lugemiseks, kuuluta neid iseenesele, aktsepteerides neis peituvat tõde ja rõõmustades Jumalas kõige üle, mida Ta on sulle öelnud ning teinud.

Selle kommentaari autor: Anna Wells